Mẫu sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là tài liệu quan trọng để ghi nhận và theo dõi tiền gửi của doanh nghiệp tại các ngân hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Mẫu Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC và cách nó áp dụng trong thực tế kế toán.

Mẫu sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 2002014TT-BTC
Mẫu sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 2002014TT-BTC

1. Sổ chi tiết tài khoản 112 là gì?

Sổ chi tiết tài khoản 112 là một hình thức bảng kê, ghi chép chi tiết về các giao dịch và sự biến động trong tài khoản 112 của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Tài khoản 112 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản tạm ứng từ ngân sách hoặc các khoản vay ngắn hạn khác.

Thông qua sổ chi tiết tài khoản 112, người quản lý tài chính có thể theo dõi chi tiết về các giao dịch liên quan đến tài khoản này, bao gồm cả các khoản nộp vào và rút ra, các khoản lãi suất, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào khác liên quan đến tài khoản 112. Sổ chi tiết này giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính, cũng như trong quá trình kiểm toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, sổ chi tiết tài khoản 112 còn chứa các thông tin quan trọng như số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ, giúp theo dõi tình hình tài chính tồn đọng của doanh nghiệp tại mỗi giai đoạn thời gian cụ thể.

Trong quá trình quản lý, sổ chi tiết tài khoản 112 thường được cập nhật đều đặn, phản ánh sự thay đổi trong các giao dịch tài chính. Các bút toán như nộp tiền, rút tiền, chi trả, và các điều chỉnh khác đều được ghi chép một cách chi tiết và rõ ràng.

Ngoài việc phản ánh sự biến động tài chính, sổ chi tiết tài khoản 112 cũng có vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. Thông qua các thông tin trong sổ chi tiết, người quản lý có thể đánh giá mức độ sử dụng tài khoản 112 và ảnh hưởng của nó đối với nguồn lực và lợi nhuận chung của doanh nghiệp.

Đồng thời, sổ chi tiết tài khoản 112 còn là một công cụ hữu ích cho việc phân tích và dự báo tài chính trong tương lai. Nó cung cấp thông tin cơ bản để dự đoán xu hướng và đưa ra các quyết định chiến lược về tài chính.

Tóm lại, sổ chi tiết tài khoản 112 không chỉ là một công cụ quản lý mà còn là một nguồn thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ về tình hình tài chính của mình và đưa ra các quyết định có hiệu quả.

2. Mẫu sổ chi tiết tài khoản 112

Đơn vị: ………….. Mẫu số: S08- DN
Địa chỉ: …………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: …………….

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: …………..

 

 

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ  

Diễn

Tài khoản Số tiền  

Ghi

Số hiệu Ngày, tháng giải đối ứng Thu

(gửi vào)

Chi

(rút ra)

Còn lại chú
A B C D E 1 2 3 F
– Số dư đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
 

 

– Cộng số phát sinh trong kỳ x x x
– Số dư cuối kỳ x x x x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Mục đích và cách lập sổ chi tiết tài khoản 112

3.1 Mục Đích

Sổ chi tiết tài khoản 112 là một công cụ quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, được sử dụng để theo dõi và ghi chép các giao dịch liên quan đến Tài sản cố định. Mục đích chính của việc lập sổ này là giúp doanh nghiệp quản lý, kiểm soát và theo dõi các tài sản dài hạn một cách chính xác và hiệu quả.

 1. Theo dõi Tài Sản Cố Định: Sổ chi tiết tài khoản 112 giúp theo dõi từng khoản đầu tư vào tài sản cố định, bao gồm cả việc mua mới, nâng cấp, sửa chữa và bảo trì.
 2. Quản lý Hao Mòn: Các ghi chép trong sổ này còn thể hiện mức độ hao mòn của tài sản theo thời gian, giúp doanh nghiệp tính toán chi phí hao mòn và ước lượng giá trị còn lại của tài sản.
 3. Bảo đảm Tuân thủ Pháp luật Kế toán: Việc lập sổ chi tiết tài khoản 112 là một phần quan trọng của quá trình tuân thủ pháp luật kế toán, giúp đảm bảo rằng mọi giao dịch và thông tin về tài sản cố định được ghi chép đầy đủ và chính xác.

3.2 Cách Lập Sổ Chi Tiết Tài Khoản 112

 1. Xác định Loại Tài Sản: Trước hết, xác định loại tài sản cố định bạn muốn theo dõi trong sổ 112. Điều này có thể bao gồm máy móc, thiết bị, phương tiện di chuyển, đất đai, và các tài sản khác.
 2. Ghi Nhập Thông Tin Cơ Bản: Lập danh sách các tài sản cố định, bao gồm thông tin cơ bản như tên tài sản, ngày mua, giá mua, và các thông tin khác liên quan.
 3. Theo dõi Giao Dịch Liên Quan: Ghi chép mọi giao dịch liên quan đến tài sản cố định, bao gồm cả mua mới, bán, chuyển nhượng, sửa chữa, nâng cấp, và hao mòn.
 4. Tính toán và Ghi Chép Hao Mòn: Áp dụng phương pháp hao mòn phù hợp (ví dụ: hao mòn đồng đều, hao mòn theo sản lượng) và ghi chép mức độ hao mòn tương ứng.
 5. Kiểm Soát và Đối Chiếu: Thực hiện kiểm soát định kỳ và đối chiếu sổ chi tiết tài khoản 112 với các chứng từ và thông tin khác để đảm bảo tính chính xác.
 6. Báo Cáo và Phân Tích: Sử dụng thông tin từ sổ chi tiết để tạo báo cáo và phân tích hiệu suất tài sản cố định, hỗ trợ quyết định kinh doanh và kế hoạch tương lai.

Lập sổ chi tiết tài khoản 112 đòi hỏi sự chú ý đặc biệt và tuân thủ chặt chẽ để đảm bảo rằng thông tin được ghi chép chính xác và đầy đủ, giúp doanh nghiệp quản lý tài sản một cách hiệu quả và minh bạch.

4. Các lưu ý khi lập sổ chi tiết tài khoản 112

Khi lập sổ chi tiết tài khoản 112 (Tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng), cần tuân theo một số lưu ý quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình quản lý tài khoản. Dưới đây là các lưu ý chi tiết khi lập sổ chi tiết tài khoản 112 trong lĩnh vực kế toán:

 1. Xác định mục đích sử dụng sổ chi tiết: Trước khi lập sổ chi tiết tài khoản 112, cần xác định rõ mục đích sử dụng sổ. Liệu sổ này sẽ được sử dụng để ghi nhận tiền gửi, rút tiền, hoặc theo dõi lợi suất? Mục đích sử dụng sổ sẽ ảnh hưởng đến cách bạn thiết kế và duy trì sổ.
 2. Phân loại và ghi chép chi tiết: Mỗi giao dịch liên quan đến tài khoản 112 cần được phân loại và ghi chép một cách chi tiết. Điều này bao gồm ngày giao dịch, số chứng từ, mô tả giao dịch, số tiền nợ (đối với rút tiền) và số tiền có (đối với gửi tiền).
 3. Kiểm soát số dư cuối kỳ: Đảm bảo rằng số dư cuối kỳ của sổ chi tiết tài khoản 112 phù hợp với tình hình thực tế của tài khoản. Số dư cuối kỳ là sự kết hợp của số tiền ban đầu và tất cả các giao dịch trong kỳ kế toán.
 4. Kiểm tra và kiểm soát nội bộ: Đảm bảo rằng quá trình kiểm tra và kiểm soát nội bộ được thực hiện đúng cách. Người thực hiện giao dịch cần được kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi ghi chép vào sổ.
 5. Chú thích và lưu ý: Sổ chi tiết tài khoản 112 có thể được bổ sung bởi các chú thích hoặc lưu ý để giải thích các giao dịch đặc biệt hoặc thông tin quan trọng. Điều này giúp làm rõ sự liên quan của các giao dịch.
 6. Đối chiếu với sao kê từ ngân hàng: Thường xuyên so sánh thông tin trong sổ chi tiết tài khoản 112 với sao kê từ ngân hàng. Điều này giúp phát hiện sớm các sai sót hoặc không rõ ràng trong giao dịch.
 7. Giữ gìn bảo mật: Sổ chi tiết tài khoản 112 chứa thông tin quan trọng về tài chính của tổ chức hoặc cá nhân. Đảm bảo rằng sổ được bảo mật và chỉ có những người có quyền truy cập mới có thể xem nó.
 8. Thực hiện kiểm tra định kỳ: Kiểm tra định kỳ của sổ chi tiết tài khoản 112 để đảm bảo tính chính xác và tránh việc ghi nhầm thông tin hoặc bỏ sót giao dịch.

Mẫu Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC là một phần quan trọng của hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc hiểu rõ quy định của Thông Tư 200/2014/TT-BTC và áp dụng Mẫu Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng một cách chính xác đảm bảo tính chính xác và tuân thủ trong kế toán và báo cáo tài chính. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Mẫu Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng và cách áp dụng nó theo quy định của Thông Tư 200/2014/TT-BTC.

Hy vọng bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC đem lại cho bạn những thông tin hữu ích về Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Cảm ơn Quý đọc giả đã cùng theo dõi bài viết trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000