Mẫu sổ cái nhật ký chung theo thông tư 133

Mẫu Sổ Cái theo Thông tư 133 là một phần quan trọng của quá trình kế toán trong các doanh nghiệp. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về loại biểu mẫu này, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

1. Sổ Cái là gì?

Sổ cái là một hệ thống tài khoản được sử dụng trong kế toán để ghi chép và theo dõi các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Nó là một công cụ quan trọng giúp quản lý thông tin về thu chi, nợ có, phải trả, và các hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.

Sổ cái thường được tổ chức dưới dạng một cuốn sổ hoặc bảng, được chia thành các tài khoản khác nhau tương ứng với các loại giao dịch cụ thể. Mỗi tài khoản sẽ ghi lại thông tin chi tiết về các giao dịch, bao gồm cả số tiền, ngày thực hiện, và mô tả chi tiết về giao dịch đó.

Hệ thống sổ cái giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và rõ ràng về tình hình tài chính của mình. Nó cũng là một công cụ hỗ trợ trong việc theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho việc báo cáo thuế và các yêu cầu pháp lý khác.

Sổ cái thường được sử dụng như một phần của hệ thống kế toán tổng hợp, giúp kế toán viên và nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc duy trì sổ cái một cách chính xác và đều đặn là quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin tài chính.

Sổ cái thường bao gồm nhiều loại tài khoản khác nhau, như tài khoản ngân hàng, tài khoản phải trả, tài khoản doanh thu, và tài khoản chi phí. Mỗi loại tài khoản đại diện cho một khía cạnh cụ thể của hoạt động kinh doanh. Dưới đây là một số loại tài khoản thường gặp trong sổ cái:

 1. Tài khoản Ngân hàng: Ghi chép các giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, bao gồm cả tiền gửi và rút tiền.
 2. Tài khoản Phải trả: Ghi chép các khoản nợ mà doanh nghiệp cần thanh toán, như nợ nhà cung cấp, nợ ngắn hạn, và các khoản vay.
 3. Tài khoản Doanh thu: Ghi chép các thu nhập mà doanh nghiệp kiếm được từ các hoạt động kinh doanh, như doanh số bán hàng, dịch vụ cung cấp, hoặc các nguồn thu khác.
 4. Tài khoản Chi phí: Ghi chép các chi phí và chi tiêu liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm cả chi phí nhân sự, chi phí vận chuyển, và các chi phí quản lý khác.

Khi có giao dịch mới, thông tin sẽ được ghi vào sổ cái dưới dạng bút, máy tính hoặc phần mềm kế toán. Quá trình này đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được theo dõi và có sẵn để xem xét khi cần thiết.

Sổ cái không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và tuân thủ các quy định kế toán, mà còn là công cụ hữu ích để đưa ra quyết định chiến lược. Bằng cách phân tích dữ liệu trong sổ cái, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu suất tài chính, xác định các khu vực có thể tối ưu hóa và lập kế hoạch cho tương lai.

2. Mẫu Sổ Cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu Sổ Cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC có định dạng cụ thể và phù hợp với các doanh nghiệp kế toán theo hình thức Nhật ký chung. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về mẫu này:

 

Các bạn có thể tải Mẫu Sổ Cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Tại đây

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý sổ cái, sổ cái chung, sổ quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp. Dưới đây là một số thông tin mà một Sổ Cái theo quy định này có thể chứa:

 1. Thông tin Cơ bản:
  • Tên doanh nghiệp.
  • Mã số thuế.
  • Địa chỉ trụ sở chính.
 2. Thông tin Sổ Cái:
  • Số sổ cái.
  • Ngày mở sổ và ngày đóng sổ (nếu có).
  • Loại sổ cái (có thể là sổ cái theo dõi tài khoản, sổ cái chung, sổ quỹ tiền mặt, v.v.).
 3. Danh sách Tài Khoản:
  • Mỗi tài khoản có thể có một số thông tin cụ thể như tên tài khoản, mã số tài khoản, mô tả chi tiết về mục đích sử dụng tài khoản.
 4. Giao Dịch:
  • Ngày giao dịch.
  • Loại giao dịch (nộp tiền, rút tiền, chuyển khoản, v.v.).
  • Số tiền giao dịch.
  • Thông tin liên quan đến đối tác giao dịch (nếu có).
 5. Số Dư Công Nợ:
  • Số dư đầu kỳ và cuối kỳ của mỗi tài khoản.
  • Số dư còn lại sau mỗi giao dịch.
 6. Chữ Ký và Dấu Xác Nhận:
  • Chữ ký của người chịu trách nhiệm hoặc người được ủy quyền.
  • Dấu xác nhận của doanh nghiệp.

Lưu ý rằng mẫu sổ cái cụ thể có thể thay đổi tùy theo loại hình doanh nghiệp và yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý. Để có thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn nên tham khảo trực tiếp từ văn bản Thông tư 133/2016/TT-BTC và liên hệ với chuyên gia kế toán hoặc cơ quan thuế để được hỗ trợ.

3. Hướng dẫn cách lập Sổ cái

a) Nội dung:

Sổ Cái phải chứa đầy đủ thông tin về giao dịch kinh tế và tài chính, bao gồm ngày tháng, số hiệu chứng từ, diễn giải, và số tiền liên quan.

b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

Sổ Cái là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, giúp ghi chép và theo dõi các giao dịch tài chính. Có hai loại Sổ Cái phổ biến: Sổ Cái ít cột và Sổ Cái nhiều cột, mỗi loại phù hợp với các tình huống khác nhau.

Sổ Cái ít cột (Mẫu số S02c1-DNN) thường được sử dụng cho các tài khoản có ít giao dịch hoặc giao dịch đơn giản. Sổ này có cấu trúc sau:

 • Cột A: Ghi ngày và tháng ghi sổ.
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.
 • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
 • Cột 1, 2: Ghi số tiền Nợ và Có của tài khoản này.

Sổ Cái nhiều cột (Mẫu số S02c2-DNN) thường được sử dụng cho các tài khoản có nhiều giao dịch hoặc giao dịch phức tạp cần theo dõi chi tiết. Sổ này có cấu trúc sau:

 • Cột A: Ghi ngày và tháng ghi sổ.
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.
 • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
 • Cột 1, 2: Ghi tổng số tiền Nợ và Có của tài khoản này.
 • Cột 3 đến cột 10: Ghi số tiền Nợ và Có của các tài khoản cấp 2.

c) Phương pháp ghi sổ:

 • Dựa vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó sử dụng Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
 • Hàng ngày, dựa vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái ở các cột tương ứng.
 • Cuối mỗi trang, cần tính tổng số tiền theo từng cột và chuyển sang đầu trang tiếp theo.
 • Cuối tháng (hoặc cuối quý, cuối năm), kế toán phải khóa sổ, tính toán số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính số dư và cộng lũy kế số phát sinh từ đầu quý, đầu năm của từng tài khoản. Thông tin này được sử dụng để lập Bảng cân đối tài khoản và Báo cáo tài chính.

Sổ Cái là công cụ quan trọng để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp và làm căn cứ cho báo cáo và phân tích tài chính.

Mẫu Sổ Cái theo Thông tư 133 là công cụ quan trọng trong quản lý kế toán của doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính.

Kết luận

Bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về Mẫu Sổ Cái theo Thông tư 133 và cách sử dụng nó trong quá trình kế toán. Để đảm bảo sự chính xác và tuân thủ quy định, hãy thực hiện lập và sử dụng Sổ Cái một cách cẩn thận.

Mong rằng bài viết mà Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Mẫu Sổ Cái và vai trò quan trọng của nó trong lĩnh vực kế toán.  Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000