Mẫu sổ cái tài khoản 111 theo thông tư 200/2014/TT-BTC (Mới nhất)

Xin chào quý độc giả yêu quý của chúng tôi! Bài viết này được viết nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết về Mẫu sổ cái tài khoản 111 theo thông tư 200/2014/TT-BTC (Mới nhất), một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Chúng ta sẽ đi sâu vào những điều cần biết về mẫu sổ cái này và giải đáp các thắc mắc thường gặp. Hãy cùng nhau khám phá nhé!

Mẫu sổ cái tài khoản 111 theo thông tư 2002014TT-BTC
Mẫu sổ cái tài khoản 111 theo thông tư 2002014TT-BTC

1. Sổ cái là gì?

Sổ cái là một tài liệu quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, dùng để ghi chép và lưu trữ thông tin về các giao dịch tài chính và sự kiện kinh tế liên quan đến tài sản, nợ, và vốn của doanh nghiệp. Sổ cái có vai trò quản lý, theo dõi, và bám sát các biến động trong tài khoản kế toán của doanh nghiệp, giúp cung cấp thông tin đáng tin cậy và chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Sổ cái thường được chia thành nhiều loại, bao gồm sổ cái chung, sổ cái chi tiết, và sổ cái theo dõi từng tài khoản cụ thể. Mỗi loại sổ cái phục vụ một mục đích cụ thể, như theo dõi lưu chuyển tiền, quản lý hàng tồn kho, hay kiểm soát các khoản nợ phải trả và phải thu.

Khi một giao dịch tài chính diễn ra, thông tin về nó sẽ được ghi chép vào sổ cái, bao gồm ngày thực hiện, mô tả chi tiết về giao dịch, số tiền liên quan và tài khoản nào bị ảnh hưởng. Việc duy trì sổ cái đúng cách không chỉ giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh mà còn hỗ trợ trong việc chuẩn bị báo cáo tài chính và đáp ứng các yêu cầu kế toán pháp lý.

Tóm lại, sổ cái là công cụ quan trọng để doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và kiểm soát trong quản lý tài chính, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định kinh doanh và báo cáo tài chính.

2. Mẫu sổ cái tài khoản 111

Dưới đây là, Mẫu sổ cái được ban hành theo mẫu số S03b-DN kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC:

Đơn vị:……………………Địa chỉ:………………….. Mẫu số S03b-DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm…

Tên tài khoản …………..      

  Số hiệu………

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng TKđối ứng Nợ
A B C D E G H 1 2
– Số dư đầu năm

– Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh tháng– Số dư cuối tháng

– Cộng luỹ kế từ đầu quý

 • Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
 • Ngày mở sổ:…

Link tải: Tại đây

Mẫu Sổ Cái Tài Khoản 111


Số Sổ Cái: [Nhập số sổ cái]

Ngày Kế Toán: [Ngày tháng năm]

Tên Đơn Vị: [Tên đơn vị]

Địa Chỉ: [Địa chỉ đơn vị]

Mã Số Thuế: [Mã số thuế]

Loại Hình Kế Toán: [Loại hình kế toán]


Mã Số Kế Toán Tên Tài Khoản Diễn Giải Nợ
[1] [Tên tài khoản 1] [Diễn giải 1] [Số tiền] [0]
[2] [Tên tài khoản 2] [Diễn giải 2] [0] [Số tiền]

Tổng Cộng Nợ: [Tổng số tiền nợ]

Tổng Cộng Có: [Tổng số tiền có]

Số Dư Cuối Kỳ: [Số dư nợ – số dư có]


Chứng Khoán Đóng Dấu:

(Đối với doanh nghiệp có sử dụng chứng khoán đóng dấu)

Ngày …. tháng …. năm ….

Người Lập Sổ:

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Mẫu sổ cái này được sử dụng để theo dõi các giao dịch tài chính của đơn vị theo dõi. Mỗi dòng trong sổ cái biểu diễn một giao dịch cụ thể, với thông tin về mã số kế toán, tên tài khoản, diễn giải, số tiền nợ và số tiền có. Số dư cuối kỳ được tính bằng cách trừ tổng số tiền có từ tổng số tiền nợ.


Hãy thay đổi thông tin cụ thể như số sổ cái, ngày kế toán, tên đơn vị, mã số thuế, loại hình kế toán, các tài khoản và các diễn giải để phản ánh đúng thông tin của đơn vị bạn đang làm việc.

Ghi Chú:

 1. Mọi thay đổi trong sổ cái cần được ghi chính xác và đầy đủ thông tin. Việc lập sổ cái là quan trọng để theo dõi và kiểm soát tình hình tài chính của đơn vị.
 2. Cần kiểm tra tính đồng nhất giữa các thông tin trong sổ cái và các tài liệu gốc, như hóa đơn, chứng từ kế toán, để đảm bảo sự chính xác và minh bạch.
 3. Mỗi giao dịch trong sổ cái cần được xác nhận và ký duyệt bởi người có thẩm quyền. Điều này giúp bảo đảm trách nhiệm và chứng minh tính hợp pháp của các giao dịch.
 4. Trong trường hợp có sự thay đổi về thuế, quy định pháp luật, hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến tình hình tài chính, cần điều chỉnh sổ cái và báo cáo theo đúng quy định.
 5. Sổ cái cần được cập nhật đều đặn và theo dõi theo chu kỳ kế toán, đảm bảo rằng mọi biến động tài chính đều được ghi lại và phản ánh chính xác trong sổ cái.
 6. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình lập sổ cái cần được giải quyết ngay lập tức để tránh những sai sót không mong muốn trong quản lý tài chính.

Những lưu ý trên giúp đảm bảo rằng sổ cái tài khoản 111 không chỉ là công cụ quan trọng trong quá trình quản lý tài chính mà còn là nguồn thông tin chính xác và đáng tin cậy cho các bên liên quan.

3. Cách ghi sổ cái tài khoản 111

Sổ Cái được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ kế toán. Cách ghi Sổ Cái tài khoản 111 như sau:

 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
 • Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của phiếu thu, phiếu chi làm căn cứ ghi sổ.
 • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh.
 • Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.
 • Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.
 • Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ thu/chi tiền.
 • Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có của Tài khoản theo từng nghiệp vụ.

Khi đầu tháng, ghi số dư đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu kỳ của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính.

Để ghi sổ cái tài khoản 111, bạn cần tuân theo các bước sau đây:

 1. Xác định giao dịch: Trước tiên, bạn cần biết rõ giao dịch hoặc sự kiện cụ thể mà bạn muốn ghi vào tài khoản 111. Điều này có thể bao gồm việc ghi nhận tiền gửi từ khách hàng hoặc một giao dịch tài chính cụ thể nào đó.
 2. Xác định loại sổ cái: Cân nhắc xem bạn đang sử dụng sổ cái tay hay phần mềm kế toán. Đối với sổ cái tay, bạn cần sắp xếp nó một cách sạch sẽ và chính xác. Đối với phần mềm kế toán, bạn sẽ nhập thông tin trực tiếp vào hệ thống.
 3. Lập phiếu ghi sổ: Tạo một phiếu ghi sổ (journal entry) để ghi nhận thông tin giao dịch. Phiếu này bao gồm các mục sau:
  • Ngày ghi sổ: Ngày mà giao dịch diễn ra.
  • Số chứng từ: Gán một số chứng từ duy nhất cho giao dịch này để dễ dàng theo dõi và kiểm tra sau này.
  • Diễn giải: Mô tả chi tiết về giao dịch hoặc sự kiện.
  • Tài khoản nợ: Ghi tài khoản 111, đại diện cho tài sản, tiền mặt, hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn đang ghi nợ.
  • Tài khoản có: Ghi tài khoản tương ứng mà bạn đang ghi có, chẳng hạn tài khoản khách hàng nếu đây là tiền gửi từ khách hàng.
  • Số tiền nợ: Ghi số tiền bạn đang ghi nợ (tăng) vào tài khoản 111.
  • Số tiền có: Ghi số tiền bạn đang ghi có (giảm) từ tài khoản tương ứng.
 4. Kiểm tra tính chính xác: Hãy đảm bảo rằng các con số và thông tin trên phiếu ghi sổ đúng và chính xác. Điều này rất quan trọng để tránh sai sót trong tài chính của bạn.
 5. Ghi sổ: Dựa trên loại sổ cái bạn đang sử dụng, thực hiện việc ghi sổ bằng tay hoặc nhập thông tin vào phần mềm kế toán.
 6. Bảo quản tài liệu: Luôn bảo quản phiếu ghi sổ cẩn thận, bởi vì chúng là bằng chứng quan trọng cho tài chính của bạn và có thể cần thiết cho mục đích kiểm toán hoặc kiểm tra sau này.

Quá trình này giúp bạn ghi sổ cái tài khoản 111 một cách đúng đắn và theo quy tắc kế toán. Đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp kế toán áp dụng trong quốc gia của bạn.

4. Đặc điểm và ý nghĩa của sổ cái

Sổ cái là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Dưới đây là mô tả về đặc điểm và ý nghĩa của sổ cái:

4.1. Đặc điểm của Sổ Cái:

a. Chia nhỏ và Chi tiết:

 • Sổ cái được chia thành các tài khoản nhỏ hơn để ghi chép chi tiết các giao dịch.
 • Mỗi tài khoản tương ứng với một loại tài sản, nghĩa vụ hoặc vốn.

b. Ghi chép Hàng ngày:

 • Cập nhật liên tục với các giao dịch hàng ngày để theo dõi diễn biến tài chính của doanh nghiệp.

c. Nguyên tắc Ghi Chép Hai Bên:

 • Mọi giao dịch được ghi chép hai bên, bao gồm nợ và có, để duy trì sự cân bằng trong sổ cái.

d. Tổ Chức Theo Hệ Thống Kế Toán:

 • Sổ cái được tổ chức theo hệ thống kế toán để dễ dàng tra cứu và hiểu thông tin.

4.2. Ý Nghĩa của Sổ Cái:

a. Theo dõi Tài Chính:

 • Giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát tình hình tài chính của mình thông qua việc ghi chép các giao dịch.

b. Báo Cáo Tài Chính:

 • Dữ liệu từ sổ cái được sử dụng để tạo ra các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền và báo cáo kết quả kinh doanh.

c. Kiểm Toán và Truy Xuất Dữ Liệu:

 • Là nguồn dữ liệu chính cho quá trình kiểm toán và giúp truy xuất thông tin khi cần thiết.

d. Định Rõ Nghĩa Vụ và Quyền Lợi:

 • Xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp đối với các bên liên quan qua các tài khoản tương ứng.

e. Hỗ Trợ Ra Quyết Định:

 • Cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định chiến lược và tài chính của doanh nghiệp.

Sổ cái đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự minh bạch và chắc chắn trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, giúp tạo ra cơ sở dữ liệu chắc chắn và đáng tin cậy để hỗ trợ các quyết định kinh doanh.

5. Phạm vi áp dụng sổ cái kế toán

Sổ cái kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống kế toán của một tổ chức hoặc công ty. Phạm vi áp dụng sổ cái kế toán bao gồm:

 1. Ghi chép giao dịch tài chính: Sổ cái kế toán được sử dụng để ghi chép tất cả các giao dịch tài chính của tổ chức hoặc công ty. Điều này bao gồm việc ghi nhận doanh thu, chi phí, tài sản, và nợ phải trả. Mọi thay đổi trong tài sản hoặc nguồn vốn đều được phản ánh trong sổ cái này.
 2. Theo dõi nghiệp vụ kế toán: Sổ cái kế toán giúp theo dõi tất cả các nghiệp vụ kế toán trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này bao gồm việc theo dõi các khoản nợ và có, việc phân loại các tài khoản kế toán và kiểm tra tính chính xác của dữ liệu kế toán.
 3. Báo cáo tài chính: Thông tin từ sổ cái kế toán được sử dụng để chuẩn bị các báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lãi lỗ, báo cáo cân đối kế toán, và báo cáo luồng tiền. Sổ cái kế toán cung cấp dữ liệu cơ bản để đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập theo đúng quy định và đáng tin cậy.
 4. Sử dụng trong kiểm toán: Sổ cái kế toán chứa thông tin chi tiết về tất cả các giao dịch tài chính của tổ chức hoặc công ty. Điều này làm cho sổ cái trở thành một nguồn thông tin quan trọng cho kiểm toán viên khi họ kiểm tra tính xác thực của tài liệu kế toán.
 5. Dự phòng và phân bổ: Sổ cái kế toán cũng được sử dụng để ghi nhận các khoản dự phòng và phân bổ. Điều này bao gồm việc ghi nhận các khoản phải trả trong tương lai hoặc việc phân chia chi phí thành nhiều giai đoạn.

6. Các lưu ý khi ghi sổ cái tài khoản 111

Khi ghi sổ cái cho tài khoản 111 – Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt, có một số lưu ý quan trọng mà người làm kế toán cần tuân thủ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi nhận thông tin tài chính. Dưới đây là các lưu ý quan trọng khi ghi sổ cái cho tài khoản 111:

 1. Ghi chép đầy đủ và chính xác: Mọi giao dịch liên quan đến tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt phải được ghi chép đầy đủ và chính xác trong sổ cái. Điều này bao gồm số tiền, ngày thực hiện, mô tả chi tiết của giao dịch, và tài khoản đối ứng liên quan (nếu có).
 2. Sắp xếp theo ngày: Các giao dịch cần được ghi chép theo thứ tự thời gian, từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên, để dễ dàng theo dõi lịch sử tài chính và xác minh thông tin.
 3. Kiểm tra số dư định kỳ: Số dư trong tài khoản 111 cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo tính chính xác. Điều này bao gồm việc so sánh số dư trong sổ cái với số dư trong báo cáo tài chính và với số dư trong quỹ tiền mặt thực tế.
 4. Ghi nhận tất cả các giao dịch tiền mặt: Không được bỏ sót bất kỳ giao dịch tiền mặt nào, bao gồm cả các giao dịch nhỏ như thu tiền, trả tiền, hoặc chi tiền mặt cho những mục đích như mua sắm, làm việc với nhà cung cấp, hoặc chi phí hàng ngày.
 5. Lưu trữ tài liệu hợp pháp: Tất cả các chứng từ và hồ sơ liên quan đến các giao dịch tiền mặt cần được lưu trữ một cách hợp pháp và trong một khoảng thời gian được quy định bởi pháp luật. Điều này đảm bảo khả năng kiểm toán và xem xét tài liệu liên quan khi cần thiết.
 6. Xử lý giao dịch phù hợp: Đối với các giao dịch phức tạp hoặc liên quan đến thuế, người làm kế toán cần hiểu rõ các quy định kế toán và thuế và xử lý chúng một cách phù hợp.
 7. Sử dụng hệ thống phần mềm kế toán: Sử dụng phần mềm kế toán đáng tin cậy để ghi chép và quản lý thông tin tài chính, giúp giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa quá trình kế toán.

7. Các sai sót thường gặp khi ghi sổ cái tài khoản 111

Ghi sổ cái tài khoản 111 là một quá trình quan trọng trong quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, có những sai sót thường gặp mà người kế toán cần tránh để đảm bảo sổ sách chính xác và minh bạch. Dưới đây là một số sai sót thường gặp khi ghi sổ cái tài khoản 111:

 1. Nhầm lẫn mã tài khoản: Một sai sót phổ biến là sử dụng mã tài khoản không đúng hoặc nhầm lẫn giữa các tài khoản khác nhau. Điều này có thể dẫn đến việc ghi nhận thông tin vào tài khoản không đúng và ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán.
 2. Sai sót trong số tiền ghi: Các lỗi trong việc nhập số liệu, tính toán sai số tiền ghi có thể xảy ra. Điều này sẽ tạo ra sai sót trong các báo cáo tài chính và có thể dẫn đến quyết định kinh doanh không chính xác.
 3. Quên ghi chú giải trình: Khi có các giao dịch đặc biệt, quan trọng, việc không ghi chú giải trình đúng cách có thể làm mất đi thông tin quan trọng về giao dịch đó. Điều này làm giảm khả năng kiểm tra và giám sát sổ cái.
 4. Chậm trễ trong việc ghi sổ: Việc ghi sổ không đúng thời điểm có thể tạo ra sự chệch lệch giữa thực tế và sổ sách. Điều này có thể tạo ra khó khăn trong việc xác định tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp.
 5. Không tuân thủ quy trình kiểm soát nội bộ: Quy trình kiểm soát nội bộ cần được thực hiện một cách nghiêm túc để đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được kiểm tra và xác nhận. Việc bỏ qua bước kiểm soát có thể dẫn đến việc ghi sổ không chính xác.

Để tránh những sai sót trên, người kế toán cần tuân thủ quy trình làm việc, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi ghi sổ, và thường xuyên đối chiếu sổ sách với các tài liệu chứng từ liên quan. Điều này sẽ giúp đảm bảo sổ cái tài khoản 111 của doanh nghiệp là đáng tin cậy và chính xác.

8. Ví dụ về nội dung một trang sổ cái tài khoản 111:


SỔ CÁI TÀI KHOẢN 111 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


Ngày: 06/11/2023

Số phiếu Diễn giải Tăng (+) Giảm (-) Số dư
001 Mua máy móc 10.000.000 VND 10.000.000
002 Sửa chữa thiết bị 2.000.000 VND 8.000.000
003 Mua thiết bị mới 5.000.000 VND 13.000.000
004 Bán máy móc cũ 3.000.000 VND 10.000.000
005 Sửa chữa máy móc 1.000.000 VND 9.000.000

Tổng cộng tài sản cố định: 9.000.000 VND

Nội dung trên đây là một phần nhỏ của sổ cái tài khoản 111, nơi bạn có thể ghi chép chi tiết về các giao dịch liên quan đến tài sản cố định của doanh nghiệp. Việc theo dõi sổ cái tài khoản 111 giúp bạn hiểu rõ tình hình tài chính và quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Thông qua bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về Mẫu sổ cái tài khoản 111 theo thông tư 200/2014/TT-BTC (Mới nhất), một phần quan trọng trong quản lý tài chính của các tổ chức. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC hy vọng rằng bạn đã có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng mẫu sổ cái này. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000