087.790.7790

Sách luật kế toán mới nhất 2023

Sách Luật Kế Toán là nguồn tài liệu quan trọng giúp hiểu rõ hệ thống quy định kế toán và tài chính. Cuốn sách này cung cấp kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, quy định, và quy trình quản lý kế toán trong kinh doanh và tài chính. Đó là một công cụ không thể thiếu cho các chuyên gia kế toán, doanh nhân, và những ai quan tâm đến lĩnh vực tài chính và kế toán, giúp họ thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính một cách hiệu quả và tuân thủ đúng luật. Sau đây Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC xin được giới thiệu sách Luật kế toán đến người đọc.

Sách luật kế toán mới nhất 2023
Sách luật kế toán mới nhất 2023

GIỚI THIỆU SÁCH

Kế toán là công cụ quản lý kinh tế quan trọng, có nhiệm vụ tính toán, phản ánh quá trình hoạt động kinh tế và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để nâng cao hiệu quả công tác kế toán thì Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp & Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp là rất quan trọng trong các đơn vị. Đáp ứng yêu cầu này, tại kỳ họp thứ 10, Khóa XIII, Quốc hội đã thông qua và ban hành Luật kế toán theo hướng vừa phù hợp với thông lệ quốc tế vừa phù hợp với nền kinh tế thị trường đang dần hoàn thiện của Việt Nam.
Cùng với các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn, Luật kế toán năm 2003 đã tạo hành lang pháp lý giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính… đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị và xã hội. Tuy nhiên, do những thay đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, chính sách của nhà nước và yêu cầu hội nhập, mở cửa theo kinh tế thị trường, đặt ra vấn đề nhất thiết phải sửa đổi, bổ sung và ban hành Luật kế toán mới. Cũng trong kỳ họp này, để hỗ trợ và hoàn thiện công tác kế toán, Quốc hội đã thông qua các Luật phí, lệ phí; Luật Thống kê;…
Nhằm giúp các tổ chức, đơn vị và cá nhân cập nhật những Luật mới nhất về công tác kế toán được ban hành tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh cho xuất bản và giới thiệu quyển sách: “LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC LUẬT VỀ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ, THỐNG KÊ (Thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII)”

Nội dung quyển sách LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC LUẬT VỀ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ, THỐNG KÊ gồm có các phần mục như sau:

Phần 1. Luật kế toán số: 88/2015/QH13 Ngày 20-11-2015 của Quốc Hội (đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017);
Phần 2. Luật thống kê số: 89/2015/QH13 Ngày 23-11-2015 của Quốc Hội (đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016);
Phần 3. Luật phí và lệ phí số: 97/2015/QH13 Ngày 25-11-2015 của Quốc Hội (đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017);
Phần 4. Các Luật về thuế: Luật quản lý thuế; Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp; Luật thuế Giá trị gia tăng; Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế tài nguyên;
Phần 5. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Kế toán, kiểm toán.
Sách đẹp, khổ 19×27 cm, dày 430 trang, Giá bìa: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng