0764704929

Hướng dẫn quy trình ghi chép sổ sách kế toán

Ghi sổ sách kế toán là quá trình ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp vào các sổ sách kế toán. Việc ghi sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của doanh nghiệp. Vậy quy trình ghi chép sổ sách kế toán như thế nào ? Bài viết dưới đây của 

1. Nguyên tắc của ghi chép sổ sách kế toán là gì ?

Hướng dẫn quy trình ghi chép sổ sách kế toán
Hướng dẫn quy trình ghi chép sổ sách kế toán

Nguyên tắc của ghi chép sổ sách kế toán là những quy định bắt buộc phải tuân thủ khi ghi chép sổ sách kế toán. Việc tuân thủ các nguyên tắc này sẽ giúp đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, hệ thống và dễ hiểu của thông tin kế toán, phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và các mục đích khác.

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nguyên tắc của ghi chép sổ sách kế toán bao gồm các yếu tố sau:

 • Tính đầy đủ: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán phải được ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán.
 • Tính chính xác, trung thực: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải được ghi chép chính xác, trung thực vào sổ sách kế toán.
 • Tính kịp thời: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải được ghi chép kịp thời vào sổ sách kế toán.
 • Tính hệ thống: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải được ghi chép theo hệ thống, theo trình tự thời gian, theo nội dung kinh tế, theo từng tài khoản kế toán.
 • Tính dễ hiểu: Sổ sách kế toán phải được ghi chép rõ ràng, dễ hiểu, dễ tra cứu.

Tính đầy đủ

Nguyên tắc tính đầy đủ của ghi chép sổ sách kế toán được thể hiện ở chỗ mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán phải được ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán, không được bỏ sót, không được ghi chép sai lệch. Việc ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính giúp đảm bảo tính trung thực, chính xác của thông tin kế toán.

Tính chính xác, trung thực

Nguyên tắc tính chính xác, trung thực của ghi chép sổ sách kế toán được thể hiện ở chỗ mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải được ghi chép chính xác, trung thực theo đúng nội dung, số lượng, giá trị, thời điểm phát sinh, phương pháp kế toán. Việc ghi chép chính xác, trung thực các nghiệp vụ kinh tế, tài chính giúp đảm bảo tính tin cậy của thông tin kế toán.

Tính kịp thời

Nguyên tắc tính kịp thời của ghi chép sổ sách kế toán được thể hiện ở chỗ mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải được ghi chép kịp thời vào sổ sách kế toán ngay sau khi phát sinh. Việc ghi chép kịp thời các nghiệp vụ kinh tế, tài chính giúp đảm bảo tính toàn vẹn, tính hiện hành của thông tin kế toán.

Tính hệ thống

Nguyên tắc tính hệ thống của ghi chép sổ sách kế toán được thể hiện ở chỗ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải được ghi chép theo hệ thống, theo trình tự thời gian, theo nội dung kinh tế, theo từng tài khoản kế toán. Việc ghi chép theo hệ thống các nghiệp vụ kinh tế, tài chính giúp đảm bảo tính logic, tính dễ hiểu của thông tin kế toán.

Tính dễ hiểu

Nguyên tắc tính dễ hiểu của ghi chép sổ sách kế toán được thể hiện ở chỗ sổ sách kế toán phải được ghi chép rõ ràng, dễ hiểu, dễ tra cứu. Việc ghi chép rõ ràng, dễ hiểu các nghiệp vụ kinh tế, tài chính giúp người sử dụng thông tin kế toán dễ dàng nắm bắt được tình hình kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi ghi chép sổ sách kế toán, kế toán cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Sử dụng đúng mẫu sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính một cách chính xác, trung thực, theo đúng nội dung, số lượng, giá trị, thời điểm phát sinh, phương pháp kế toán.
 • Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán thường xuyên để đảm bảo tính chính xác, trung thực.
 • Lưu trữ sổ sách kế toán đầy đủ, an toàn, theo quy định của pháp luật.

2. Quy trình ghi sổ kế toán như thế nào ?

Quy trình ghi sổ kế toán là một quy trình quan trọng trong công tác kế toán, nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin kế toán. Quy trình ghi sổ kế toán thường bao gồm các bước sau:

 1. Thu thập chứng từ kế toán

Bước đầu tiên của quy trình ghi sổ kế toán là thu thập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán là những giấy tờ, tài liệu phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán.

 1. Kiểm tra chứng từ kế toán

Sau khi thu thập được chứng từ kế toán, kế toán cần kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ. Việc kiểm tra chứng từ kế toán nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin trên chứng từ.

 1. Lập sổ sách kế toán

Sau khi kiểm tra chứng từ kế toán, kế toán tiến hành lập sổ sách kế toán. Sổ sách kế toán là những tài liệu ghi chép, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán.

 1. Ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào sổ sách kế toán

Bước tiếp theo là ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào sổ sách kế toán. Việc ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào sổ sách kế toán cần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời.

 1. Kiểm tra sổ sách kế toán

Sau khi ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào sổ sách kế toán, kế toán cần kiểm tra sổ sách kế toán. Việc kiểm tra sổ sách kế toán nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin trên sổ sách kế toán.

 1. Lập báo cáo tài chính

Cuối cùng, kế toán tiến hành lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính là những báo cáo phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

Bước 1: Thu thập chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán được phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán cần thu thập đầy đủ, kịp thời các chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.

Bước 2: Kiểm tra chứng từ kế toán

Sau khi thu thập được chứng từ kế toán, kế toán cần tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ. Việc kiểm tra chứng từ kế toán nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin trên chứng từ.

Khi kiểm tra chứng từ kế toán, kế toán cần lưu ý các nội dung sau:

 • Tính hợp pháp: Chứng từ kế toán phải được lập theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tính hợp lệ: Chứng từ kế toán phải phản ánh đúng thực tế của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 • Tính đầy đủ: Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các nội dung theo quy định.

Bước 3: Lập sổ sách kế toán

 • Sổ sách kế toán được chia thành hai loại: sổ sách kế toán tổng hợp và sổ sách kế toán chi tiết.
 • Sổ sách kế toán tổng hợp phản ánh tổng quát các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán.
 • Sổ sách kế toán chi tiết phản ánh chi tiết từng loại nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán.
 • Kế toán cần lập đầy đủ các sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào sổ sách kế toán

Ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào sổ sách kế toán cần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Khi ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào sổ sách kế toán, kế toán cần lưu ý các nội dung sau:

 • Ghi chép đúng nội dung, số liệu của chứng từ kế toán.
 • Ghi chép đúng thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Ghi chép đúng phương pháp kế toán.

Bước 5: Kiểm tra sổ sách kế toán

Sau khi ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài chính vào sổ sách kế toán, kế toán cần tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán. Việc kiểm tra sổ sách kế toán nhằm đảm

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn quy trình ghi chép sổ sách kế toán. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929