087.790.7790

Cách hạch toán chi phí phát hành phiếu quà tặng

Việc hạch toán chi phí phát hành phiếu quà tặng cần thực hiện theo các bước sau:

1. Xác định giá trị chi phí:

 • Giá trị chi phí phát hành phiếu quà tặng bao gồm:
  • Giá trị ghi trên phiếu quà tặng.
  • Chi phí in ấn, thiết kế phiếu quà tặng (nếu có).
  • Chi phí vận chuyển, phát hành phiếu quà tặng (nếu có).

2. Xác định thời điểm hạch toán chi phí:

 • Chi phí phát hành phiếu quà tặng được hạch toán vào khoản mục “Chi phí bán hàng” tại thời điểm phát hành phiếu quà tặng cho khách hàng.

3. Hạch toán chi phí:

3.1. Trường hợp khách hàng sử dụng phiếu quà tặng để mua hàng:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng: Giá trị ghi trên phiếu quà tặng.
 • Có TK 511 – Tiền mặt: Giá trị thanh toán bằng tiền mặt của khách hàng (nếu có).
 • Có TK 331 – Phải thu khách hàng: Giá trị thanh toán bằng tín dụng của khách hàng (nếu có).

3.2. Trường hợp khách hàng không sử dụng phiếu quà tặng:

 • Nợ TK 642 – Phí tổn tài chính: Giá trị ghi trên phiếu quà tặng.
 • Có TK 338 – Doanh thu hoạt động tài chính khác: Giá trị ghi trên phiếu quà tặng.

4. Lưu ý:

 • Cần lập biên bản phát hành phiếu quà tặng và theo dõi số lượng phiếu quà tặng đã phát hành, đã sử dụng và chưa sử dụng.
 • Cần hạch toán chi phí phát hành phiếu quà tặng một cách hợp lý và chính xác để đảm bảo tính minh bạch của hoạt động kinh doanh.

Dưới đây là một số ví dụ về hạch toán chi phí phát hành phiếu quà tặng:

Ví dụ 1:

Công ty phát hành 100 phiếu quà tặng, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng. Tổng giá trị chi phí phát hành phiếu quà tặng là 10.000.000 đồng.

Hạch toán:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng: 10.000.000 đồng
 • Có TK 154 – Chi phí phát hành phiếu quà tặng: 10.000.000 đồng

Ví dụ 2:

Khách hàng sử dụng 50 phiếu quà tặng để mua hàng, tổng giá trị thanh toán là 5.000.000 đồng.

Hạch toán:

 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng: 5.000.000 đồng
 • Có TK 511 – Tiền mặt: 5.000.000 đồng

Hy vọng những thông tin trên giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hạch toán chi phí phát hành phiếu quà tặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng