087.790.7790

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính công ty

Bạn đang cần Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính công ty? Báo cáo tài chính (BCTC) là một tập hợp các thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và các dòng tiền của một doanh nghiệp. Vậy Phân tích báo cáo tài chính công ty như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là một bộ tài liệu quan trọng phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Việc phân tích báo cáo tài chính giúp các đối tượng sử dụng có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp.

Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp có thể được tóm tắt như sau:

Đối với doanh nghiệp:

 • Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp.
 • Là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh, như: chiến lược kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính,…
 • Giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đối với nhà đầu tư:

 • Giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp, xác định mức độ rủi ro khi đầu tư vào doanh nghiệp.
 • Là cơ sở để nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư, như: mua cổ phiếu, trái phiếu,…

Đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng:

 • Giúp ngân hàng và các tổ chức tín dụng đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp, xác định mức độ rủi ro khi cho doanh nghiệp vay vốn.
 • Là cơ sở để ngân hàng và các tổ chức tín dụng đưa ra các quyết định cho vay, như: cho vay ngắn hạn, cho vay dài hạn,…
 • Phân tích báo cáo tài chính là một quá trình phức tạp, đòi hỏi kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Để phân tích báo cáo tài chính một cách hiệu quả, cần nắm vững các nguyên tắc kế toán, các chỉ tiêu tài chính và các kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính.

Dưới đây là một số kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính phổ biến:

 • Phân tích theo chiều dọc: Phân tích theo chiều dọc là so sánh các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong cùng một kỳ kế toán. Kỹ thuật này giúp xác định xu hướng phát triển của doanh nghiệp, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phân tích theo chiều ngang: Phân tích theo chiều ngang là so sánh các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp giữa các kỳ kế toán. Kỹ thuật này giúp xác định sự thay đổi của các chỉ tiêu tài chính, từ đó đánh giá tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài đối với doanh nghiệp.
 • Phân tích tỷ số: Phân tích tỷ số là so sánh các chỉ tiêu tài chính với nhau. Kỹ thuật này giúp đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Phân tích chi tiết: Phân tích chi tiết là phân tích các khoản mục cụ thể trong báo cáo tài chính. Kỹ thuật này giúp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Việc phân tích báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng giúp các đối tượng sử dụng có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp.

2. Lưu ý khi phân tích các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

Phân tích chỉ số tài chính là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phân tích các chỉ số tài chính một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Sử dụng các chỉ số phù hợp với mục đích phân tích

Có rất nhiều chỉ số tài chính khác nhau, mỗi chỉ số có ý nghĩa riêng. Do đó, nhà đầu tư cần lựa chọn các chỉ số phù hợp với mục đích phân tích của mình. Ví dụ, nếu nhà đầu tư muốn đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp thì nên sử dụng các chỉ số như: khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán dài hạn.

 • So sánh các chỉ số của doanh nghiệp với các chỉ số của ngành và thị trường

Để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, nhà đầu tư cần so sánh các chỉ số của doanh nghiệp với các chỉ số của ngành và thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành hoặc so với thị trường chung.

 • Tính toán các chỉ số theo thời gian

Nhà đầu tư cần tính toán các chỉ số tài chính theo thời gian để theo dõi xu hướng biến động của các chỉ số đó. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp đang cải thiện hay suy giảm.

 • Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ số tài chính

Ngoài các yếu tố nội tại của doanh nghiệp, các yếu tố bên ngoài như tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến các chỉ số tài chính của doanh nghiệp. Do đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu các yếu tố này để có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể đối với từng nhóm chỉ số tài chính:

 • Nhóm chỉ số khả năng thanh toán
 • Các chỉ số khả năng thanh toán phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Các chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Khi phân tích các chỉ số khả năng thanh toán, nhà đầu tư cần lưu ý:

 • Các chỉ số khả năng thanh toán càng cao thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng tốt.
 • Các chỉ số khả năng thanh toán cần được so sánh với các chỉ số của ngành và thị trường để có cái nhìn chính xác hơn.
 • Các chỉ số khả năng thanh toán cần được tính toán theo thời gian để theo dõi xu hướng biến động của các chỉ số đó.

Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

Các chỉ số hiệu quả hoạt động phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. Các chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Khi phân tích các chỉ số hiệu quả hoạt động, nhà đầu tư cần lưu ý:

 • * Các chỉ số hiệu quả hoạt động càng cao thì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng tốt.
 • * Các chỉ số hiệu quả hoạt động cần được so sánh với các chỉ số của ngành và thị trường để có cái nhìn chính xác hơn.
 • * Các chỉ số hiệu quả hoạt động cần được tính toán theo thời gian để theo dõi xu hướng biến động của các chỉ số đó.

Nhóm chỉ số đòn bẩy tài chính

Các chỉ số đòn bẩy tài chính phản ánh mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào nguồn vốn vay. Các chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá khả năng rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

Khi phân tích các chỉ số đòn bẩy tài chính, nhà đầu tư cần lưu ý:

 • Các chỉ số đòn bẩy tài chính càng cao thì khả năng rủi ro tài chính của doanh nghiệp càng cao.
 • Các chỉ số đòn bẩy tài chính cần được so sánh với các chỉ số của ngành và thị trường để có cái nhìn chính xác hơn.
 • Các chỉ số đòn bẩy tài chính cần được tính toán theo thời gian để theo dõi xu hướng biến động của các chỉ số đó.

Phân tích chỉ số tài chính là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phân tích các chỉ số tài chính một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần lưu ý những vấn đề nêu trên.

3. Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp

3.1. Phân tích khả năng thanh toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Phân tích khả năng thanh toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp là quá trình sử dụng các chỉ số tài chính để đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Có nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Một số chỉ số phổ biến bao gồm:

 • Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (Current Ratio): Thể hiện khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu động.
 • Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Quick Ratio): Thể hiện khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu động trừ đi hàng tồn kho.
 • Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (Interest Coverage Ratio): Thể hiện khả năng thanh toán lãi vay bằng lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao.
 • Hệ số khả năng thanh toán tổng thể (Total Debt to Equity Ratio): Thể hiện khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp bằng vốn chủ sở hữu.

Giải thích ý nghĩa của các chỉ số khả năng thanh toán

 • Hệ số khả năng thanh toán hiện hành:

Nếu hệ số khả năng thanh toán hiện hành lớn hơn 1, điều này cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn một cách dễ dàng.

Nếu hệ số khả năng thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1, điều này cho thấy doanh nghiệp có nguy cơ không thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn.

Nếu hệ số khả năng thanh toán hiện hành bằng 1, điều này cho thấy doanh nghiệp có đủ tài sản lưu động để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, nhưng không có dư thừa.

 • Hệ số khả năng thanh toán nhanh:

Hệ số khả năng thanh toán nhanh thấp hơn hệ số khả năng thanh toán hiện hành do hàng tồn kho thường khó thanh toán hơn các tài sản lưu động khác.

Nếu hệ số khả năng thanh toán nhanh lớn hơn 1, điều này cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn một cách dễ dàng, ngay cả khi không tính đến hàng tồn kho.

Nếu hệ số khả năng thanh toán nhanh nhỏ hơn 1, điều này cho thấy doanh nghiệp có nguy cơ không thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn nếu không bán được hàng tồn kho.

 • Hệ số khả năng thanh toán lãi vay:

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay lớn hơn 1 cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán lãi vay một cách dễ dàng.

Nếu hệ số khả năng thanh toán lãi vay nhỏ hơn 1, điều này cho thấy doanh nghiệp có nguy cơ gặp khó khăn trong việc thanh toán lãi vay.

 • Hệ số khả năng thanh toán tổng thể:

Hệ số khả năng thanh toán tổng thể thấp hơn hệ số khả năng thanh toán lãi vay do nợ dài hạn thường có lãi suất thấp hơn nợ ngắn hạn.

Nếu hệ số khả năng thanh toán tổng thể lớn hơn 1, điều này cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ của mình một cách dễ dàng.

Nếu hệ số khả năng thanh toán tổng thể nhỏ hơn 1, điều này cho thấy doanh nghiệp có nguy cơ gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ của mình.

Phân tích khả năng thanh toán theo chiều ngang

Phân tích khả năng thanh toán theo chiều ngang là so sánh các chỉ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp qua các kỳ kế toán. Điều này giúp xác định xu hướng khả năng thanh toán của doanh nghiệp theo thời gian.

Nếu các chỉ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp đang có xu hướng giảm, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp đang bị suy giảm.

Phân tích khả năng thanh toán theo chiều dọc

Phân tích khả năng thanh toán theo chiều dọc là so sánh các chỉ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp với các chỉ số tương tự của các doanh nghiệp cùng ngành. Điều này giúp xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

Nếu các chỉ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp thấp hơn các chỉ số tương tự của các doanh nghiệp cùng ngành, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp đang kém hơn so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

3.2. Phân tích đòn bẩy tài chính trong báo cáo của doanh nghiệp

Đòn bẩy tài chính là mức độ sử dụng vốn vay trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm hy vọng gia tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) hay thu nhập trên một cổ phần thường (EPS).

Đòn bẩy tài chính có thể được đo lường bằng các chỉ số sau:

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E ratio): Đây là chỉ số phổ biến nhất để đo lường đòn bẩy tài chính. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia tổng nợ phải trả cho tổng vốn chủ sở hữu.

D/E ratio = Tổng nợ phải trả / Tổng vốn chủ sở hữu

Hệ số đòn bẩy tài chính (Financial leverage ratio): Đây là chỉ số đo lường tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Hệ số này được tính bằng cách chia lợi nhuận trước thuế và lãi vay cho tổng vốn chủ sở hữu.

Financial leverage ratio = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay / Tổng vốn chủ sở hữu

Hệ số đòn bẩy lợi nhuận (Profit leverage ratio): Đây là chỉ số đo lường tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Hệ số này được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho tổng vốn chủ sở hữu.

Profit leverage ratio = Lợi nhuận sau thuế / Tổng vốn chủ sở hữu

Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính có thể tác động đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu theo hai chiều:

 • Theo chiều dương: Khi doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên khi doanh nghiệp đạt được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn chi phí lãi vay.
 • Theo chiều âm: Khi doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu sẽ giảm xuống khi doanh nghiệp đạt được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn chi phí lãi vay.

Phân tích đòn bẩy tài chính trong báo cáo của doanh nghiệp

Phân tích đòn bẩy tài chính trong báo cáo của doanh nghiệp là việc đánh giá mức độ sử dụng vốn vay và tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Để phân tích đòn bẩy tài chính, cần thực hiện các bước sau:

 • Tính toán các chỉ số đòn bẩy tài chính.
 • So sánh các chỉ số đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành.
 • Xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp.

So sánh các chỉ số đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành

Để đánh giá mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp một cách khách quan, cần so sánh các chỉ số đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành.

Nếu chỉ số đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành, có thể cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính cao hơn mức trung bình của ngành. Điều này có thể là do doanh nghiệp đang có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành, hoặc do doanh nghiệp đang có chi phí vốn vay thấp hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp

Để đánh giá chính xác tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp: Mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao thì đòn bẩy tài chính càng có tác động tích cực đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
 • Chi phí vốn vay của doanh nghiệp: Chi phí vốn vay của doanh nghiệp càng thấp thì đòn bẩy tài chính càng có tác động tích cực đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
 • Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: Môi trường kinh doanh ổn định sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro khi sử dụng đòn bẩy tài chính.

3.3. Phân tích khả năng sinh lời trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Khả năng sinh lời là một trong những yếu tố quan trọng nhất phản ánh hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Phân tích khả năng sinh lời trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp giúp các nhà quản lý, nhà đầu tư và các bên liên quan đánh giá được hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời

Có nhiều chỉ tiêu được sử dụng để phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Một số chỉ tiêu phổ biến bao gồm:

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin – GP%): Tỷ số này cho biết tỷ lệ phần trăm của doanh thu bán hàng được chuyển thành lợi nhuận gộp.
 • Tỷ suất lợi nhuận hoạt động (Operating Profit Margin – OP%): Tỷ số này cho biết tỷ lệ phần trăm của doanh thu bán hàng được chuyển thành lợi nhuận hoạt động.
 • Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (EBIT Margin – EBIT%): Tỷ số này cho biết tỷ lệ phần trăm của doanh thu bán hàng được chuyển thành lợi nhuận trước thuế.
 • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (Net Profit Margin – NPM%): Tỷ số này cho biết tỷ lệ phần trăm của doanh thu bán hàng được chuyển thành lợi nhuận sau thuế.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE): Tỷ số này cho biết tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu được chuyển thành lợi nhuận.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (Return on Assets – ROA): Tỷ số này cho biết tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản được chuyển thành lợi nhuận.

Các bước phân tích khả năng sinh lời

Để phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp, cần thực hiện các bước sau:

 • Thu thập dữ liệu: Dữ liệu cần thu thập bao gồm các chỉ tiêu khả năng sinh lời được nêu ở trên.
 • Xác định xu hướng: Phân tích xu hướng của các chỉ tiêu khả năng sinh lời trong từng năm hoặc giai đoạn cụ thể.
 • So sánh với các doanh nghiệp khác: So sánh các chỉ tiêu khả năng sinh lời của doanh nghiệp với các doanh nghiệp trong cùng ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh.
 • Phân tích nguyên nhân: Xác định nguyên nhân của những biến động về khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của phân tích khả năng sinh lời

Phân tích khả năng sinh lời có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản lý, nhà đầu tư và các bên liên quan:

 • Đối với nhà quản lý: Phân tích khả năng sinh lời giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.
 • Đối với nhà đầu tư: Phân tích khả năng sinh lời giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng sinh lời của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
 • Đối với các bên liên quan: Phân tích khả năng sinh lời giúp các bên liên quan đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định hợp tác phù hợp.

Một số lưu ý khi phân tích khả năng sinh lời

Khi phân tích khả năng sinh lời, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Cần so sánh các chỉ tiêu khả năng sinh lời trong cùng ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh. Điều này giúp đảm bảo rằng các chỉ số được so sánh một cách công bằng.
 • Cần phân tích xu hướng của các chỉ tiêu khả năng sinh lời trong từng năm hoặc giai đoạn cụ thể. Điều này giúp xác định được khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai.
 • Cần phân tích nguyên nhân của những biến động về khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Điều này giúp xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

3.4. Phân tích dòng tiền trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Phân tích dòng tiền trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp là quá trình đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp dựa trên các luồng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Phân tích dòng tiền giúp các nhà đầu tư, nhà quản trị doanh nghiệp và các bên liên quan khác có thể hiểu rõ hơn về khả năng tạo ra dòng tiền của doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp và khả năng đầu tư của doanh nghiệp.

Cơ sở phân tích dòng tiền

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong ba báo cáo tài chính chính của doanh nghiệp, cung cấp thông tin về các luồng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba loại:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: phản ánh các luồng tiền phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: phản ánh các luồng tiền phát sinh từ việc mua sắm, bán, thanh lý các tài sản cố định, tài sản dài hạn khác và các khoản đầu tư tài chính.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: phản ánh các luồng tiền phát sinh từ việc huy động vốn, trả nợ, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông.

Các chỉ tiêu phân tích dòng tiền

Có nhiều chỉ tiêu phân tích dòng tiền khác nhau, nhưng các chỉ tiêu phổ biến nhất bao gồm:

 • Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (OCF): là chỉ tiêu quan trọng nhất trong phân tích dòng tiền, phản ánh khả năng tạo ra dòng tiền của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.
 • Dòng tiền tự do (FCF): là chỉ tiêu phản ánh khả năng tạo ra dòng tiền của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các nhu cầu chi tiêu vốn cho hoạt động kinh doanh.
 • Tỷ lệ dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần (OCF/T): là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trong việc tạo ra dòng tiền từ mỗi đồng doanh thu thuần của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ dòng tiền tự do/vốn chủ sở hữu (FCF/E): là chỉ tiêu phản ánh khả năng tạo ra dòng tiền của doanh nghiệp trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu.

Các phương pháp phân tích dòng tiền

Có hai phương pháp phân tích dòng tiền phổ biến nhất là:

 • Phân tích theo thời gian: so sánh dòng tiền của doanh nghiệp trong các kỳ kế toán khác nhau để đánh giá xu hướng tăng trưởng, biến động của dòng tiền.
 • Phân tích so sánh: so sánh dòng tiền của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành, cùng quy mô để đánh giá sức mạnh tài chính của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của phân tích dòng tiền

Phân tích dòng tiền có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư, nhà quản trị doanh nghiệp và các bên liên quan khác. Cụ thể:

 • Đối với nhà đầu tư, phân tích dòng tiền giúp đánh giá khả năng sinh lời, khả năng thanh toán nợ và khả năng đầu tư của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
 • Đối với nhà quản trị doanh nghiệp, phân tích dòng tiền giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh, tài chính phù hợp.
 • Đối với các bên liên quan khác, phân tích dòng tiền giúp đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định hợp tác, giao dịch phù hợp.

Một số lưu ý khi phân tích dòng tiền

Khi phân tích dòng tiền, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Phân tích dòng tiền cần được thực hiện trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời.
 • Phân tích dòng tiền cần được kết hợp với phân tích các chỉ tiêu tài chính khác để có được đánh giá toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Phân tích dòng tiền cần được thực hiện trong bối cảnh kinh tế, ngành nghề và quy mô của doanh nghiệp để có được kết quả phân tích phù hợp.

4. Câu hỏi thường gặp về vấn đề phân tích báo cáo tài chính công ty

Các loại báo cáo tài chính thường được sử dụng để phân tích là gì?

 • Bảng cân đối kế toán: cung cấp thông tin về tài sản, nguồn vốn và tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh: cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các khoản thu nhập khác của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: cung cấp thông tin về dòng tiền vào và ra của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Ghi chú thuyết minh: cung cấp thông tin bổ sung về các khoản mục trong báo cáo tài chính.

Các tỷ số tài chính thường được sử dụng để phân tích là gì?

 • Tỷ số thanh toán: đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty.
 • Tỷ số sinh lời: đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.
 • Tỷ số sử dụng vốn: đánh giá mức độ hiệu quả sử dụng vốn của công ty.
 • Tỷ số nợ vay: đánh giá mức độ rủi ro tài chính của công ty.
 • Tỷ số thị trường: đánh giá giá trị của công ty so với các đối thủ cạnh tranh.

Trên đây là một số thông tin về Phân tích báo cáo tài chính công ty. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng