087.790.7790

Những phần mềm đọc báo cáo tài chính hiện nay

Hiện nay có nhiều Những phần mềm đọc báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính là một tập hợp các báo cáo được lập ra nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định. Vậy Những phần mềm đọc báo cáo tài chính hiện nay như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

Những phần mềm đọc báo cáo tài chính hiện nay
Những phần mềm đọc báo cáo tài chính hiện nay

1. Cách đọc báo cáo tài chính

Cách đọc báo cáo tài chính
Cách đọc báo cáo tài chính

Để đọc báo cáo tài chính, bạn cần hiểu rõ các khái niệm và nguyên tắc kế toán. Bạn cũng cần nắm được cấu trúc và nội dung của từng loại báo cáo tài chính.

Dưới đây là các bước đọc báo cáo tài chính:

 • Xác định phạm vi thời gian của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thường được lập cho một kỳ kế toán, có thể là năm tài chính, quý hoặc tháng. Bạn cần xác định rõ báo cáo tài chính mà bạn đang đọc là báo cáo tài chính cho kỳ kế toán nào.

 • Xem ý kiến của kiểm toán viên

Nếu báo cáo tài chính được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán, bạn cần xem ý kiến của kiểm toán viên. Ý kiến của kiểm toán viên sẽ giúp bạn đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.

 • Đọc hiểu bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Khi đọc bảng cân đối kế toán, bạn cần lưu ý các điểm sau:

 • Phân biệt các loại tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 • Tính toán tỷ trọng của các khoản mục trên bảng cân đối kế toán.
 • So sánh các số liệu trên bảng cân đối kế toán giữa các kỳ kế toán khác nhau.
 • Đọc hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo phản ánh tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Khi đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bạn cần lưu ý các điểm sau:

 • Tính toán các chỉ tiêu lợi nhuận.
 • Tính toán tỷ suất lợi nhuận.
 • So sánh các chỉ tiêu lợi nhuận giữa các kỳ kế toán khác nhau.
 • Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo phản ánh tổng hợp các luồng tiền vào, luồng tiền ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn cần lưu ý các điểm sau:

 • Phân biệt các loại luồng tiền.
 • Tính toán các chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ.
 • So sánh các chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ giữa các kỳ kế toán khác nhau.
 • Đọc hiểu phần thuyết minh báo cáo tài chính

Phần thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp các thông tin bổ sung về các khoản mục trên báo cáo tài chính.

Khi đọc phần thuyết minh báo cáo tài chính, bạn cần lưu ý các điểm sau:

 • Tìm hiểu các chính sách kế toán áp dụng.
 • Tìm hiểu các thay đổi trong chính sách kế toán và ước tính kế toán.
 • Tìm hiểu các thông tin chi tiết về các khoản mục trên báo cáo tài chính.

Dưới đây là một số lưu ý khi đọc báo cáo tài chính:

 • Cần đọc báo cáo tài chính của nhiều kỳ kế toán khác nhau để có được cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cần so sánh báo cáo tài chính của doanh nghiệp với các chỉ tiêu trung bình của ngành hoặc của doanh nghiệp cùng loại.
 • Cần xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp, chẳng hạn như chính sách kế toán, quy mô doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, v.v.

Việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là một kỹ năng quan trọng đối với các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, cán bộ kế toán, kiểm toán. Bằng cách nắm vững cách đọc báo cáo tài chính, bạn có thể đánh giá chính xác tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định hợp lý.

2. Phần mềm đọc báo cáo tài chính 

Phần mềm đọc báo cáo tài chính 
Phần mềm đọc báo cáo tài chính

2.1. Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính IMC.CL

Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính IMC.CL là một phần mềm được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ IMC. Phần mềm này được thiết kế để giúp các doanh nghiệp có mô hình công ty mẹ – công ty con thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính một cách nhanh chóng và chính xác.

IMC.CL bao gồm các chức năng chính sau:

 • Nhập dữ liệu báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con: Phần mềm cho phép nhập dữ liệu báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con từ các file excel hoặc từ hệ thống kế toán của doanh nghiệp. 
 • Hợp nhất báo cáo tài chính: Phần mềm tự động thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo các quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra báo cáo tài chính hợp nhất: Phần mềm cung cấp các công cụ giúp người dùng kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính hợp nhất.
 • IMC.CL là một phần mềm hữu ích cho các doanh nghiệp có mô hình công ty mẹ – công ty con. Phần mềm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc hợp nhất báo cáo tài chính, đồng thời đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất được lập đúng theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số ưu điểm của IMC.CL:

 • Dễ sử dụng: Phần mềm có giao diện trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với người dùng ở mọi trình độ.
 • Chính xác: Phần mềm được phát triển theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất được lập đúng và đủ.
 • Tiết kiệm thời gian: Phần mềm tự động thực hiện hầu hết các công việc trong quá trình hợp nhất báo cáo tài chính, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức.

2.2. Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính đơn vị HCSN SmartBooks Plus+ 2018

SmartBooks Plus+ 2018 là phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp được phát triển bởi Công ty Cổ phần Phần mềm SmartBooks. Phần mềm này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp, bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, các trường học, bệnh viện,…

Các tính năng chính của phần mềm SmartBooks Plus+ 2018

 • Hỗ trợ lập báo cáo tài chính theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
 • Hỗ trợ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp
 • Hỗ trợ lập báo cáo chi tiết tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu
 • Hỗ trợ lập báo cáo chi tiết doanh thu, chi phí, lợi nhuận
 • Hỗ trợ lập báo cáo kết quả hoạt động kinh tế – xã hội
 • Hỗ trợ lập báo cáo quyết toán ngân sách
 • Hỗ trợ lập báo cáo thu, chi ngân sách
 • Hỗ trợ lập báo cáo quyết toán dự toán thu, chi ngân sách
 • Hỗ trợ lập báo cáo quyết toán quỹ
 • Hỗ trợ lập báo cáo thống kê
 • Hỗ trợ quản lý chứng từ kế toán
 • Hỗ trợ quản lý tài khoản kế toán
 • Hỗ trợ quản lý sổ kế toán
 • Hỗ trợ quản lý chi phí
 • Hỗ trợ quản lý tài sản cố định
 • Hỗ trợ quản lý tiền mặt
 • Hỗ trợ quản lý ngân sách
 • Hỗ trợ quản lý quỹ
 • Hỗ trợ xuất nhập khẩu dữ liệu
 • Hỗ trợ phân quyền sử dụng phần mềm

Ưu điểm của phần mềm SmartBooks Plus+ 2018

Phần mềm được thiết kế chuyên biệt cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo thống kê,…

Phần mềm có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng thao tác.

Phần mềm có tính bảo mật cao, giúp bảo vệ dữ liệu kế toán của đơn vị.

Nhược điểm của phần mềm SmartBooks Plus+ 2018

Phần mềm có giá thành cao hơn so với một số phần mềm kế toán khác.

Phần mềm chỉ hỗ trợ cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, không hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

2.3. Phần Mềm Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính IBOSS

Phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính IBOSS là một phần mềm được phát triển bởi Công ty Cổ phần Giải pháp IBOSS, cung cấp giải pháp toàn diện cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Các tính năng chính của phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính IBOSS bao gồm:

 • Lập báo cáo tài chính hợp nhất tự động

Phần mềm IBOSS tự động kết nối với hệ thống kế toán của doanh nghiệp, thu thập dữ liệu và lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật.

 • Hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các doanh nghiệp có cấu trúc phức tạp

Phần mềm IBOSS hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các doanh nghiệp có cấu trúc phức tạp, bao gồm các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, liên doanh,…

 • Tích hợp với các phần mềm kế toán phổ biến

Phần mềm IBOSS tích hợp với các phần mềm kế toán phổ biến như MISA, Fast, Bravo,… giúp doanh nghiệp dễ dàng kết nối và sử dụng phần mềm.

 • Cung cấp các báo cáo phân tích

Ngoài việc lập báo cáo tài chính hợp nhất, phần mềm IBOSS còn cung cấp các báo cáo phân tích giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình.

Ưu điểm của phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính IBOSS

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí

Phần mềm IBOSS giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.

 • Tăng tính chính xác và minh bạch

Phần mềm IBOSS giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo tài chính hợp nhất.

 • Tuân thủ quy định của pháp luật

Phần mềm IBOSS được thiết kế theo quy định của pháp luật về kế toán, đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất được lập đúng quy định.

Nhược điểm của phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính IBOSS

 • Chi phí bản quyền cao

Phần mềm IBOSS có chi phí bản quyền cao, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn.

2.4. Phần mềm Quản lý hợp nhất INFOR ERP

Infor ERP là gì?

Infor ERP là một hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP) tích hợp, cung cấp một giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Infor ERP giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình kinh doanh, cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Các tính năng của Infor ERP

Infor ERP cung cấp một loạt các tính năng và chức năng toàn diện, bao gồm:

 • Quản lý tài chính: Infor ERP cung cấp một nền tảng toàn diện để quản lý tài chính, bao gồm kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng và quản lý dòng tiền.
 • Quản lý chuỗi cung ứng: Infor ERP cung cấp một nền tảng toàn diện để quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm mua hàng, kho bãi, sản xuất, vận tải và phân phối.
 • Quản lý khách hàng: Infor ERP cung cấp một nền tảng toàn diện để quản lý khách hàng, bao gồm bán hàng, marketing, dịch vụ khách hàng và quản lý quan hệ khách hàng (CRM).
 • Quản lý sản xuất: Infor ERP cung cấp một nền tảng toàn diện để quản lý sản xuất, bao gồm lập kế hoạch, lập lịch, mua sắm vật tư, sản xuất và kiểm soát chất lượng.
 • Quản lý nhân sự: Infor ERP cung cấp một nền tảng toàn diện để quản lý nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, và lợi ích.

Lợi ích của Infor ERP

Infor ERP mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tự động hóa quy trình kinh doanh: Infor ERP giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình kinh doanh, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động.
 • Cải thiện khả năng cạnh tranh: Infor ERP giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng cạnh tranh bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh và giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn.
 • Tăng cường khả năng truy cập và chia sẻ thông tin: Infor ERP cung cấp một nền tảng thống nhất để truy cập và chia sẻ thông tin, từ đó giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hợp tác và ra quyết định.

Các ngành nghề phù hợp với Infor ERP

Infor ERP phù hợp với mọi doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Tuy nhiên, Infor ERP đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề sau:

 • Sản xuất: Infor ERP cung cấp một nền tảng toàn diện để quản lý sản xuất, từ lập kế hoạch, lập lịch, mua sắm vật tư, sản xuất và kiểm soát chất lượng.
 • Thương mại: Infor ERP cung cấp một nền tảng toàn diện để quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm mua hàng, kho bãi, vận tải và phân phối.
 • Dịch vụ: Infor ERP cung cấp một nền tảng toàn diện để quản lý khách hàng, bao gồm bán hàng, marketing, dịch vụ khách hàng và quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

Một số khách hàng của Infor ERP

Infor ERP hiện đang được sử dụng bởi hơn 70.000 khách hàng trên toàn thế giới, bao gồm các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Một số khách hàng tiêu biểu của Infor ERP bao gồm:

 • Các doanh nghiệp lớn: Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Walmart,…
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ: ABB, Siemens, Schneider Electric,…

2.5. Phần mềm SimERP

Phần mềm SimERP là một giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) toàn diện, được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu quản trị của doanh nghiệp trong thời đại 4.0.

SimERP cung cấp đầy đủ các tính năng quản trị cần thiết cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Quản trị tài chính: Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động tài chính, bao gồm: kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế,…
 • Quản trị bán hàng: Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng, bao gồm: quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng, quản lý kho,…
 • Quản trị sản xuất: Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, bao gồm: quản lý nguyên vật liệu, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng,…
 • Quản trị nhân sự: Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự, bao gồm: quản lý nhân viên, quản lý chấm công, quản lý lương thưởng,…
 • Quản trị khách hàng: Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động khách hàng, bao gồm: quản lý dữ liệu khách hàng, quản lý chăm sóc khách hàng,…

Quản trị chuỗi cung ứng: Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động chuỗi cung ứng, bao gồm: quản lý nhà cung cấp, quản lý vận tải, quản lý kho bãi,…

SimERP có nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:

 • Đa dạng tính năng: SimERP cung cấp đầy đủ các tính năng quản trị cần thiết cho doanh nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp ở mọi quy mô.
 • Thân thiện với người dùng: SimERP được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng thao tác và quản lý.
 • Tính bảo mật cao: SimERP được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đảm bảo tính bảo mật cao cho dữ liệu của doanh nghiệp.
 • Linh hoạt: SimERP có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.
 • SimERP là một giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp hiệu quả, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động và giảm thiểu chi phí.

Dưới đây là một số lợi ích cụ thể mà doanh nghiệp có thể đạt được khi sử dụng phần mềm SimERP:

 • Cải thiện hiệu quả hoạt động: SimERP giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, từ đó giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Tăng năng suất lao động: SimERP giúp doanh nghiệp quản lý và phân công công việc hiệu quả hơn, từ đó giúp nhân viên tập trung vào công việc chuyên môn và nâng cao năng suất lao động.
 • Giảm thiểu chi phí: SimERP giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí nhân sự, chi phí vật tư,…
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh: SimERP giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2.6. Phần mềm kế toán ACMan

Phần mềm kế toán ACMan là một phần mềm kế toán được phát triển bởi Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ACMan. Phần mềm này được thiết kế theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật. ACMan được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, quy mô.

ACMan có các tính năng chính sau:

Quản lý tài chính: ACMan cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý tài chính, bao gồm:

 • Quản lý tài sản, nguồn vốn;
 • Quản lý chi phí, doanh thu;
 • Quản lý vốn lưu động;
 • Quản lý thuế;
 • Quản lý ngân sách;
 • Quản lý phân tích tài chính.

Quản lý bán hàng: ACMan cung cấp các chức năng quản lý bán hàng, bao gồm:

 • Quản lý khách hàng, nhà cung cấp;
 • Quản lý đơn hàng, hóa đơn;
 • Quản lý hàng hóa, kho hàng;
 • Quản lý công nợ;
 • Quản lý thanh toán.

Quản lý mua hàng: ACMan cung cấp các chức năng quản lý mua hàng, bao gồm:

 • Quản lý nhà cung cấp, kho hàng;
 • Quản lý đơn hàng, hóa đơn;
 • Quản lý hàng hóa, kho hàng;
 • Quản lý công nợ;
 • Quản lý thanh toán.

Quản lý nhân sự: ACMan cung cấp các chức năng quản lý nhân sự, bao gồm:

 • Quản lý nhân viên;
 • Quản lý lương, thưởng;
 • Quản lý bảo hiểm;
 • Quản lý nghỉ phép;
 • Quản lý đào tạo.

Quản lý sản xuất: ACMan cung cấp các chức năng quản lý sản xuất, bao gồm:

 • Quản lý kế hoạch sản xuất;
 • Quản lý nguyên vật liệu;
 • Quản lý sản phẩm;
 • Quản lý chi phí sản xuất;
 • Quản lý giá thành sản phẩm.

Quản lý dự án: ACMan cung cấp các chức năng quản lý dự án, bao gồm:

 • Quản lý kế hoạch dự án;
 • Quản lý chi phí dự án;
 • Quản lý tiến độ dự án;
 • Quản lý nguồn lực dự án.

ACMan có một số ưu điểm nổi bật sau:

 • Dễ sử dụng: ACMan được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng người dùng.
 • Tính năng phong phú: ACMan cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết cho công tác kế toán, đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Độ bảo mật cao: ACMan được trang bị hệ thống bảo mật cao, giúp bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp an toàn.
 • Giá thành hợp lý: ACMan có giá thành hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Những phần mềm đọc báo cáo tài chính hiện nay . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng