087.790.7790

Phân bổ chi phí là gì ? Phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp

Phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp là phương pháp phân bổ chi phí dựa trên mối quan hệ trực tiếp giữa chi phí và đối tượng chịu chi phí. Phương pháp này được áp dụng cho các chi phí có thể xác định được mối quan hệ trực tiếp với đối tượng chịu chi phí. Vậy Phân bổ chi phí là gì ? Phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp như thế nào ? hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Phân bổ chi phí là gì ?

Phân bổ chi phí là quá trình phân chia chi phí chung cho các đối tượng chi phí khác nhau. Các đối tượng chi phí này có thể là các sản phẩm, dịch vụ, bộ phận, dự án, hoặc bất kỳ đối tượng nào khác mà doanh nghiệp muốn theo dõi chi phí.

Phân bổ chi phí là một công cụ quan trọng để quản lý chi phí và xác định lợi nhuận thực tế của các sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động khác nhau.

Phân bổ chi phí là một công cụ quan trọng để quản lý chi phí và xác định lợi nhuận thực tế của các sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp phân bổ chi phí phù hợp để đảm bảo tính chính xác và hợp lý của kết quả phân bổ.

2. Phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp là gì ? 

Phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp là gì ? 
Phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp là gì ?

Phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp là phương pháp phân bổ chi phí cho các đối tượng chịu chi phí dựa trên mối quan hệ trực tiếp giữa chi phí và đối tượng chịu chi phí.

Căn cứ phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp

Căn cứ phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp là các yếu tố có mối quan hệ trực tiếp giữa chi phí và đối tượng chịu chi phí. Các yếu tố này có thể là:

 • Số lượng sản phẩm, dịch vụ được sản xuất, cung cấp.
 • Số lượng nhân viên, lao động tham gia sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
 • Thời gian sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị.
 • Diện tích sử dụng mặt bằng, nhà xưởng.

Ưu điểm của phương pháp phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp

 • Phương pháp trực tiếp đơn giản, dễ thực hiện, dễ hiểu.
 • Phương pháp trực tiếp phù hợp với các chi phí có mối quan hệ trực tiếp với đối tượng chịu chi phí.

Nhược điểm của phương pháp phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp

 

 • Phương pháp trực tiếp có thể dẫn đến phân bổ không chính xác đối với các chi phí có mối quan hệ gián tiếp với đối tượng chịu chi phí.

3. Cách phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp như thế nào ? 

Cách phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp như thế nào ? 
Cách phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp như thế nào ?

Cách thức thực hiện

Để phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp, cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định các đối tượng chịu chi phí

Đối tượng chịu chi phí là các đối tượng sử dụng hoặc tiêu thụ chi phí. Các đối tượng chịu chi phí có thể là sản phẩm, dịch vụ, bộ phận, phân xưởng, phòng ban,…

 1. Xác định cơ sở phân bổ chi phí

Cơ sở phân bổ chi phí là tiêu thức để xác định mức độ sử dụng hoặc tiêu thụ chi phí của các đối tượng chịu chi phí. Các cơ sở phân bổ chi phí thường được sử dụng là:

 • Số lượng sản phẩm, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ
 • Số giờ công lao động
 • Diện tích sử dụng
 • Khối lượng công việc
 • Thời gian sử dụng
 1. Tính toán số tiền chi phí phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí

Số tiền chi phí phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí được tính theo công thức sau:

Số tiền chi phí phân bổ = Tổng số tiền chi phí * Cơ sở phân bổ

Ví dụ: Một doanh nghiệp sản xuất giày có tổng số tiền chi phí sản xuất chung là 100 triệu đồng. Cơ sở phân bổ chi phí sản xuất chung là số lượng sản phẩm sản xuất. Số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ là 10.000 đôi giày. Như vậy, số tiền chi phí sản xuất chung được phân bổ cho mỗi đôi giày là:

Số tiền chi phí phân bổ = 100 triệu đồng * 1 đôi giày / 10.000 đôi giày = 10.000 đồng/đôi giày

Lưu ý khi áp dụng phương pháp phân bổ chi phí trực tiếp

Khi áp dụng phương pháp phân bổ chi phí trực tiếp, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Các đối tượng chịu chi phí phải được xác định rõ ràng.
 • Cơ sở phân bổ chi phí phải được lựa chọn phù hợp với đặc điểm của từng loại chi phí.
 • Số lượng sản phẩm, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ, số giờ công lao động, diện tích sử dụng, khối lượng công việc, thời gian sử dụng phải được tính toán chính xác.

4. Những quy định khi phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp

Phương pháp phân bổ chi phí trực tiếp là phương pháp phân bổ chi phí dựa trên mối quan hệ trực tiếp giữa chi phí và đối tượng chịu chi phí. Theo phương pháp này, chi phí được phân bổ cho đối tượng chịu chi phí theo mức độ sử dụng chi phí của đối tượng đó.

Những quy định khi phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp được quy định tại Điều 10 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Chi phí được phân bổ trực tiếp là những chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu chi phí và có thể xác định được mức độ sử dụng của đối tượng chịu chi phí đối với chi phí đó.

Căn cứ để phân bổ chi phí trực tiếp là mức độ sử dụng của đối tượng chịu chi phí đối với chi phí đó.

Mức độ sử dụng của đối tượng chịu chi phí đối với chi phí đó được xác định trên cơ sở các căn cứ sau:

 • Số lượng, khối lượng, thời gian sử dụng đối tượng chịu chi phí;
 • Giá trị của đối tượng chịu chi phí;

Các căn cứ khác có liên quan.

Ví dụ: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp, chi phí trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước dài hạn,… là những chi phí được phân bổ trực tiếp.

Căn cứ vào mức độ sử dụng của đối tượng chịu chi phí đối với chi phí đó, doanh nghiệp có thể áp dụng các phương pháp phân bổ chi phí trực tiếp sau:

 • Phân bổ theo số lượng, khối lượng: Phương pháp này được áp dụng khi mức độ sử dụng của đối tượng chịu chi phí đối với chi phí đó được xác định trên cơ sở số lượng, khối lượng của đối tượng chịu chi phí. Ví dụ: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được phân bổ theo số lượng sản phẩm sản xuất; chi phí nhân công trực tiếp được phân bổ theo số giờ công lao động thực tế.
 • Phân bổ theo thời gian sử dụng: Phương pháp này được áp dụng khi mức độ sử dụng của đối tượng chịu chi phí đối với chi phí đó được xác định trên cơ sở thời gian sử dụng của đối tượng chịu chi phí. Ví dụ: Chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp được phân bổ theo thời gian sử dụng của tài sản cố định đó.
 • Phân bổ theo giá trị: Phương pháp này được áp dụng khi mức độ sử dụng của đối tượng chịu chi phí đối với chi phí đó được xác định trên cơ sở giá trị của đối tượng chịu chi phí. Ví dụ: Chi phí trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước dài hạn được phân bổ theo giá trị của chi phí đó.

Trên đây là một số thông tin về Phân bổ chi phí là gì ? Phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng