0764704929

Cách nộp thuế đất theo quy định nhà nước

Thuế đất là một khoản thu của nhà nước đối với người sử dụng đất. Thuế đất được quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010. Vậy cách nộp thuế đất như thế nào ? Hãy để ACC giúp bạn giải đáp thắc mắc

1. Đối tượng nào phải nộp thuế đất 

Cách nộp thuế đất theo quy định nhà nước
Cách nộp thuế đất theo quy định nhà nước

Đối tượng phải nộp thuế đất là người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Cụ thể, đối tượng phải nộp thuế đất bao gồm:

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp.
 • Tổ chức đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Đối với đất nông nghiệp

Đối với đất nông nghiệp, người sử dụng đất phải đóng thuế sử dụng đất nông nghiệp. Mức thu thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Điều 11 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010.

Đối với đất phi nông nghiệp

Đối với đất phi nông nghiệp, người sử dụng đất phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, người sử dụng đất phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được quy định tại Điều 4 Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

Lưu ý:

 • Người sử dụng đất được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Người sử dụng đất được gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Quy trình nộp thuế đất theo quy định nhà nước

Quy trình nộp thuế đất theo quy định nhà nước được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ nộp thuế đất bao gồm:

 • Tờ khai thuế sử dụng đất (mẫu 01/TKĐĐ) hoặc tờ khai thuế nhà ở (mẫu 02/TKNH) theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế để bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Xác định nghĩa vụ thuế

Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế dựa trên hồ sơ do người nộp thuế cung cấp.

Bước 5: Lập thông báo nộp tiền

Cơ quan thuế lập thông báo nộp tiền thuế cho người nộp thuế.

Bước 6: Nộp tiền thuế

Người nộp thuế nộp tiền thuế theo thông báo của cơ quan thuế.

Bước 7: Cập nhật thông tin thuế

Cơ quan thuế cập nhật thông tin thuế của người nộp thuế vào hệ thống quản lý thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đất

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đất hàng năm là ngày 31 tháng 3. Trường hợp người sử dụng đất mới bắt đầu sử dụng đất hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Hình thức nộp thuế đất

 • Người nộp thuế có thể nộp thuế đất theo một trong các hình thức sau:
 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.
 • Nộp qua ngân hàng, tổ chức tín dụng.
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính.

Cách tính tiền thuế đất

Tiền thuế đất được tính theo công thức sau:

Tiền thuế đất = Diện tích đất chịu thuế x Thuế suất

Trong đó:

 • Diện tích đất chịu thuế là diện tích đất thực tế sử dụng.
 • Thuế suất thuế đất được quy định tại các văn bản pháp luật về thuế đất.

3. Khi nộp thuế đất ở đâu ? 

Theo quy định của pháp luật, người sử dụng đất phải nộp thuế đất tại cơ quan thuế nơi có đất.

Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nộp thuế đất tại Chi cục Thuế nơi có đất.

Đối với tổ chức sử dụng đất ở

Tổ chức sử dụng đất ở nộp thuế đất tại Cục Thuế nơi có đất.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nộp thuế đất tại Cục Thuế nơi có đất.

Lưu ý

 • Người sử dụng đất có thể nộp thuế đất trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp thuế đất qua ngân hàng.
 • Trường hợp nộp thuế đất trực tiếp tại cơ quan thuế, người sử dụng đất cần mang theo hồ sơ khai thuế và tiền thuế đến cơ quan thuế.
 • Trường hợp nộp thuế đất qua ngân hàng, người sử dụng đất cần nộp tiền thuế vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng.

Hồ sơ khai thuế đất

Hồ sơ khai thuế đất gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mẫu 01/TKTĐPNN)
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Bản sao hợp đồng mua bán nhà, đất (nếu có).

4. Hướng dẫn cách tính thuế đất ở 

Căn cứ tính thuế

 

Căn cứ tính thuế đất ở là diện tích đất ở chịu thuế và giá tính thuế.

Diện tích đất ở chịu thuế được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai. Diện tích đất ở chịu thuế là diện tích đất ở đang sử dụng, bao gồm cả diện tích đất ở do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất ở do được nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

Giá tính thuế là giá đất ở theo giá đất quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại thời điểm tính thuế. Giá đất ở được xác định theo các phương pháp sau:

 • Phương pháp so sánh trực tiếp.
 • Phương pháp chiết trừ.
 • Phương pháp thu nhập.

Mức thuế

Mức thuế đất ở được xác định theo công thức sau:

Thuế = Diện tích đất chịu thuế x Giá tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

 • Diện tích đất chịu thuế được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Giá tính thuế là giá đất ở theo giá đất quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại thời điểm tính thuế.

Thuế suất thuế đất ở được quy định như sau:

 • Đối với đất ở tại đô thị: 0,03%.
 • Đối với đất ở tại nông thôn: 0,02%.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế đất ở là 30 ngày kể từ ngày 31 tháng 12 của năm trước năm bắt đầu thu thuế.

Hồ sơ nộp thuế

Hồ sơ nộp thuế đất ở bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thủ tục nộp thuế

Hồ sơ nộp thuế đất ở được nộp tại Chi cục Thuế nơi có đất.

Lưu ý

 • Người sử dụng đất cần lưu ý nộp thuế đất ở đúng thời hạn theo quy định.
 • Trường hợp người sử dụng đất không nộp thuế đất ở đúng thời hạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Ví dụ

 • Một hộ gia đình có diện tích đất ở là 100 m2. Giá đất ở tại địa phương là 10 triệu đồng/m2. Thuế suất thuế đất ở đối với đất ở tại đô thị là 0,03%.

Số thuế đất ở phải đóng của hộ gia đình này là:

Thuế = 100 m2 x 10 triệu đồng/m2 x 0,03% = 300.000 đồ

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn thực hiện cách nộp thuế đất theo quy định nhà nước . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929