0764704929

Hướng dẫn nộp thuế chuyển nhượng đất

Thuế đất chuyển nhượng là một loại thuế thu nhập cá nhân được áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

1. Thuế đất chuyển nhượng là gì?

Hướng dẫn thực hiện cách nộp thuế chuyển nhượng đất
Hướng dẫn thực hiện cách nộp thuế chuyển nhượng đất

Thuế đất chuyển nhượng là loại thuế được áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thuế này được quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Mục đích của việc thu thuế đất chuyển nhượng là nhằm điều tiết nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng đất đai, góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi của người mua, người bán đất đai và phát triển kinh tế – xã hội.

Đối tượng chịu thuế

Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Đối tượng không chịu thuế

Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc trường hợp được miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Mức thuế

Mức thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng nhà đất được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng * Thuế suất

Trong đó:

Giá chuyển nhượng là giá thực tế mà bên bán nhận được.

Thuế suất đối với chuyển nhượng nhà, đất là 2%.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng nhà đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thủ tục nộp thuế

Thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng nhà đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Pháp luật liên quan

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Một số lưu ý khi nộp thuế đất chuyển nhượng

Bên bán nhà đất có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bên mua nhà đất có trách nhiệm cung cấp cho bên bán giấy tờ chứng minh nguồn tiền mua nhà đất.

Trường hợp bên bán nhà đất là cá nhân cư trú thì có thể nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm.

Trường hợp bên bán nhà đất là cá nhân không cư trú thì nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm.

Cách tính thuế đất chuyển nhượng

Cách tính thuế đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, cách tính thuế đất chuyển nhượng như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng * Thuế suất

Trong đó:

Giá chuyển nhượng là giá thực tế mà bên bán nhận được.

Thuế suất đối với chuyển nhượng nhà, đất là 2%.

Ví dụ: Một căn nhà có giá chuyển nhượng là 1 tỷ đồng. Như vậy, số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là:

Thuế thu nhập cá nhân = 1 tỷ đồng * 2% = 20 triệu đồng.

2. Các đối tượng áp dụng thuế đất chuyển nhượng

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, các đối tượng áp dụng thuế đất chuyển nhượng bao gồm:

Người nộp thuế

 • Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Người nhận thu nhập
 • Cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Như vậy, tất cả các cá nhân, tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp) đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thuế suất thuế đất chuyển nhượng

Thuế suất thuế đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 32 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 như sau:

Thuế suất đối với đất ở

2% đối với giá trị chuyển nhượng.

5% đối với giá trị chuyển nhượng vượt trên 10 tỷ đồng.

Thuế suất đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

25% đối với giá trị chuyển nhượng.

Lưu ý

 • Trường hợp bên bán là cá nhân không cư trú tại Việt Nam thì giá chuyển nhượng là giá mà bên bán nhận được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.
 • Trường hợp bên bán là tổ chức thì giá chuyển nhượng là giá do các bên thỏa thuận không thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
 • Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu quyền sử dụng đất.

Cách tính thuế đất chuyển nhượng

Thuế đất chuyển nhượng được tính theo công thức sau:

Thuế đất chuyển nhượng = Giá chuyển nhượng x Thuế suất

Trong đó:

Giá chuyển nhượng là giá mà bên bán nhận được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thuế suất là thuế suất quy định tại Điều 32 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Ví dụ:

Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở có giá trị 1 tỷ đồng.

Thuế đất chuyển nhượng = 1 tỷ đồng x 2% = 20 triệu

3. Hướng dẫn thực hiện cách nộp thuế chuyển nhượng đất

Thuế chuyển nhượng đất là một loại thuế thu nhập cá nhân, được thu đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thuế chuyển nhượng đất được quy định tại Điều 172 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Đối tượng chịu thuế

Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đối tượng không chịu thuế

Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mức thuế

Mức thuế chuyển nhượng đất được tính theo công thức sau:

Thuế chuyển nhượng đất = Giá chuyển nhượng * Thuế suất

Trong đó:

Giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Thuế suất là 2% đối với đất ở và 25% đối với đất nông nghiệp.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chuyển nhượng đất là chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Thủ tục nộp thuế

Người nộp thuế nộp thuế chuyển nhượng đất theo thủ tục sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi có đất.

Bước 2: Nộp tiền thuế tại cơ quan thuế.

Hồ sơ khai thuế

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 03/TNCN)

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cách nộp thuế chuyển nhượng đất

Người nộp thuế có thể nộp thuế chuyển nhượng đất theo hai cách:

Nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

Người nộp thuế mang hồ sơ đến nộp trực tiếp tại cơ quan thuế nơi có đất.

Nộp thuế qua ngân hàng

Người nộp thuế nộp tiền thuế vào tài khoản của cơ quan thuế qua ngân hàng theo thông báo của cơ quan thuế. Sau khi nộp tiền, người nộp thuế mang chứng từ nộp tiền đến cơ quan thuế để xác nhận.

Một số lưu ý khi nộp thuế chuyển nhượng đất

 • Người nộp thuế cần lưu ý thời hạn nộp thuế để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.
 • Trường hợp người nộp thuế là cá nhân cư trú thì có thể nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm.
 • Trường hợp người nộp thuế là cá nhân không cư trú thì nộp thuế theo phương pháp tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, người nộp thuế cần lưu ý một số trường hợp được miễn thuế chuyển nhượng đất như sau:

 • Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất là nhà ở duy nhất của hộ gia đình, cá nhân.
 • Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất là nhà ở, quyền sử dụng đất ở gắn liền với nhà ở do nhận thừa kế hoặc là quà tặng từ người khác.
 • Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất là nhà ở, quyền sử dụng đất ở gắn liền với nhà ở mà cá nhân có được thông qua bán đấu giá nhà ở, quyền sử dụng đất ở của cơ quan nhà nước.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn thực hiện cách nộp thuế chuyển nhượng đất . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929