087.790.7790

Nộp chậm thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt hay không ?

Thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 và Thông tư 200 là chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 132 thì không cần nộp thuyết minh báo cáo tài chính. Vậy Nộp chậm thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt hay không ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Quy định về thời gian nộp thuyết minh báo cáo tài chính là bao lâu ?

Quy định về thời gian nộp thuyết minh báo cáo tài chính là bao lâu ?
Quy định về thời gian nộp thuyết minh báo cáo tài chính là bao lâu ?

Theo quy định của pháp luật, thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính là chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Cụ thể, theo Điều 13 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính như sau:

Điều 13. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

 • Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp là chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý của doanh nghiệp là chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.
 • Thời hạn nộp báo cáo tài chính bán niên của công ty mẹ là chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán bán niên.
 • Thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ là chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Như vậy, thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính năm là chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 31 tháng 12. Ví dụ, nếu doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch thì thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính năm là ngày 30 tháng 01 năm sau.

Thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính là thời hạn mà doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế và các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính khác. Doanh nghiệp cần lưu ý thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Nộp chậm thuyết minh báo cáo tài chính có sao không ?

Nộp chậm thuyết minh báo cáo tài chính có sao không ?
Nộp chậm thuyết minh báo cáo tài chính có sao không ?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Kế toán 2015, thời hạn nộp Báo cáo tài chính trong vòng 3 tháng, chậm nhất là sau 90 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán mỗi năm theo quy định pháp luật.

Như vậy, thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính cũng là 3 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán mỗi năm.

Trường hợp doanh nghiệp nộp chậm thuyết minh báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 11 và Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Đối với hành vi lập thiếu, không đầy đủ thuyết minh báo cáo tài chính sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
 • Đối với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính dưới 3 tháng so với thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.
 • Đối với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính trên 3 tháng so với thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về lao động, nếu lỗi thuộc về người lập báo cáo tài chính.

Để tránh bị xử phạt, doanh nghiệp cần lưu ý nộp thuyết minh báo cáo tài chính đúng hạn. Nếu có khó khăn trong việc lập thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia kế toán.

3. Các mức phạt khi nộp chậm thuyết minh báo cáo tài chính 

Theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP, các mức phạt khi nộp chậm thuyết minh báo cáo tài chính được quy định như sau:

Đối với doanh nghiệp

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nộp Báo cáo tài chính chậm từ 01 ngày đến 03 ngày làm việc.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp Báo cáo tài chính chậm từ 04 ngày đến 07 ngày làm việc.
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi nộp Báo cáo tài chính chậm từ 08 ngày đến 15 ngày làm việc.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi nộp Báo cáo tài chính chậm từ 16 ngày đến 30 ngày làm việc.
 • Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi nộp Báo cáo tài chính chậm trên 30 ngày làm việc.

Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp Báo cáo tài chính chậm từ 01 ngày đến 03 ngày làm việc.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi nộp Báo cáo tài chính chậm từ 04 ngày đến 07 ngày làm việc.
 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nộp Báo cáo tài chính chậm từ 08 ngày đến 15 ngày làm việc.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp Báo cáo tài chính chậm từ 16 ngày đến 30 ngày làm việc.
 • Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp Báo cáo tài chính chậm trên 30 ngày làm việc.

Ngoài ra, doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp còn bị buộc phải nộp lại Báo cáo tài chính đúng hạn.

Thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính

Thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính được quy định như sau:

Đối với doanh nghiệp

 • Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

 • Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Lưu ý

 • Doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp có thể nộp Báo cáo tài chính chậm hơn thời hạn quy định nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
 • Trường hợp doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp không nộp Báo cáo tài chính đúng hạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Nộp chậm thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt hay không ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790