087.790.7790

Những văn bản luật kế toán cần biết

Trong thế giới kinh doanh, hiểu biết về các luật kế toán là quan trọng. Luật kế toán giúp quản lý tài chính, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Việc áp dụng đúng những luật kế toán quan trọng như Nguyên tắc Kế toán Quốc tế (IFRS) và Nguyên tắc Kế toán Mỹ (GAAP) có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Hãy cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC tìm hiểu về những luật kế toán quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh doanh.

Có một số văn bản luật kế toán quan trọng mà bạn cần biết, đặc biệt là trong ngữ cảnh của Việt Nam. Dưới đây là một số văn bản quan trọng liên quan đến luật kế toán:

1. Luật Kế toán (Luật số 88/2015/QH13):

Đây là văn bản cơ bản quy định các nguyên tắc, quy định và kỹ thuật kế toán chung.

2. Luật Thuế Tài sản (Luật số 70/2014/QH13):

Quy định về việc tính thuế trên tài sản và cơ sở để quản lý tài sản doanh nghiệp.

3. Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Quy định chi tiết về thiết lập và sử dụng hệ thống sổ kế toán, báo cáo tài chính và các vấn đề liên quan.

4. Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Quy định về kế toán trưởng và công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp.

5. Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn về việc sắp xếp, báo cáo tài chính và sử dụng hệ thống sổ kế toán.

Ngoài ra, còn rất nhiều các quyết định, thông tư và chỉ thị liên quan khác do Bộ Tài chính hoặc cơ quan liên quan ban hành. Việc tuân thủ và hiểu rõ các văn bản luật kế toán này là rất quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và quản lý tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp.

Quy định về Hóa đơn

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Hết hiệu lực 01/11/2020)
Thông tư 61-TC/TCT ngày 22/7/1993 hướng dẫn lập hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng và cung ứng dịch vụ thu tiền
Thông tư 100/1999/TT-BTC về việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý sổ số kiến thiết và việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 71/2010/TT-BTC hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường
Thông tư 191/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô
Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư 16/2012/TT-BTC quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia
Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
Quyết định 1403/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình kiểm tra hoá đơn
Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC

Quy định về xử phạt hành chính

Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Thông tư 153/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Quy định về Thuế

Quy định về thuế rất quan trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Dưới đây là một số văn bản quan trọng về quy định thuế ở Việt Nam:

1. Luật Thuế Thu nhập cá nhân (Luật số 04/2007/QH12): Quy định về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ công việc kinh doanh, lao động, đầu tư, và các nguồn thu nhập khác.

2. Luật Thuế GTGT (Luật số 13/2008/QH12): Quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT), một loại thuế áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ.

3. Luật Thuế TNDN (Luật số 32/2013/QH13): Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp.

4. Luật Thuế Tài sản (Luật số 70/2014/QH13): Quy định về thuế tài sản, áp dụng cho tài sản sở hữu của cá nhân và doanh nghiệp.

5. Thông tư 156/2013/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân, bao gồm việc tính toán và nộp thuế thu nhập cá nhân.

6. Thông tư 219/2013/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, bao gồm việc đăng ký và nộp thuế VAT.

7. Thông tư 96/2015/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm việc tính toán và nộp thuế TNDN.

Những văn bản này quy định các loại thuế và các quy tắc liên quan đến thuế tại Việt Nam. Để tuân thủ pháp luật và quản lý tài chính hiệu quả, cá nhân và doanh nghiệp cần nắm rõ những quy định này và thực hiện đúng các yêu cầu của cơ quan thuế.

Quy định về lao động – tiền lương – bảo hiểm

Quy định về lao động, tiền lương và bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp. Dưới đây là một số văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực này ở Việt Nam:

1. Luật lao động (Luật số 10/2012/QH13): Đây là văn bản cơ bản quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động và doanh nghiệp, quyền hưởng tiền lương, làm thời gian, và các điều kiện làm việc.

2. Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13): Quy định về bảo hiểm xã hội, bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại bảo hiểm khác.

3. Nghị định 05/2015/NĐ-CP: Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Luật Bảo hiểm xã hội, bao gồm các quy định cụ thể về việc đóng bảo hiểm xã hội.

4. Nghị định 49/2020/NĐ-CP: Quy định về tiền lương, bao gồm lương tối thiểu, cách tính lương và thời hạn trả lương.

5. Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn việc đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Những văn bản này quy định các quyền và nghĩa vụ của người lao động và doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người lao động, người lao động và doanh nghiệp cần nắm rõ những quy định này và thực hiện chúng một cách đúng đắn.

Chuẩn mực kế toán

Thông tư 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/QĐ-BTC và Quyết định 234/2003/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành
Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)
Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam
Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)
Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)
Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

Chế độ kế toán

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Thông tư 181/2015/TT-BTC Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục
Thông tư 199/2014/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm
Thông tư 177/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán
Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Một số văn bản khác

Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh
Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất
Thông tư 70/2015/TT-BTC về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp
Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt
Thông tư 96/2010/TT-BTC hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan
Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
Thông tư 271/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán
Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt
Thông tư 33/2014/TT-NHNN về trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước
Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Thông tư 10/2014/TT-NHNN sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN
Thông tư 38/2013/TT-NHNN quy định về dịch chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng