Cách nhận xét, kiến nghị trong báo cáo thực tập kế toán

Báo cáo thực tập kế toán là một cơ hội quan trọng để bạn có thể đánh giá và nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty mình đang thực tập. Việc này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách công ty quản lý tài chính và kế toán mà còn tạo cơ sở để đề xuất những cải tiến hoặc đánh giá hiệu suất của bộ máy này.

Trong quá trình thực hiện chương trình thực tập tốt nghiệp, sinh viên không chỉ tích luỹ kiến thức thực tế mà còn đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân. Những ý kiến và nguyện vọng của sinh viên sau khi hoàn thành báo cáo thực tập đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng chương trình thực tập. Hãy cùng tìm hiểu về nội dung của bài báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán và tầm quan trọng của việc đưa ra kiến nghị.

1. Ý kiến bản thân sau khi hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên thường có nhiều suy nghĩ và ý kiến cá nhân về chương trình thực tập mà họ đã tham gia. Đây là cơ hội để họ tự đánh giá, tự phê bình và đưa ra những đánh giá về những gì họ đã học được. Ý kiến này sẽ giúp cho cơ quan thực tập hiểu rõ hơn về những khía cạnh cần cải thiện của chương trình.

2. Sinh viên học hỏi được gì sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?

Sinh viên thường học hỏi rất nhiều sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp. Họ đã trải qua một giai đoạn thực hành thực tế tại một doanh nghiệp và gặp phải những thách thức thực tế. Điều này giúp họ áp dụng kiến thức đã học trong trường vào thực tế, phát triển kỹ năng mềm, và hiểu rõ hơn về ngành nghề mình lựa chọn.

3. Nguyện vọng của bản thân sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?

Sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp, sinh viên thường có những nguyện vọng riêng. Một số trong họ có thể muốn tiếp tục làm việc tại cơ quan thực tập, xây dựng sự nghiệp từ đây. Trong khi đó, một số khác có thể muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở các công ty khác với mục tiêu phát triển bản thân.

4. Nội dung kiến nghị báo cáo thực tập kế toán

Báo cáo thực tập tốt nghiệp thường bao gồm hai phần chính: tình hình thực tế tại doanh nghiệp theo chủ đề nghiên cứu và phần nhận xét, đánh giá. Nếu bạn đang thực hiện chương trình thực tập tại lĩnh vực kế toán, cần lưu ý rằng cần trình bày thêm quy định về hệ thống kế toán Việt Nam có liên quan.

Phần thứ nhất là tình hình thực tế tìm hiểu ở doanh nghiệp theo chủ đề nghiên cứu đã chọn

 • Tình hình chung về tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp và là cơ sở cho những đánh giá sau này.
 • Tình hình tổ chức và thực trạng có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng… Nếu bạn chọn lĩnh vực này, hãy đảm bảo rằng bạn đã trình bày đầy đủ và chi tiết về các khía cạnh kế toán và tài chính của doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kế toán

Trong phần này, bạn nên đánh giá tổng quan về cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý kế toán tại công ty. Điều này bao gồm việc xem xét số lượng nhân viên và vị trí chức danh của họ. Bạn cần đặt ra các câu hỏi như:

 • Số lượng nhân viên tham gia vào bộ máy quản lý kế toán là bao nhiêu?
 • Những vị trí chức danh quan trọng trong bộ máy này là gì?

Phân tích vai trò và trách nhiệm

Ngoài việc đánh giá cơ cấu tổ chức, bạn cần phân tích rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của từng phòng ban hoặc bộ phận trong quá trình quản lý kế toán. Điều này giúp bạn hiểu được cách công ty tổ chức công việc và phân phối trách nhiệm trong bộ máy quản lý kế toán.

Sử dụng công nghệ và hệ thống thông tin

Một phần quan trọng của quản lý kế toán hiệu quả là việc sử dụng công nghệ và hệ thống thông tin. Trong phần này, bạn cần xem xét cách công ty áp dụng công nghệ trong công tác kế toán. Điều này bao gồm việc đặt ra các câu hỏi như:

 • Công ty sử dụng phần mềm kế toán nào?
 • Cách công ty quản lý dữ liệu kế toán và báo cáo tài chính thông qua hệ thống thông tin.

Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ

Sau khi xác định cách công ty sử dụng công nghệ, bạn nên đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ trong việc quản lý tài chính và báo cáo kế toán. Điều này liên quan đến việc xem xét liệu công ty đã tận dụng hết tiềm năng của công nghệ hay chưa và có thể cần cải thiện ở điểm nào.

Quy trình kế toán và kiểm toán nội bộ

Một yếu tố quan trọng trong bộ máy quản lý kế toán là quy trình kế toán. Bạn cần đánh giá quy trình từ việc ghi nhận giao dịch, xử lý hồ sơ đến báo cáo tài chính. Điều này giúp xác định xem quy trình hiện tại có hiệu quả và đáng tin cậy hay không.

Xem xét kiểm toán nội bộ

Mục tiêu của kiểm toán nội bộ là đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán. Bạn cần xem xét cách công ty thực hiện kiểm toán nội bộ để đảm bảo rằng nó đang tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn tài chính.

Hệ thống kiểm soát nội bộ và tuân thủ quy định

Hệ thống kiểm soát nội bộ là một phần quan trọng trong việc ngăn chặn sai sót hoặc lạm dụng tài sản. Bạn cần đánh giá hệ thống này để đảm bảo rằng nó đủ mạnh và hiệu quả.

Kiểm tra mức độ tuân thủ quy định

Việc tuân thủ quy định và nguyên tắc kế toán, thuế và tài chính là quan trọng. Bạn cần kiểm tra xem công ty có tuân thủ đúng các quy định này hay không và đề xuất cải tiến nếu cần thiết.

Phần thứ hai là nhận xét, đánh giá và kiến nghị

Đề xuất các giải pháp hoặc phương án từ kết quả nghiên cứu. Điều này là cơ hội để bạn thể hiện sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề dựa trên những tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp.

Bộ máy quản lý kế toán hoàn thành công việc đúng thời hạn chưa?

Có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hiệu suất cần được nâng cấp?

Hiệu suất và cơ hội cải tiến

Trong phần này, bạn cần đưa ra nhận xét về hiệu suất của bộ máy quản lý kế toán. Điều này bao gồm việc xem xét việc thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả và đúng thời hạn. Bạn có thể đặt ra các câu hỏi như:

Tránh đưa quá nhiều giải pháp. Tập trung vào 1-2 giải pháp chất lượng để đảm bảo tính thuyết phục và rõ ràng.

5. Hình thức phần kết luận

Hình thức báo cáo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá. Để làm cho phần kết luận trở nên mạch lạc và hấp dẫn, bạn cần tuân theo một số hướng dẫn sau:

 • Tách đoạn, xuống dòng và triển khai ý trong một đoạn mới. Điều này giúp giảng viên dễ dàng tìm thấy các luận điểm của bạn và đánh giá một cách chi tiết.
 • Giữ nguyên định dạng văn bản. Đảm bảo sự thống nhất về căn lề, màu chữ, giãn dòng, font chữ và cỡ chữ trong toàn bộ báo cáo.

Lưu ý về cách trình bày phần kết luận

 1. Trình bày trên một trang riêng: Phần kết luận cần được đặt trên một trang riêng, riêng biệt với nội dung trước đó. Điều này giúp đảm bảo rõ ràng và tạo sự tập trung vào những điểm quan trọng.
 2. Thống nhất với nội dung trước đó: Mặc dù là một phần riêng biệt, phần kết luận cần phải thống nhất về định dạng văn bản, căn lề, màu chữ, giãn dòng, font chữ và cỡ chữ với nội dung trước đó. Điều này giúp bảo toàn tính thẩm mỹ và dễ đọc của báo cáo.
 3. Tóm tắt những điểm quan trọng: Trong phần kết luận, bạn nên tóm tắt những điểm quan trọng nhất đã được trình bày trong báo cáo. Điều này giúp người đọc nắm bắt được những thông tin quan trọng mà bạn muốn chia sẻ.
 4. Đánh giá và nhận xét: Bạn cũng nên sử dụng phần kết luận để đánh giá và nhận xét về quá trình thực tập, những kinh nghiệm đã học, và những thách thức đã đối mặt. Điều này giúp thể hiện sự hiểu biết và sâu sắc về công việc thực tập.
 5. Đề xuất tương lai (nếu cần): Nếu có, bạn có thể đề xuất những hướng phát triển hoặc cải tiến trong tương lai dựa trên những kết quả và kinh nghiệm từ thực tập. Điều này thể hiện tinh thần xây dựng và sẵn sàng học hỏi.
 6. Không quá dài: Phần kết luận không nên quá dài. Thường từ 1 đến 4 trang là đủ để trình bày những điểm quan trọng mà bạn muốn chia sẻ. Tránh việc trình bày quá nhiều ý để đảm bảo tính tập trung của người đọc.

Lưu ý rằng phần kết luận là cơ hội cuối cùng để gửi đi thông điệp quan trọng trong báo cáo của bạn, vì vậy hãy chắc chắn rằng nó được viết một cách cẩn thận và thể hiện một cách chính xác và súc tích những điểm chính đã được trình bày trong báo cáo thực tập của bạn.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là một phần quan trọng của hành trình học tập của sinh viên. Nó không chỉ giúp họ tích luỹ kiến thức thực tế mà còn là cơ hội để đánh giá và đề xuất cải tiến chương trình thực tập. Bằng cách đặt ra những kiến nghị xây dựng và trình bày thông tin một cách chi tiết, sinh viên có thể giúp cơ quan thực tập nắm bắt được những điểm mạnh và yếu của chương trình, từ đó cải thiện và phát triển nó một cách hiệu quả. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000