7 mẫu nhận xét báo cáo thực tập kế toán hay nhất

Nhận xét của Đơn vị Thực tập đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực tập của sinh viên tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đây không chỉ là một phần không thể thiếu trong báo cáo thực tập, mà còn là cơ hội để sinh viên nắm bắt kinh nghiệm thực tế, đánh giá bản thân và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu chi tiết về Nhận xét của Đơn vị Thực tập và cung cấp một số mẫu Nhận xét ấn tượng.

1. Nhận xét của Đơn vị Thực tập là gì?

Nhận xét của Đơn vị Thực tập là một phần quan trọng không thể thiếu trong báo cáo thực tập của sinh viên. Nó thể hiện quan điểm, đánh giá của đơn vị thực tập về các kỹ năng nghề nghiệp và thái độ của sinh viên trong thời gian thực tập. Những nhận xét này đóng vai trò quyết định trong việc đánh giá kết quả thực tập của sinh viên.

Thông qua giấy Nhận xét thực tập của Đơn vị Thực tập, trường và giảng viên có thể cung cấp đánh giá khách quan, cụ thể về báo cáo thực tập mà sinh viên đã thực hiện. Nó giúp đánh giá khả năng và hiệu suất của sinh viên trong môi trường thực tế.

Mẫu Nhận xét thực tập thường được thích nghi theo yêu cầu của từng trường, đảm bảo tính phù hợp và chính xác. Việc liên hệ trước với giảng viên hướng dẫn là cách tốt để hiểu rõ về mẫu Nhận xét cụ thể của Đơn vị Thực tập.

2. Bố cục giấy Nhận xét của Đơn vị Thực tập

Một giấy Nhận xét của Đơn vị Thực tập thường bao gồm các phần sau:

a. Quốc hiệu – Tiêu ngữ

Phần này thể hiện tên của đơn vị chủ quản hoặc khoa chủ quản, tùy theo yêu cầu của trường. Đây là phần không thể thiếu trong bất kỳ loại giấy tờ nào.

b. Thông tin đầy đủ của sinh viên

Phần này cung cấp thông tin định danh của sinh viên bao gồm:

 • Họ và tên
 • Ngày sinh
 • Mã sinh viên
 • Trường – khoa – lớp theo học
 • Bộ phận thực tập

c. Thông tin về người hướng dẫn thực tập và Nhận xét

Phần này là trọng tâm của giấy Nhận xét. Nó bao gồm:

 • Họ tên của người hướng dẫn
 • Chức vụ của người hướng dẫn
 • Đánh giá về hoạt động thực tập của sinh viên

d. Chữ ký xác nhận và đóng dấu của Đơn vị Thực tập

Cuối cùng, giấy Nhận xét cần có chữ ký xác nhận và đóng dấu của Đơn vị Thực tập để chứng minh tính chính xác và đúng đắn của các thông tin được đưa ra.

3. Hướng dẫn cách viết nhận xét báo cáo thực tập chuẩn nhất

Bước 1: Chọn đúng mẫu

Trước khi viết nhận xét báo cáo thực tập, bạn cần chọn đúng mẫu nhận xét phù hợp với yêu cầu của trường và đơn vị thực tập. Hiện nay, có rất nhiều mẫu nhận xét báo cáo thực tập khác nhau, bạn có thể tham khảo trên mạng hoặc hỏi trực tiếp giảng viên hướng dẫn.

Bước 2: Chuẩn bị sẵn thông tin

Để viết nhận xét báo cáo thực tập một cách chính xác và đầy đủ, bạn cần chuẩn bị sẵn các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân của sinh viên thực tập: họ tên, mã số sinh viên, khoa, ngành, lớp,…
 • Thời gian thực tập: bắt đầu từ ngày nào, kết thúc vào ngày nào.
 • Đơn vị thực tập: tên đơn vị, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động,…
 • Đề tài thực tập: tên đề tài, nội dung đề tài,…

Bước 3: Nội dung thực tập

Nội dung nhận xét báo cáo thực tập cần tập trung vào các vấn đề sau:

 • Đánh giá về thái độ, tinh thần học hỏi của sinh viên trong quá trình thực tập.
 • Đánh giá về kiến thức, kỹ năng của sinh viên khi áp dụng vào thực tế.
 • Đánh giá về kết quả thực tập của sinh viên: tính sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức,…

Bước 4: Nhận xét của đơn vị thực tập

Đơn vị thực tập cần đưa ra những nhận xét cụ thể về quá trình thực tập của sinh viên, bao gồm:

 • Mức độ tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị.
 • Khả năng hòa nhập và làm việc nhóm của sinh viên.
 • Khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức của sinh viên.
 • Những đóng góp của sinh viên cho đơn vị.

Bước 5: Chữ ký

Nhận xét báo cáo thực tập cần có chữ ký của người đại diện đơn vị thực tập.

4. Mẫu Nhận Xét Của Đơn Vị Thực Tập: Đảm Bảo Sự Thành Công

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập là một phần quan trọng của quá trình thực tập của sinh viên, đóng vai trò quyết định đến kết quả cuối cùng và cơ hội việc làm sau này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ba mẫu nhận xét của đơn vị thực tập, đồng thời giải thích cụ thể về những yếu tố quan trọng trong mỗi mẫu để giúp bạn hoàn thiện bản nhận xét thực tập của mình một cách xuất sắc.

4.1. Mẫu 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Trường…………….

Khoa…………..

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 

Họ và tên sinh viên thực tập:…………………………………………………….Ngày sinh:……….

Ngành:………………………………………………………….. Mã sinh viên:…………………………..

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………………………

Thời gian thực tập:………………………………………………………………………………………….

Người hướng dẫn:…………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá của đơn vị thực tập:

Về ý thức kỷ luật

 • Sinh viên đi làm đúng giờ, chăm chỉ, chấp hành tốt quy định nơi làm việc của công ty. Đảm bảo các yêu cầu về tác phong, trang phục tại nơi làm việc.
 • Luôn duy trì thái độ, tinh thần chuyên nghiệp, tập trung trong quá trình thực hiện công việc của mình.

Về tinh thần, thái độ học tập

 • Sinh viên hăng hái, chăm chỉ, chịu khó tìm tòi và học tập những kiến thức mới, học hỏi các kinh nghiệm về nghề nghiệp từ phía đồng nghiệp.
 • Sinh viên chủ động tìm tòi các tài liệu liên quan phục vụ công việc, hoặc có liên quan đến đơn vị thực tập.

Về quan hệ, lối sống

 • Sinh viên có thái độ tích cực, chan hòa với đồng nghiệp trong công ty. Tôn trọng, giúp đỡ và có thái độ học hỏi đối với các tiền bối đi trước.
 • Nếp sống chăm chỉ, nhiệt tình giúp đỡ nên được mọi người trong công ty quý mến.

Về kỹ năng nghề nghiệp

 • Các kiến thức nền về chuyên ngành ổn định, chắc chắn nên sinh viên có thể dễ dàng tiếp xúc với các công việc trong công ty.
 • Kỹ năng làm việc nhóm ổn, hợp tác tốt với cộng sự hoàn thành tốt phần việc được giao

Các nhận xét khác

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá chung của đơn vị thực tập:…………………………………………………..

Đánh giá về báo cáo thực tập (theo thang điểm 10):………………………………

…….., Ngày …… tháng….. năm……

Người đánh giá                                                                                             Xác nhận của đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

4.2. Mẫu 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Trường…………….

Khoa…………..

ĐƠN NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:…………………………………………………………………………….. Ngày sinh:……….

Ngành:……………………………………………………………………… Mã sinh viên:…………………………..

Đơn vị thực tập:………………………………………………………….

Thời gian thực tập:……………………………………………………..

Người hướng dẫn:……………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………….

Nội dung công việc được phân công:…………………………………………………………………

Nhận xét của đơn vị thực tập:

 • Sinh viên có thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp trong thời gian thực tập, luôn đảm bảo, tuân thủ các quy định chung của công ty về giờ giấc cũng như tác phong làm việc.
 • Sinh viên tích cực học tập, ham học hỏi, năng động và chủ động khám phá, thực hành các kỹ năng nghề nghiệp. Hòa đồng với đồng nghiệp trong đơn vị, lễ phép và hòa nhã với mọi người.
 • Sinh viên đã hoàn thành tốt các công việc được giao đúng thời hạn, đúng dl, chất lượng và sáng tạo nhận được những sự công nhận từ người hướng dẫn và phía đơn vị thực tập.

Những nội dung sinh viên thể hiện trong báo cáo thực tập: “………….” hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao báo cáo này!

…….., Ngày …… tháng….. năm……

Người đánh giá                                                                                             Xác nhận của đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

4.3. Mẫu 3

Trường: …………………………..

Khoa: …………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:

Lớp:……………………………………….. Ngành:……………………….. Niên khóa:…………………………………

Đơn vị thực tập: …………………………………………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn thực tập: …………………………………………………………………………………………….

Thời gian thực tập: …………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung công việc được phân công: ………………………………………………………………………………..

Nhận xét:

– Trong thời gian thực tập tại … từ ngày… đến ngày…., sinh viên… đã có ý thức chấp hành tốt những quy định của công ty, chịu khó học hỏi và cầu tiến trong công việc. Bên cạnh việc có khả năng nắm bắt nhanh, áp dụng tốt kiến thức vào thực tiễn thì bạn còn hăng hái nghiên cứu, tìm hiểu những hoạt động, tài liệu của công ty để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn của mình.

– Những nội dung trình bày trong bài báo cáo thực tập với đề tài… này là phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị. Chúng tôi đánh giá cao kết quả thực tập của em.

……, ngày… tháng… năm…

Người đánh giá                                                                                     Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4.4. Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

_____________________

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………………….

Quê quán………………………………. Lớp:………………………………………………………….

Chuyên ngành:………………………………………………………… Khoa:………………………………………………………..

Trực thuộc trường:……………………………………………………

Người hướng dẫn:………………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian thực tập từ ngày:………………………………………………đến ngày……………………………………..

Tại đơn vị:…………………………………………………..Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Nội dung công việc mà……………………………………………được phân công, bao gồm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trải qua thời gian sinh viên thực tập tại đơn vị, chúng tôi có một số đánh giá như sau:

Về ý thức chấp hành kỷ luật:

Trong suốt thời gian thực tập tại doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy sinh viên ……….. có ý thức chấp hành kỷ luật cao, tuân thủ mọi quy định, chịu khó tiếp thu và có sự cầu tiến.

Về trình độ chuyên môn:

Sinh viên ……….. có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, biết áp dụng kiến thức chuyên ngành được học tại trường để vận dụng vào thực tiễn. Trải qua …. tháng hợp tác, chúng tôi rất hài lòng về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của em.

Những nội dung mà sinh viên trình bày trong bài báo cáo thực tập về đề tài ……….. là đúng đắn và phù hợp với tình hình phát triển hiện tại của doanh nghiệp.

     ….., ngày…, tháng,.., năm….

Người viết đánh giá                                                                                                                                    Xác nhận của đơn vị thực tập           

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                   (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

4.5. Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

_____________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

                                                                                         ….., ngày…, tháng,.., năm….

Họ và tên sinh viên:………………………………………………………………………………………………………………

Chuyên ngành:………………………………………Niên khóa:……………………………………………………………

Đơn vị giáo dục:……………………………………………………………………………………………………………………..

Người hướng dẫn sinh viên :……………………………………………………………………………………………….

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian thực tập:………………………………………………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ thực tập của sinh viên…………………….. tại doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………

Trong suốt khoảng thời gian thực tập, đơn vị chúng tôi có một số đánh giá dưới đây:

– Sinh viên…. là một người có tính kỷ luật, tuân thủ các quy định chung của phòng ban và doanh nghiệp.

– Trong quá trình làm việc, sinh viên đã biết vận dụng lý thuyết vào thực tế, nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập với công việc.

– Doanh nghiệp nhận thấy tố chất phát triển của sinh viên …. trong lĩnh vực…. Chúng tôi hy vọng những thế hệ sinh viên chuyên ngành… mà trường đào tạo trong tương lai sẽ là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp đã và đang có nhu cầu tuyển dụng.

Đại diện đánh giá thực tập                                                                              Xác nhận của doanh nghiệp                             

                               (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                             (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

4.6. Mẫu 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

_____________________

GIẤY NHẬN XÉT SINH VIÊN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Người hướng dẫn sinh viên thực tập:………………………………………………………………………………………….

Đơn vị thực tập:…………………………………………………………….Địa chỉ:…………………………………………………….

Phòng ban:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên sinh viên thực tập:…………………………………………………………………………………………………………

Quá trình thực tập diễn ra từ ngày:………………………đến ngày………………….

Trong quá trình thực tập, sinh viên….. được phân công làm những nhiệm vụ sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trải qua …. làm việc tại đơn vị, chúng tôi nhận thấy sinh viên …….. là một người có tinh thần cầu tiến, có năng lực và trách nhiệm với công việc.

Đặc biệt, thời gian mà sinh viên thích nghi với hoạt động tại đơn vị rất nhanh.

Bên cạnh đó, sinh viên ……….. còn tích cực tìm hiểu, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và được mọi người yêu quý.

Kết thúc quá trình thực tập, chúng tôi vô cùng hài lòng với những gì mà sinh viên đóng góp cho doanh nghiệp trong suốt quãng thời gian thực tập.

                                                                                                                             ….., ngày…, tháng …, năm …

        Người nhận xét                                                                                                                   Xác nhận của doanh nghiệp                       

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                 (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

4.7. Mẫu 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

_____________________

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP

                                                                                                                 .… , ngày…, tháng…, năm…

Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………………………………MSSV:………………………………………

Chuyên ngành:…………………………………………………………………………Thuộc khoa:…………………………………………

Trực thuộc:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thực tập tại doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian từ:…………………………………………………đến …………………..…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nội dung nghiệm vụ được phân công của sinh viên, gồm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong khoảng thời gian thực tập tại doanh nghiệp, với cương vị là…. tôi nhận thấy sinh viên……….. là một người nhiệt tình, năng nổ, có trách nhiệm với công việc, tích cực học hỏi, nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc.

Mặt khác, chúng tôi nhìn thấy được khả năng sáng tạo, vận dụng lý thuyết vào trong thực tiễn công việc tại doanh nghiệp của sinh viên. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đó. Đơn vị…. rất hy vọng sẽ được đón nhận các thế hệ sinh viên chuyên ngành…. của trường.

Người đánh giá                                                                        Xác nhận của doanh nghiệp                     

                     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                (Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Những mẫu nhận xét trên đây là các ví dụ tiêu biểu về cách viết nhận xét thực tập. Hy vọng rằng bạn có thể tham khảo và áp dụng chúng để hoàn thiện bản nhận xét của mình một cách xuất sắc. Điều quan trọng là đảm bảo rằng nhận xét của bạn phản ánh đầy đủ nỗ lực và thành tích trong quá trình thực tập. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000