087.790.7790

Những điều cần biết rõ về nguyên tắc trọng yếu?

Những điều cần biết rõ về nguyên tắc trọng yếu là những nguyên tắc cốt lõi xác định hành vi và quyết định của một tổ chức hoặc cá nhân. Chúng là hướng dẫn chặt chẽ đối với việc ra quyết định, hành động và tư duy. Những nguyên tắc này giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công, tạo ra sự nhất quán trong hành vi và giúp định hình giá trị cốt lõi. Việc tuân theo và thể hiện những nguyên tắc này là điều không thể thiếu để đạt được mục tiêu và đảm bảo sự phát triển bền vững. Sau đây Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng bạn tìm hiểu về nguyên tắc trọng yếu.

Những điều cần biết rõ về nguyên tắc trọng yếu
Những điều cần biết rõ về nguyên tắc trọng yếu

1. Nguyên tắc trọng yếu là gì?

Nguyên tắc trọng yếu, còn được gọi là nguyên tắc cốt lõi hoặc nguyên tắc quan trọng, là những quy tắc, hướng dẫn hoặc giá trị cốt lõi quyết định quyết định và hành vi của một tổ chức, cá nhân hoặc một hệ thống. Những nguyên tắc này thường được sáng tỏ để hướng dẫn việc ra quyết định, xây dựng chiến lược, thực hiện hành động và định hình văn hóa tổ chức. Chúng giúp đảm bảo sự nhất quán, đạo đức và hiệu quả trong hoạt động của tổ chức hoặc cá nhân và thường đóng vai trò quan trọng trong đạt được mục tiêu và thành công.

2. Nội dung nguyên tắc trọng yếu 

Nguyên tắc trọng yếu có thể cụ thể hóa tùy theo tổ chức hoặc cá nhân và các mục tiêu cụ thể mà họ đặt ra. Dưới đây là một số ví dụ về nội dung của nguyên tắc trọng yếu cụ thể:

Trung thực và đạo đức: Tổ chức cam kết luôn thực hiện hành vi đạo đức, không làm gian dối, gian lận hoặc vi phạm đạo đức trong kinh doanh và quan hệ với đối tác và khách hàng.

Sáng tạo và đổi mới: Một tổ chức có thể xác định nhiệm vụ của họ là luôn khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của công việc.

An toàn và bảo vệ môi trường: Tổ chức thể hiện cam kết đối với an toàn và bảo vệ môi trường bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn cao về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Chất lượng và hiệu suất: Một tổ chức xác định rõ tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ và cam kết cải thiện hiệu suất liên tục.

5. Khách hàng là trung tâm: Tổ chức coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu và đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất cho họ.

6. Đa dạng và công bằng: Một tổ chức cam kết thúc đẩy đa dạng và công bằng trong việc tuyển dụng, thăng tiến, và quyết định trong tổ chức.

7. Bền vững: Tổ chức xác định bền vững là nguyên tắc trọng yếu, hướng đến giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường và xã hội trong toàn bộ hoạt động của họ.

8. Tôn trọng nhân quyền: Tổ chức tuân thủ nguyên tắc tôn trọng nhân quyền và không tham gia vào các hoạt động vi phạm nhân quyền.

Những nguyên tắc này thường phản ánh giá trị cốt lõi và mục tiêu của tổ chức hoặc cá nhân, và chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định định hướng và quyết định hàng ngày.

Thuật ngữ liên quan đến nguyên tắc trọng yếu – Materility

Thuật ngữ “Materiality” liên quan đến nguyên tắc trọng yếu (core principles) trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính. “Materiality” đề cập đến mức độ quan trọng hoặc tầm quan trọng của một thông tin hoặc sự kiện trong báo cáo tài chính.

Trong ngữ cảnh này, khi một thông tin được xem xét là “material” (trọng yếu), nghĩa là nó có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. Việc đánh giá và báo cáo về các thông tin không trọng yếu có thể dẫn đến sự hiểu lầm hoặc mất đáng kể về tình hình tài chính và hiệu suất của một tổ chức.

Mức độ quan trọng (materiality) thường được đánh giá và xác định bởi các chuyên gia kế toán và kiểm toán, và nó có thể thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục tiêu cụ thể của báo cáo tài chính. Các nguyên tắc liên quan đến materiality giúp đảm bảo rằng báo cáo tài chính cung cấp thông tin quan trọng và chính xác để giúp người sử dụng đưa ra quyết định thông minh về đầu tư hoặc tài chính.

Mối liên hệ giữa nguyên tắc trọng yếu và nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc trọng yếu, còn được gọi là nguyên tắc cốt lõi hoặc nguyên tắc quan trọng, là những quy tắc, hướng dẫn hoặc giá trị cốt lõi quyết định quyết định và hành vi của một tổ chức, cá nhân hoặc một hệ thống. Những nguyên tắc này thường được sáng tỏ để hướng dẫn việc ra quyết định, xây dựng chiến lược, thực hiện hành động và định hình văn hóa tổ chức. Chúng giúp đảm bảo sự nhất quán, đạo đức và hiệu quả trong hoạt động của tổ chức hoặc cá nhân và thường đóng vai trò quan trọng trong đạt được mục tiêu và thành công.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng