087.790.7790

Nguyên tắc hoàn thuế tncn lương net

Hoàn thuế TNCN lương net là việc người lao động nhận được tiền hoàn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đã nhận. Vậy Nguyên tắc hoàn thuế tncn lương net như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

Nguyên tắc hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài
Nguyên tắc hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài

1. Nguyên tắc hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài

Nguyên tắc hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài được quy định tại Điều 26 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2020. Theo đó, nguyên tắc hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài bao gồm các nội dung sau:

Căn cứ hoàn thuế

Căn cứ hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài là việc cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

Điều kiện hoàn thuế

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có mã số thuế.
 • Đã nộp đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.
 • Thu nhập tính thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/KK-TNCN.
 • Bản sao các chứng từ chứng minh căn cứ tính thuế theo quy định.

Thủ tục hoàn thuế

Cá nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài là 45 ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ngoài các nguyên tắc chung nêu trên, nguyên tắc hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài còn có một số điểm đặc thù sau:

Đối tượng được hoàn thuế:

Theo quy định tại Điều 25 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2020, người nước ngoài được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân trả thu nhập tại Việt Nam và thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
 • Thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân trả thu nhập tại Việt Nam không được khấu trừ thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài là chậm nhất là ngày thứ 31 tháng 3 của năm tiếp theo năm quyết toán.

Cách thức nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế:

Cá nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

Cơ quan giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế:

Cơ quan giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài là Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế nơi tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trụ sở chính hoặc nơi chi trả thu nhập.

Ví dụ: Ông A là người nước ngoài, có quốc tịch Mỹ, làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023. Ông A có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam là 100 triệu đồng. Ông A đã nộp thuế TNCN theo mức thuế suất 20%, tổng số thuế đã nộp là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định, thu nhập tính thuế của ông A không vượt quá 132 triệu đồng/năm. Như vậy, số thuế phải nộp của ông A chỉ là 26,4 triệu đồng. Do đó, ông A được hoàn thuế TNCN số tiền 3,6 triệu đồng.

Ông A có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN với người nước ngoài trực tiếp tại Cục Thuế nơi tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trụ sở chính hoặc nơi chi trả thu nhập chậm nhất là ngày thứ 31 tháng 3 năm 2024.

2. Hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước

Hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước
Hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước

Điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước

Cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
 • Cá nhân đã về nước và không tiếp tục cư trú, làm việc tại Việt Nam.

Hồ sơ cần chuẩn bị để hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước

Hồ sơ cần chuẩn bị để hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Bản sao chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong năm, bao gồm:

 • Bản sao bảng lương/hóa đơn lương từ nơi làm việc.
 • Bản sao chứng từ đóng góp cho quỹ hưu trí (Superannuation).
 • Bản sao chứng từ đóng góp cho các tổ chức từ thiện.
 • Bản sao chứng từ chi phí y tế.
 • Bản sao chứng từ chi phí giáo dục.
 • Bản sao chứng từ chi phí nhà ở.
 • Bản cam kết về việc đã về nước và không tiếp tục cư trú, làm việc tại Việt Nam.

Cách nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước

Cá nhân có thể nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Để nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước trực tiếp tại cơ quan thuế, cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú trước khi về nước.

Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến

Để nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước qua cổng dịch vụ công trực tuyến, cá nhân cần có tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Thuế và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, cá nhân thực hiện theo các bước sau để nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

 1. Truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/: https://thuedientu.gdt.gov.vn/
 2. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.
 3. Chọn mục “Hoàn thuế”.
 4. Chọn loại hồ sơ “Hoàn thuế thu nhập cá nhân”.
 5. Nhập thông tin và tải lên hồ sơ theo quy định.
 6. Kiểm tra lại thông tin và nhấn “Nộp hồ sơ”.

Sau khi nộp hồ sơ, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận cho cá nhân. Cá nhân cần kiểm tra thông báo xác nhận và thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn của hệ thống.

Nếu cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước chậm so với thời hạn quy định thì sẽ không được hoàn thuế hoặc số tiền hoàn thuế sẽ bị giảm.

Lưu ý

 • Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi về nước.
 • Trường hợp cá nhân không có chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập tổng hợp số thuế đã khấu trừ trên bảng lương, bảng xác nhận tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác của cá nhân và cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân.

3. Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân nhận lương net

Trong trường hợp cá nhân nhận lương net, nghĩa là doanh nghiệp đã khấu trừ và nộp thuế TNCN thay cho cá nhân, thì cá nhân vẫn có thể được hoàn thuế TNCN nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp trong năm tính thuế bằng 0 nhưng có số thuế TNCN đã khấu trừ hoặc đã nộp trong năm tính thuế lớn hơn 0.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ các nguồn khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có số thuế TNCN phải nộp trong năm tính thuế bằng 0 nhưng có số thuế TNCN đã khấu trừ hoặc đã nộp trong năm tính thuế lớn hơn 0.
 • Để được hoàn thuế TNCN, cá nhân cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm các giấy tờ sau:
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN.
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp cụ thể, cá nhân có thể phải nộp thêm các giấy tờ sau:

 • Giấy ủy quyền trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ quyết toán thuế thay.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của cá nhân.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người nộp hồ sơ quyết toán thuế thay.
 • Giấy tờ chứng minh hoàn thuế theo từng trường hợp cụ thể, ví dụ như:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của con,… trong trường hợp hoàn thuế TNCN đối với người phụ thuộc.
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp thuế TNCN tại nước ngoài,… trong trường hợp hoàn thuế TNCN đối với thu nhập từ nước ngoài.
 • Hồ sơ quyết toán thuế TNCN có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là ngày 31 tháng 3 của năm sau năm tính thuế.

Cách thức hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương net

Nếu hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành hoàn thuế cho cá nhân theo một trong các hình thức sau:

Chuyển khoản ngân hàng: Cá nhân cần cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình cho cơ quan thuế khi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Phiếu chi trả: Cá nhân cần đến cơ quan thuế nơi đã nộp hồ sơ quyết toán thuế để nhận phiếu chi trả.

Lưu ý:

 • Cá nhân cần lưu ý thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là ngày 31 tháng 3 của năm sau năm tính thuế.
 • Nếu hồ sơ quyết toán thuế chưa hợp lệ, cơ quan thuế sẽ thông báo cho cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về Nguyên tắc hoàn thuế tncn lương net . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng