087.790.7790

Nguồn số liệu lập báo cáo tài chính

Số liệu báo cáo tài chính là những thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Số liệu báo cáo tài chính có thể được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và triển vọng của doanh nghiệp. Vậy Nguồn số liệu lập báo cáo tài chính ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Nguồn số liệu để lập báo cáo tài chính

Nguồn số liệu để lập báo cáo tài chính
Nguồn số liệu để lập báo cáo tài chính

Nguồn số liệu để lập báo cáo tài chính là các số liệu kế toán được ghi nhận, phản ánh trong sổ kế toán của doanh nghiệp.

Cụ thể, nguồn số liệu để lập báo cáo tài chính bao gồm:

 • Số liệu kế toán trên sổ kế toán tổng hợp

Số liệu kế toán trên sổ kế toán tổng hợp là số liệu được tổng hợp từ các sổ kế toán chi tiết.

Số liệu kế toán trên sổ kế toán tổng hợp là cơ sở để lập các báo cáo tài chính.

 • Số liệu kế toán trên sổ kế toán chi tiết

Số liệu kế toán trên sổ kế toán chi tiết là số liệu phản ánh chi tiết từng nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán.

Số liệu kế toán trên sổ kế toán chi tiết được sử dụng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trên sổ kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính.

 • Số liệu kế toán từ các nguồn khác

Ngoài số liệu kế toán trên sổ kế toán, doanh nghiệp có thể sử dụng số liệu từ các nguồn khác để lập báo cáo tài chính, chẳng hạn như:

Số liệu từ các hợp đồng, thỏa thuận kinh tế

Số liệu từ các báo cáo, thống kê khác

Việc lập báo cáo tài chính dựa trên các số liệu kế toán đảm bảo tính trung thực, khách quan của báo cáo tài chính. Các số liệu kế toán phải được ghi nhận, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán.

Doanh nghiệp cần lưu ý việc tổng hợp số liệu kế toán trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết phải được thực hiện chính xác, kịp thời, đầy đủ để đảm bảo tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính

2. Cách xử lý số liệu để lập báo cáo tài chính

Cách xử lý số liệu để lập báo cáo tài chính 
Cách xử lý số liệu để lập báo cáo tài chính

 

Cách xử lý số liệu để lập báo cáo tài chính

Số liệu để lập báo cáo tài chính được lấy từ các tài khoản kế toán. Các tài khoản kế toán được tổng hợp theo từng nhóm tài sản, nguồn vốn, thu nhập và chi phí.

Trước khi lập báo cáo tài chính, kế toán cần thực hiện các bước xử lý số liệu sau:

Kiểm tra tính hợp lệ của số liệu

Kế toán cần kiểm tra tính hợp lệ của số liệu, bao gồm:

 • Kiểm tra tính chính xác của số liệu, đảm bảo số liệu được ghi chép đầy đủ và chính xác.
 • Kiểm tra tính logic của số liệu, đảm bảo các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính có mối quan hệ logic với nhau.

Chuẩn hóa số liệu

Kế toán cần chuẩn hóa số liệu theo các quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm:

 • Chuyển đổi đơn vị tính của số liệu.
 • Xử lý các khoản chênh lệch do kế toán.
 • Điều chỉnh các khoản sai sót kế toán.

Tổng hợp số liệu

Kế toán tổng hợp số liệu theo từng nhóm tài sản, nguồn vốn, thu nhập và chi phí để lập báo cáo tài chính.

Các bước xử lý số liệu cụ thể cho từng báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Để lập bảng cân đối kế toán, kế toán cần thực hiện các bước xử lý số liệu sau:

 • Tổng hợp số dư cuối kỳ của các tài khoản tài sản, nguồn vốn.
 • Điều chỉnh số dư cuối kỳ của các tài khoản tài sản, nguồn vốn theo quy định của pháp luật về kế toán.
 • Chuyển đổi đơn vị tính của số liệu.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Để lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán cần thực hiện các bước xử lý số liệu sau:

 • Tổng hợp doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp trong kỳ.
 • Điều chỉnh doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về kế toán.
 • Chuyển đổi đơn vị tính của số liệu.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo phản ánh tình hình luồng tiền vào và luồng tiền ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kế toán cần thực hiện các bước xử lý số liệu sau:

 • Xác định các khoản mục tạo thành luồng tiền vào và luồng tiền ra của doanh nghiệp.
 • Thu thập số liệu về các khoản mục tạo thành luồng tiền vào và luồng tiền ra của doanh nghiệp.
 • Điều chỉnh số liệu về các khoản mục tạo thành luồng tiền vào và luồng tiền ra của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về kế toán.
 • Chuyển đổi đơn vị tính của số liệu.

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo cung cấp các thông tin bổ sung cần thiết để hiểu rõ và đánh giá được báo cáo tài chính.

Để lập thuyết minh báo cáo tài chính, kế toán cần thu thập và xử lý các thông tin sau:

 • Các chính sách kế toán áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính.
 • Các thông tin về các khoản mục trong báo cáo tài chính.
 • Các thông tin khác cần thiết để hiểu rõ và đánh giá được báo cáo tài chính.

Trên đây là một số thông tin về Nguồn số liệu lập báo cáo tài chính . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng