Mức phạt chậm đăng ký mã số thuế nhà thầu (2023)

Việc đăng ký mã số thuế nhà thầu là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thầu xây dựng, và cung ứng dịch vụ liên quan. Mã số thuế nhà thầu không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện các giao dịch, hợp đồng mua bán, thanh toán thuế một cách thuận lợi, mà còn đánh dấu sự chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu Mức phạt chậm đăng ký mã số thuế nhà thầu nhé!

Mức phạt chậm đăng ký mã số thuế nhà thầu
Mức phạt chậm đăng ký mã số thuế nhà thầu

1. Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu, còn được gọi là thuế TNCN (Thuế thu nhập cá nhân) đối với cá nhân hoặc thuế tạo thu nhập đối với doanh nghiệp là một loại thuế áp dụng cho người làm nghề xây dựng, cơ khí, điện lạnh, thiết kế, và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác. Thuế này là một phần quan trọng trong hệ thống thuế của một quốc gia, và nó được thu thập từ thu nhập mà nhà thầu hoặc doanh nghiệp này thu được từ hoạt động kinh doanh của họ.

Thuế nhà thầu thường được tính dựa trên lợi nhuận hoặc thu nhập chịu thuế của người hoặc doanh nghiệp đó. Mức thuế có thể biến đổi tùy thuộc vào quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc các quy định thuế cụ thể. Người làm nghề xây dựng và các nhà thầu thường phải tuân thủ các quy định về thuế nhà thầu, đóng thuế đúng hạn và báo cáo thuế theo quy định của cơ quan thuế địa phương.

Thuế nhà thầu có thể là một phần quan trọng của nguồn tài trợ cho chính phủ để cung cấp dịch vụ cơ bản và phát triển cơ sở hạ tầng. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát thu nhập và nguồn tài chính của người làm nghề xây dựng và doanh nghiệp liên quan.

2. Kê khai thuế nhà thầu là gì?

Kê khai thuế nhà thầu là quá trình mà các công ty hoặc cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng hoặc công trình xây dựng phải thực hiện để tuân thủ các quy định thuế của chính phủ. Kê khai thuế nhà thầu có nghĩa là người thầu hoặc doanh nghiệp tham gia vào dự án xây dựng phải cung cấp thông tin liên quan đến thuế và báo cáo thuế liên quan đến dự án cụ thể đó.

Thông tin cụ thể trong quá trình kê khai thuế nhà thầu có thể bao gồm:

 1. Hồ sơ đăng ký thuế: Đây là quá trình đăng ký với cơ quan thuế để có số thuế và các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh xây dựng.
 2. Báo cáo thuế: Các nhà thầu phải báo cáo thuế dự kiến và thực tế trong quá trình thực hiện dự án xây dựng. Điều này bao gồm việc tự tính toán và đóng thuế theo quy định của pháp luật.
 3. Giấy tờ liên quan đến thuế: Điều này bao gồm việc duyệt, lưu trữ và bảo quản các giấy tờ về thuế như hóa đơn, chứng từ kế toán và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến thuế của dự án.
 4. Tuân thủ luật pháp thuế: Các nhà thầu cần tuân thủ mọi quy định thuế liên quan đến xây dựng, bao gồm cả việc nộp thuế đúng hạn và đảm bảo tính chính xác của các thông tin kê khai thuế.

Quá trình kê khai thuế nhà thầu là một phần quan trọng trong việc thực hiện các dự án xây dựng và đóng góp vào nguồn thuế của quốc gia để hỗ trợ các dự án hạ tầng và phát triển kinh tế tổng thể. Việc tuân thủ đầy đủ quy định về thuế nhà thầu là điều cần thiết để tránh rủi ro pháp lý và đảm bảo sự bền vững của hoạt động kinh doanh trong ngành xây dựng.

3. Thời hạn kê khai thuế nhà thầu?

Thời hạn kê khai thuế nhà thầu thường thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Tuy nhiên, dưới đây là một ví dụ về thời hạn kê khai thuế nhà thầu ở Việt Nam:

 1. Kê khai thuế thuê nhà thầu hàng tháng: Thông thường, việc kê khai thuế thuê nhà thầu cần được thực hiện vào cuối mỗi tháng, chậm nhất là vào ngày 20 của tháng kế tiếp. Khi đó, bạn phải trình tờ khai thuế thuê nhà thầu cùng với số tiền phải nộp tại cơ quan thuế địa phương hoặc qua các phương thức trực tuyến được quy định.
 2. Kê khai thuế thuê nhà thầu hàng quý: Đối với các trường hợp kê khai thuế theo quý, bạn cần nộp tờ khai và thanh toán thuế trước ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Quý 1 kết thúc vào ngày 31 tháng 3, Quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6, Quý 3 kết thúc vào ngày 30 tháng 9, và Quý 4 kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
 3. Kê khai thuế thuê nhà thầu hàng năm: Khi bạn phải kê khai thuế hàng năm, thì thời hạn thường là trước ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo. Trong trường hợp này, bạn cần tổng hợp toàn bộ số liệu thuế thuê nhà thầu trong suốt năm vừa qua và nộp tờ khai cùng với số tiền thuế phải trả trước thời hạn đã nêu.

Tuy nhiên, để chắc chắn, bạn nên kiểm tra các quy định và thời hạn cụ thể của cơ quan thuế địa phương hoặc tìm hiểu luật thuế của từng quốc gia hoặc khu vực nếu bạn đang hoạt động ngoài Việt Nam. Luật thuế có thể thay đổi theo thời gian, và việc tuân thủ thời hạn là rất quan trọng để tránh các trừng phạt hoặc hậu quả pháp lý.

4. Hồ sơ đăng ký khai thuế nhà thầu?

Hồ sơ đăng ký khai thuế nhà thầu là bước quan trọng để một doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia vào lĩnh vực xây dựng, thi công công trình hoặc các dự án quản lý tài sản cố định. Dưới đây là danh sách các tài liệu cần thiết để đăng ký khai thuế nhà thầu tại Việt Nam:

 1. Đơn đăng ký khai thuế nhà thầu: Đây là một biểu mẫu mà bạn cần điền đầy đủ thông tin về doanh nghiệp hoặc cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, và một số thông tin quan trọng khác.
 2. Bản sao Giấy phép kinh doanh: Bạn cần cung cấp bản sao công chứng của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 3. Giấy tờ tùy thân: Gồm giấy chứng minh thư (CMND) của người đại diện hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp.
 4. Bản sao Hợp đồng ký kết với chủ đầu tư: Để chứng minh mối quan hệ làm việc giữa bạn và chủ đầu tư, bạn cần cung cấp bản sao của hợp đồng đã được ký kết.
 5. Danh sách các dự án đang thực hiện hoặc đã hoàn thành: Đây là danh sách các dự án mà bạn đã tham gia hoặc đang thực hiện, kèm theo thông tin về tên dự án, địa điểm, giá trị hợp đồng, và thời gian thực hiện.
 6. Giấy xác nhận tình trạng thuế: Để chứng minh rằng bạn đã nộp đúng và đủ thuế, cần cung cấp bản sao giấy xác nhận tình trạng thuế từ cơ quan thuế địa phương.
 7. Bản sao quyết định xác nhận khai thuế: Đây là tài liệu xác nhận việc bạn đã đăng ký khai thuế nhà thầu và đã được cơ quan thuế chấp thuận.
 8. Bản sao sổ tạm trú (nếu có): Nếu bạn là công dân nước ngoài, cần cung cấp bản sao sổ tạm trú còn hiệu lực tại Việt Nam.
 9. Các tài liệu khác: Tùy theo quy định của cơ quan thuế địa phương, có thể cần cung cấp thêm các tài liệu khác khi đăng ký khai thuế nhà thầu.

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu này, bạn nên nộp hồ sơ đăng ký khai thuế nhà thầu tới cơ quan thuế địa phương hoặc trực tuyến theo quy định hiện hành. Cơ quan thuế sẽ xem xét hồ sơ của bạn và cấp giấy chứng nhận khai thuế nhà thầu, cho phép bạn tham gia vào các dự án xây dựng và công trình tại Việt Nam.

5. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế nhà thầu?

Theo thông tư 166/2013/TT-BTC về quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, mức phạt chậm nộp tờ khai thuế nhà thầu được quy định như sau:

Thời gian Mức phạt
Chậm nộp từ 01 đến 05 ngày Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm nộp
Chậm nộp từ 01 đến 10 ngày – Phạt tiền 700.000 đồng. 

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ/tăng nặng, mức phạt giao động từ 400.000 đến 1.000.000.

Chậm nộp từ 10 đến 20 ngày – Phạt tiền 1.400.000 đồng. 

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ/tăng nặng, mức phạt giao động từ 800.000 đến 2.000.000 đồng.

Chậm nộp từ 20 đến 30 ngày – Phạt tiền 2.100.000 đồng. 

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ/tăng nặng, mức phạt giao động từ 1.200.000 đến 4.000.000 đồng.

Chậm nộp từ 40 đến 90 ngày – Phạt tiền 2.800.000 đồng. 

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ/tăng nặng, mức phạt giao động từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, đăng ký mã số thuế nhà thầu là một yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Việc vi phạm quy định về đăng ký này có thể dẫn đến mức phạt đáng kể, ảnh hưởng đến uy tín và khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, để tránh mức phạt và bảo vệ quyền lợi của mình, doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy định về đăng ký mã số thuế nhà thầu và duy trì nó theo đúng hạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000