087.790.7790

Quy định mức hưởng rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Mức hưởng rút bảo hiểm xã hội 1 lần – Bạn đang muốn biết mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất theo quy định năm 2024? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về cách tính và các yếu tố ảnh hưởng đến mức hưởng BHXH 1 lần.

Quy định mức hưởng rút bảo hiểm xã hội 1 lần
Quy định mức hưởng rút bảo hiểm xã hội 1 lần

1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được tính như thế nào?

Tại khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

“Bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo đó mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

2. Hướng dẫn cách rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Theo nội dung hướng dẫn quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần tại Thủ tục số 9, Mục III Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021 về cách rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần như sau:

Bước 1: Người lao động lập và nộp hồ sơ

– Người lao động lập hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

– Có thể nộp qua các hình thức sau:

+ Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ và giải quyết

Trong tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

Người lao động nhận kết quả giải quyết, gồm:

– Quyết định về việc hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần;

– Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội;

– Tiền trợ cấp.

3. Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Công thức tính tiền bảo hiểm xã hội một lần:

Mức hưởng BHXH một lần = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH x Số năm tham gia BHXH

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính dựa trên mức lương đóng BHXH của người lao động trong thời gian tham gia BHXH.

Mức lương đóng BHXH là mức lương thực tế mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm cả tiền lương cơ bản, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm,…

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính theo công thức sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = Tổng số tiền lương đóng BHXH / Số tháng tham gia BHXH

Hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH:

Hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH được ban hành hàng năm bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hệ số này được sử dụng để điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH theo thời gian, đảm bảo giá trị thực của tiền.

Bạn có thể tra cứu hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tại website của BHXH Việt Nam hoặc các cơ quan BHXH.

Số năm tham gia BHXH:

Số năm tham gia BHXH là tổng số năm, tháng, ngày mà người lao động đã đóng BHXH.

Số năm tham gia BHXH được tính từ ngày bắt đầu đóng BHXH đến ngày kết thúc đóng BHXH.

Ví dụ:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH: 5 triệu đồng/tháng.

Hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH: 1,5.

Số năm tham gia BHXH: 20 năm.

Mức hưởng BHXH một lần: 5 triệu đồng/tháng x 1,5 x 20 năm = 150 triệu đồng.

Lưu ý:

Mức hưởng BHXH một lần tối thiểu không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng áp dụng tại thời điểm người lao động làm đơn đề nghị hưởng BHXH một lần.

Mức hưởng BHXH một lần tối đa không được cao hơn 10 lần mức lương bình quân của người lao động trong 5 năm liền kề trước năm làm đơn đề nghị hưởng BHXH một lần.

4. Các trường hợp được rút bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2024

Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị quyết 93/2015/QH13 và các quy định khác liên quan thì người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

Hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

Ra nước ngoài để định cư;

Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

5. Thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Để thực hiện thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần, người lao động cần phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khoản 3 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

– Bản chính Sổ BHXH;

– Bản chính Đơn đề nghị;

– Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

– Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng thì có thêm:

+ Trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được;

+ Nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% KNLĐ trở lên của Hội đồng GĐYK thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.

– Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

– Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mã sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

5.1 Đối với hồ sơ giấy

Thủ tục rút BHXH 1 lần 2023 như sau:

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

Người lao động lập 01 bộ hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả

Người lao động nhận kết quả giải quyết, gồm:

– Quyết định về việc hưởng BHXH một lần;

– Bảng quá trình đóng BHXH;

– Tiền trợ cấp.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5.2 Đối với hồ sơ điện tử

Thủ tục rút BHXH 1 lần 2024 như sau:

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

Người lao động chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đã được chuyển đổi sang định dạng điện tử và tiến hành nộp tại Cổng dịch vụ công quốc gia theo các bước sau:

– Đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

– Tại thanh tìm kiếm, gõ tìm nội dung “Hưởng bảo hiểm xã hội một lần” và nhấn Enter hoặc nhấn chuột vào biểu tượng kính lúp ;

– Chọn cơ quan BHXH nơi cư trú tại mục “Chọn cơ quan thực hiện” và nhấn “Đồng ý”;

– Chọn “Nộp trực tuyến”;

– Tiến hành kê khai thông tin được cung cấp trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A-HSB;

– Đăng tải hồ sơ điện tử để nộp trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công;

– Nhập mã xác nhận và nhấn Nộp hồ sơ.

cổng dịch vụ công quốc gia
cổng dịch vụ công quốc gia

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử và phản hồi trạng thái xử lý trên Cổng dịch vụ công Quốc gia;

– Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ thì gửi thông báo cho người lao động.

6. Hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Để được rút bảo hiểm xã hội 1 lần, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ rút bảo hiểm 1 lần bao gồm các loại giấy tờ sau:

Sổ bảo hiểm xã hội;

Bản chính Đơn đề nghị hưởng theo Mẫu số 14-HSB;

Đơn đề nghị hưởng BHXH
Đơn đề nghị hưởng BHXH

>>>>>> Tải về: Bản chính Đơn đề nghị hưởng theo Mẫu số 14-HSB

Đối với người ra nước ngoài định cư: nộp thêm bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ:

  • Hộ chiếu do nước ngoài cấp
  • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài
  • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

7. Câu hỏi thường gặp

Thời gian rút bảo hiểm xã hội có lâu không?

Đối với giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư sẽ là tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Theo đó, nếu đủ điều kiện hưởng và nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thời gian nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần tối đa là 5 ngày làm việc.

Như vậy, người lao động chỉ cần chờ đợi khoảng 5 ngày là tiền sẽ tự động chuyển về thẻ ATM theo số tài khoản đã đăng ký nếu đã nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc bạn có thể đến trực tiếp dịch vụ bưu chính công ích/ cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận nếu như chưa có tài khoản ngân hàng.

Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện, người lao động có thể phải chờ thêm một vài ngày.

Câu hỏi: Bảo hiểm xã hội 1 lần bị từ chối phải làm sao?

Nếu như bạn nộp hồ sơ đề nghị rút tiền bảo hiểm xã hội nhưng bị từ chối thì bạn cần liên hệ ngay cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ để hỏi lý do từ chối.

Bạn cũng cần chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra kỹ điều kiện nhận của bản thân và hồ sơ trước khi nộp hồ sơ đề nghị nhận bảo hiểm xã hội 1 lần để tránh bị trả hồ sơ gây mất thời gian của bạn.

Câu hỏi: Bảo hiểm xã hội để lâu có lấy được không?

Hoàn toàn có thể lấy được, như đã đề cập ở trên, nếu như người lao động có đủ điều kiện để thực hiện thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần thì có thể lấy bất cứ khi nào có nhu cầu. Tuy nhiên cần chú đến các mốc thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tránh bị mất điều kiện nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.

Câu hỏi: Nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần ở đâu?

Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ phải nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động có hộ khẩu hoặc tạm trú lâu dài (KT3).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790