087.790.7790

Mô tả công việc của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp? Kế toán bán hàng là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, có nhiệm vụ phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng hóa và tính giá vốn hàng mua, giá vốn hàng tồn kho, giá vốn hàng bán và doanh số bán ra một cách đúng đắn phục vụ cho việc chỉ đạo kinh doanh. Vậy mô tả công việc của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây

Mô tả công việc của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp
Mô tả công việc của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp

1. Vai trò của kế toán bán hàng là gì ?

Kế toán bán hàng là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp, chịu trách nhiệm ghi nhận, tổng hợp và phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp.

Vai trò của kế toán bán hàng có thể được tóm tắt như sau:

 • Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp

Kế toán bán hàng có nhiệm vụ ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp, bao gồm: doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, thuế giá trị gia tăng, công nợ phải thu, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá bán, trả lại hàng bán, bồi thường do hàng bán bị lỗi,…

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng được kế toán ghi nhận một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình bán hàng của mình, từ đó có những quyết định kinh doanh phù hợp.

 • Cung cấp thông tin cho việc phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh từ hoạt động bán hàng

Thông tin về doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng,… được kế toán bán hàng cung cấp sẽ là cơ sở để doanh nghiệp phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh từ hoạt động bán hàng.

Phân tích kết quả kinh doanh từ hoạt động bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, từ đó có những biện pháp điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng.

 • Cơ sở để lập báo cáo tài chính

Thông tin về doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng,… được kế toán bán hàng cung cấp là cơ sở để lập báo cáo tài chính bán hàng, báo cáo tài chính tổng hợp của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng cho các đối tượng sử dụng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, bao gồm: chủ sở hữu, nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế,…

2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 

Kế toán bán hàng là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm ghi chép, tổng hợp và cung cấp thông tin về các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng bao gồm:

Thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin về hoạt động bán hàng: Kế toán bán hàng cần thu thập và xử lý thông tin về các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Thông tin về hàng hóa, dịch vụ được bán
 • Thông tin về khách hàng
 • Thông tin về giá cả, chiết khấu, giảm giá
 • Thông tin về phương thức thanh toán
 • Thông tin về các khoản nợ phải thu

Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng: Kế toán bán hàng cần hạch toán các nghiệp vụ bán hàng theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và thuế.

Lập báo cáo về hoạt động bán hàng: Kế toán bán hàng cần lập các báo cáo về hoạt động bán hàng, bao gồm:

 • Báo cáo doanh thu bán hàng
 • Báo cáo giá vốn hàng bán
 • Báo cáo tình hình công nợ phải thu khách hàng

Cung cấp thông tin cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp: Kế toán bán hàng cần cung cấp thông tin về hoạt động bán hàng cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp, bao gồm:

 • Bộ phận sản xuất: Thông tin về nhu cầu hàng hóa, dịch vụ
 • Bộ phận marketing: Thông tin về thị trường tiêu thụ
 • Bộ phận tài chính: Thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Ngoài ra, kế toán bán hàng còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng cần có những kiến thức và kỹ năng sau:

 • Kiến thức về kế toán, tài chính
 • Kiến thức về thuế
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin
 • Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Mô tả công việc của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là vị trí kế toán đảm nhiệm các tác nghiệp liên quan đến quản lý hóa đơn, chứng từ bán hàng, bao gồm việc ghi nhận hóa đơn bán hàng, thuế VAT, ghi chép sổ doanh thu, lập báo cáo về hoạt động bán hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Công việc cụ thể của kế toán bán hàng bao gồm:

Quản lý hóa đơn, chứng từ bán hàng:

 • Tiếp nhận và kiểm tra hóa đơn, chứng từ bán hàng từ bộ phận bán hàng.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ bán hàng.
 • Lập bảng kê hóa đơn, chứng từ bán hàng.
 • Chuyển hóa đơn, chứng từ bán hàng cho kế toán tổng hợp.

Ghi nhận doanh thu:

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng theo từng loại hàng hóa, dịch vụ.
 • Ghi nhận doanh thu theo từng khách hàng, từng đơn vị trực thuộc.
 • Ghi nhận doanh thu theo từng kỳ tính thuế.

Tính thuế GTGT:

 • Tính thuế GTGT phải nộp theo từng loại hàng hóa, dịch vụ.
 • Tính thuế GTGT phải nộp theo từng khách hàng, từng đơn vị trực thuộc.
 • Tính thuế GTGT phải nộp theo từng kỳ tính thuế.

Lập báo cáo về hoạt động bán hàng:

 • Lập báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu bán hàng.
 • Lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng.

Các công việc khác:

 • Tư vấn, chăm sóc khách hàng.
 • Làm báo giá, hợp đồng.
 • Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty.
 • Hỗ trợ kế toán tổng hợp và thực hiện các yêu cầu khác của ban giám đốc.

4. Yêu cầu đối với kế toán bán hàng:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế.
 • Kiến thức chuyên môn:
 • Có kiến thức vững chắc về kế toán, tài chính, thuế.
 • Nắm vững các quy định về quản lý hóa đơn, chứng từ bán hàng.
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu.
 • Kỹ năng nghiệp vụ:
 • Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Quyền lợi của kế toán bán hàng:

 • Mức lương: Mức lương của kế toán bán hàng tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, trình độ học vấn, kinh nghiệm và năng lực của từng cá nhân. Tuy nhiên, mức lương trung bình của kế toán bán hàng dao động từ 8 triệu đến 15 triệu đồng/tháng.
 • Phúc lợi: Ngoài lương, kế toán bán hàng còn được hưởng các phúc lợi khác như: BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe, nghỉ phép, thưởng lễ Tết,…

Thực tế, công việc của kế toán bán hàng có thể thay đổi tùy theo quy mô và yêu cầu của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng.

5. Quyền hạn của kế toán bán hàng

Quyền hạn của kế toán bán hàng là những quyền mà kế toán bán hàng được phép thực hiện trong quá trình thực hiện công việc của mình. Quyền hạn của kế toán bán hàng được quy định trong các văn bản pháp luật, quy chế, quy định nội bộ của doanh nghiệp.

Quyền hạn của kế toán bán hàng bao gồm:

Quyền được tiếp cận thông tin

Kế toán bán hàng có quyền được tiếp cận thông tin liên quan đến công việc của mình, bao gồm:

 • Thông tin về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Thông tin về khách hàng, đối tác của doanh nghiệp.
 • Thông tin về giá cả, chiết khấu, khuyến mại.
 • Thông tin về hợp đồng bán hàng, hóa đơn bán hàng.
 • Thông tin về công nợ bán hàng.

Quyền được đề xuất, tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng

Kế toán bán hàng có quyền đề xuất, tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp. Kế hoạch bán hàng là cơ sở để kế toán bán hàng thực hiện công việc của mình.

Quyền được thực hiện các nghiệp vụ kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng có quyền thực hiện các nghiệp vụ kế toán bán hàng, bao gồm:

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng.
 • Ghi nhận giá vốn bán hàng.
 • Ghi nhận công nợ bán hàng.
 • Ghi nhận các khoản chiết khấu, khuyến mại.
 • Ghi nhận các khoản hoàn trả, giảm giá.

Quyền được yêu cầu khách hàng thanh toán tiền hàng

Kế toán bán hàng có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán tiền hàng theo đúng thời hạn quy định.

Quyền được xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng

Kế toán bán hàng có quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng, bao gồm:

 • Xử lý các trường hợp hàng hóa bị trả lại, giảm giá.
 • Xử lý các trường hợp khách hàng chậm thanh toán tiền hàng.

Quyền được báo cáo tình hình bán hàng

Kế toán bán hàng có quyền báo cáo tình hình bán hàng cho các cấp quản lý của doanh nghiệp. Báo cáo tình hình bán hàng là cơ sở để các cấp quản lý của doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh.

Quyền hạn của kế toán bán hàng được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và quy định của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình khi thực hiện quyền hạn.

6. Kiến thức cần có của một kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là một bộ phận quan trọng trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm ghi nhận, theo dõi và quản lý các nghiệp vụ bán hàng. Để trở thành một kế toán bán hàng giỏi, cần có những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Kiến thức chuyên môn

Kiến thức chuyên môn là yếu tố quan trọng nhất đối với một kế toán bán hàng. Kế toán bán hàng cần nắm vững các kiến thức về:

 • Quy định pháp luật về kế toán, thuế: Kế toán bán hàng cần nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, đặc biệt là các quy định về doanh thu, giá vốn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp,…

Kế toán bán hàng: Kế toán bán hàng cần nắm vững các nghiệp vụ kế toán bán hàng, bao gồm:

 • Xuất hóa đơn bán hàng
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Theo dõi công nợ bán hàng
 • Lập báo cáo bán hàng
 • Kế toán thuế: Kế toán bán hàng cần nắm vững các quy định về thuế liên quan đến hoạt động bán hàng, bao gồm:
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Kỹ năng cần thiết

Ngoài kiến thức chuyên môn, kế toán bán hàng cũng cần có những kỹ năng cần thiết sau:

 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán: Phần mềm kế toán là công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán bán hàng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Do đó, kế toán bán hàng cần có kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Kế toán bán hàng cần có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu để đưa ra các báo cáo chính xác và kịp thời.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán bán hàng cần có kỹ năng giao tiếp tốt để trao đổi thông tin với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận bán hàng.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Kế toán bán hàng cần có khả năng quản lý thời gian tốt để hoàn thành tốt công việc của mình.

7. Kỹ năng của nhân viên kế toán bán hàng

 • Kỹ năng của nhân viên kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm ghi chép và quản lý các nghiệp vụ bán hàng. Để làm tốt công việc này, nhân viên kế toán bán hàng cần có những kỹ năng sau:

 • Kiến thức chuyên môn

Nhân viên kế toán bán hàng cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, đặc biệt là kế toán bán hàng. Kiến thức này bao gồm các quy định về kế toán bán hàng, cách ghi chép sổ sách, lập báo cáo,… 

 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán

Hiện nay, các doanh nghiệp thường sử dụng phần mềm kế toán để hỗ trợ công việc. Do đó, nhân viên kế toán bán hàng cần có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến như Misa, Fast,… 

 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Trong quá trình làm việc, nhân viên kế toán bán hàng thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề phát sinh. Do đó, họ cần có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề để xử lý kịp thời và hiệu quả. 

 • Kỹ năng giao tiếp

Nhân viên kế toán bán hàng cần có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể trao đổi thông tin với các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp, cũng như với khách hàng. 

 • Kỹ năng làm việc nhóm

Nhân viên kế toán bán hàng thường xuyên phải làm việc với các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Do đó, họ cần có kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác. 

 • Tính cẩn thận, trung thực

Công việc của nhân viên kế toán bán hàng đòi hỏi tính cẩn thận, trung thực cao. Do đó, họ cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc để tránh những sai sót không đáng có. 

 • Kỹ năng quản lý thời gian

Nhân viên kế toán bán hàng thường phải xử lý nhiều công việc trong thời gian ngắn. Do đó, họ cần có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành công việc đúng hạn. 

Ngoài những kỹ năng trên, nhân viên kế toán bán hàng cũng cần có khả năng thích ứng với sự thay đổi, ham học hỏi và cầu tiến để có thể phát triển trong nghề nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Mô tả công việc của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng