0764704929

Mẫu đơn về miễn thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho đất

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi được tặng đất là một chính sách quan trọng của Nhà nước nhằm khuyến khích các cá nhân tham gia các hoạt động tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Vậy khi được tặng đất có cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc 

1. Trường hợp chuyển nhượng, tặng quyền sở hữu đất có cần đóng thuế thu nhập cá nhân

Mẫu đơn về miễn thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho đất
Mẫu đơn về miễn thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho đất

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thu nhập mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kể cả nhà ở gắn liền với đất.

Như vậy, trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đất thì cá nhân chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 2% trên giá chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp không có hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá đất phổ biến trên thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân được miễn thuế nếu trong vòng 1 năm kể từ ngày chuyển nhượng, cá nhân không mua, nhận chuyển nhượng bất động sản khác.

Như vậy, trường hợp cá nhân chuyển nhượng quyền sở hữu đất duy nhất của mình thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng x Thuế suất

Ví dụ: Ông A chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá 1 tỷ đồng. Ông A không thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân = 1 tỷ đồng x 2% = 20 triệ

2. Trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất có được miễn lệ phí trước bạ không ?

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 9 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất bao gồm:

 • Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng của vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người nhận thừa kế hoặc là quà tặng.
 • Như vậy, trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất của vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột thì được miễn lệ phí trước bạ.
 • Để được miễn lệ phí trước bạ, người nhận tặng cho cần đáp ứng các điều kiện sau:
 • Quyền sử dụng đất được tặng cho phải là tài sản duy nhất của người nhận tặng cho.
 • Người nhận tặng cho phải có giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người tặng cho.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất phải có nguồn gốc hợp pháp.
 • Người nhận tặng cho phải kê khai lệ phí trước bạ theo quy định.

Người nhận tặng cho có thể nộp hồ sơ đề nghị miễn lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế nơi có tài sản. Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai lệ phí trước bạ.
 • Giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người tặng cho.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất là tài sản duy nhất của người nhận tặng cho.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của quyền sử dụng đất.

3. Cách viết đơn miễn thuế thu nhập cá nhân khi được tặng đất hay chuyển quyền sử dụng đất

Cách viết đơn miễn thuế thu nhập cá nhân khi được tặng đất hay chuyển quyền sử dụng đất

Thông tin cá nhân

 • Tên: [Tên người nộp thuế]
 • Mã số thuế: [Mã số thuế của người nộp thuế]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ của người nộp thuế]

Nội dung đơn

 • Kính gửi: [Tên cơ quan thuế]
 • Tôi là: [Tên người nộp thuế]
 • Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: [Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú của người nộp thuế]
 • Mã số thuế: [Mã số thuế của người nộp thuế]
 • Kính trình cơ quan thuế, tôi có nhận được quyền sử dụng đất từ [Tên người tặng] theo giấy tờ [Tên giấy tờ] số [Số giấy tờ] ngày [Ngày cấp] được cấp tại [Nơi cấp].
 • Theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân, trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản thì người nhận được miễn thuế thu nhập cá nhân.
 • Căn cứ theo quy định nêu trên, tôi đề nghị cơ quan thuế xem xét miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận quyền sử dụng đất của tôi.
 • Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Đề nghị cơ quan thuế xem xét và giải quyết.
 • [Ký tên]
 • [Nơi nhận]

Lưu ý:

 • Đơn đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân khi được tặng đất hay chuyển quyền sử dụng đất phải được viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4.
 • Nội dung đơn phải được trình bày rõ ràng, đầy đủ và chính xác.
 • Người nộp thuế phải ký tên và ghi rõ họ tên tại phần cuối đơn.

Hồ sơ kèm theo đơn

 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,…)
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người tặng và người nhận (giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn,…)
 • Giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân (giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng, người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng,…)

Thời hạn nộp hồ sơ

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân khi được tặng đất hay chuyển quyền sử dụng đất trong vòng 03 năm kể từ ngày xác định được quyền sử dụng đất.

Cơ quan giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân khi được tặng đất hay chuyển quyền sử dụng đất là Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Thời hạn giải quyết

Cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân khi được tặng đất hay chuyển quyền sử dụng đất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu đơn về miễn thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho đất. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929