087.790.7790

Mẹo làm bài tập nguyên lý kế toán dễ nhớ không quên

Chào các bạn yêu thích lĩnh vực kế toán! Trong bài viết này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ đào sâu vào cách học và làm bài tập nguyên lý kế toán một cách hiệu quả. Dù bạn là một người mới bắt đầu hay một chuyên gia kế toán, việc nắm vững nguyên lý kế toán luôn quan trọng. Vậy, hãy cùng tìm hiểu các mẹo dễ nhớ, không quên để làm bài tập nguyên lý kế toán một cách thành công!

Mẹo làm bài tập nguyên lý kế toán dễ nhớ không quên
Mẹo làm bài tập nguyên lý kế toán dễ nhớ không quên

1. Lên kế hoạch học tập một cách khoa học

Khi bắt đầu học nguyên lý kế toán, đầu tiên và quan trọng nhất là bạn cần lên kế hoạch học tập một cách khoa học. Dưới đây là một số bước quan trọng:

 • Xác định mục tiêu học tập: Bạn muốn học để đạt được điều gì? Có thể là để thi đỗ môn học, nâng cao kiến thức, hoặc chuẩn bị cho công việc trong tương lai.
 • Xác định thời gian học: Hãy xác định một lịch học cố định. Nếu bạn làm việc hoặc có các cam kết khác, hãy xem xét thời gian rảnh rỗi và dành thời gian học tập vào những khoảnh khắc đó.
 • Lập kế hoạch hàng ngày: Chia những kiến thức cần học thành các phần nhỏ và xác định nhiệm vụ hàng ngày. Điều này giúp bạn không bị áp lực và tiến bộ một cách từ từ mà chắc chắn.
 • Tạo môi trường học tập tốt: Chọn một nơi yên tĩnh và thoải mái để học. Đảm bảo bạn có tất cả các tài liệu và công cụ cần thiết.
 • Tạo danh sách câu hỏi: Khi học, thường xuyên gặp phải những câu hỏi. Ghi chú chúng và tìm hiểu sau đó. Điều này giúp bạn hiểu sâu về nguyên lý kế toán.

2. Thuộc lòng Hệ thống tài khoản kế toán là điều không thể thiếu

Khi bắt đầu học nguyên lý kế toán, việc thuộc lòng hệ thống tài khoản kế toán là một trong những bước quan trọng nhất. Đây là cơ sở của kiến thức kế toán của bạn.

Dưới đây là một số mẹo để bạn có thể nhớ hệ thống tài khoản một cách dễ dàng:

 • Học theo nhóm những tài khoản có liên quan: Thay vì cố gắng nhớ tất cả một lúc, bạn có thể nhóm các tài khoản có liên quan lại với nhau. Ví dụ, nhóm tài khoản tài sản cố định, tài sản lưu động, hoặc tài khoản thu chi.
 • Sử dụng sơ đồ hệ thống tài khoản: Sơ đồ hệ thống tài khoản giúp bạn thấy được cấu trúc tổ chức của hệ thống tài khoản. Bạn có thể in nó ra và treo trên tường để dễ dàng theo dõi.
 • Học bằng cách liên kết: Liên kết các tài khoản với ví dụ cụ thể hoặc các tình huống thực tế. Điều này giúp bạn liên kết kiến thức với thực tế và nhớ lâu hơn.

Để thuận lợi hơn khi học, bạn nên ghi nhớ các tài khoản theo các đầu tài khoản. Dưới đây là danh sách các đầu tài khoản chính và các tài khoản tương ứng:

Tài Khoản Đầu 1: TK Tài Sản Ngắn Hạn

Đầu tài khoản 1 thường liên quan đến tài sản ngắn hạn. Đây là các tài sản mà doanh nghiệp dự định sử dụng hoặc chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm.

Tài Khoản Đầu 2: TK Tài Sản Dài Hạn

Tài khoản đầu 2 thường thể hiện tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Đây là các tài sản mà doanh nghiệp dự định sử dụng trong thời gian dài hơn một năm.

Tài Khoản Đầu 3: TK Nợ Phải Trả

Đầu tài khoản 3 liên quan đến các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Đây là các khoản nợ mà doanh nghiệp cần trả cho các bên thứ ba.

Tài Khoản Đầu 4: TK Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu

Tài khoản đầu 4 thường thể hiện nguồn vốn mà chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp. Đây là tiền gốc và lợi nhuận tích luỹ của doanh nghiệp.

Tài Khoản Đầu 5: TK Doanh Thu

Tài khoản đầu 5 thường thể hiện doanh thu mà doanh nghiệp kiếm được từ hoạt động kinh doanh chính.

Tài Khoản Đầu 6: TK Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh

Tài khoản đầu 6 liên quan đến các chi phí sản xuất và kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả. Đây là các khoản chi phí liên quan đến việc sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tài Khoản Đầu 7: TK Thu Nhập Khác

Tài khoản đầu 7 thường thể hiện các khoản thu nhập khác ngoài doanh thu chính của doanh nghiệp. Đây có thể là các khoản thu khác như thuế hoặc các khoản thu không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh chính.

Tài Khoản Đầu 8: TK Chi Phí Khác

Tài khoản đầu 8 thường thể hiện các khoản chi phí khác ngoài chi phí sản xuất và kinh doanh chính. Đây có thể là các khoản chi phí không liên quan trực tiếp đến sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tài Khoản Đầu 9: TK Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Tài khoản đầu 9 thường thể hiện kết quả kinh doanh tổng cộng, bao gồm lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế. Đây là tài khoản quan trọng để đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài Khoản Đầu 0: TK Ngoài Bảng

Tài khoản từ 001 đến 007 thường là tài khoản ngoài bảng, nghĩa là chúng không được sử dụng trong bảng cân đối tài khoản kế toán chính.

Tập Trung vào 4 Loại Tài Khoản Chính

Để ghi nhớ bảng cân đối tài khoản một cách hiệu quả, hãy tập trung vào 4 loại tài khoản chính sau đây:

 1. Tài Khoản Tài Sản: Đầu tài khoản 1 và 2. Phát sinh ghi nợ khi tài sản tăng và ghi có khi tài sản giảm.
 2. Tài Khoản Nguồn Vốn: Đầu tài khoản 3 và 4. Phát sinh ghi có khi nguồn vốn giảm và ghi nợ khi nguồn vốn tăng.
 3. Tài Khoản Doanh Thu: Đầu tài khoản 5 và 7. Phát sinh ghi có khi doanh thu giảm và ghi nợ khi doanh thu tăng.
 4. Tài Khoản Chi Phí: Đầu tài khoản 6 và 8. Phát sinh ghi nợ khi chi phí tăng và ghi có khi chi phí giảm.

3. Học đi đôi với thực hành

Học nguyên lý kế toán không chỉ đơn thuần là việc đọc sách và ghi nhớ kiến thức. Bạn cần phải áp dụng những kiến thức đó trong thực tế để hiểu rõ hơn và nhớ lâu hơn.

Dưới đây là một số mẹo để bạn kết hợp học và thực hành:

 • Làm bài tập thường xuyên: Bài tập là cách tốt để áp dụng kiến thức. Hãy làm bài tập thường xuyên và kiểm tra lại kết quả của bạn.
 • Tìm hiểu từ sai lầm: Khi bạn gặp sai lầm trong quá trình thực hành, hãy nắm bắt cơ hội học hỏi. Sự hiểu biết thực tế thường đến từ những sai lầm và thử nghiệm.

Dưới đây là hướng dẫn bạn về các bước quan trọng khi định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cung cấp cái nhìn tổng quan về nguyên tắc cơ bản và quy tắc quan trọng:

Bước 1: Xác định Các Tài Khoản Liên Quan

Đầu tiên, bạn cần xác định các tài khoản liên quan đến nghiệp vụ phát sinh. Điều này đòi hỏi bạn phải hiểu rõ bản chất của giao dịch và quyết định tài khoản nào sẽ bị tác động bởi nó.

Bước 2: Xác định Xu Hướng Biến Động

Sau khi bạn đã xác định tài khoản liên quan, bạn cần xem xét xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán liên quan. Điều này bao gồm việc xác định xem tài khoản đó có xu hướng tăng hay giảm.

Bước 3: Xác định Tài Khoản Ghi Nợ và Tài Khoản Ghi Có

Tiếp theo, bạn cần xác định tài khoản nào sẽ ghi Nợ và tài khoản nào sẽ ghi Có. Điều này phụ thuộc vào loại nghiệp vụ và tài khoản bạn đã xác định trong bước 1.

Bước 4: Xác định Số Tiền Cụ Thể

Cuối cùng, bạn cần xác định số tiền cụ thể mà bạn sẽ ghi vào từng tài khoản. Điều này đòi hỏi bạn phải biết rõ giá trị của giao dịch hoặc sự kiện kinh tế.

Nguyên Tắc Định Khoản Quan Trọng: Trong quá trình định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, có một số nguyên tắc quan trọng bạn cần tuân theo:

1. Ghi Nợ Trước – Ghi Có Sau: Theo quy tắc này, bạn nên ghi Nợ trước, sau đó mới ghi Có. Điều này đảm bảo tính cân đối trong sổ sách của bạn.

2. Nghiệp Vụ Tăng – Nghiệp Vụ Giảm: Nếu nghiệp vụ dẫn đến tăng giá trị của tài khoản, hãy ghi vào một bên. Nếu nghiệp vụ giảm giá trị của tài khoản, hãy ghi vào bên kia. Điều này giúp dễ dàng theo dõi sự thay đổi trong tài khoản.

3. Tổng Giá Trị Ghi Nợ = Tổng Giá Trị Ghi Có: Điều này bảo đảm tính cân đối trong sổ sách. Tổng giá trị ghi Nợ phải luôn bằng tổng giá trị ghi Có.

4. Tổng Tài Sản Luôn Bằng Tổng Nguồn Vốn: Một nguyên tắc quan trọng khác là tổng giá trị tài sản luôn phải bằng tổng nguồn vốn. Điều này thể hiện cân đối tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

5. Số Dư Cuối Kỳ: Số dư cuối kỳ của một tài khoản được tính bằng cách cộng số dư đầu kỳ với phát sinh tăng trong kỳ và trừ đi phát sinh giảm trong kỳ. Điều này giúp duy trì tính cân đối trong sổ sách tài chính.

4. Mẹo học nguyên lý kế toán cơ bản các trọng điểm cần ghi nhớ

 • Để thành công trong lĩnh vực kế toán, các bạn cần phải hiểu rõ các khái niệm, chức năng, đối tượng và nguyên tắc kế toán. Điều này bao gồm việc nắm vững về kế toán, hạch toán, sự phân biệt giữa hạch toán kế toán và các loại hạch toán khác, cũng như hiểu về chức năng và nhiệm vụ của ngành kế toán cũng như đối tượng kế toán nghiên cứu. Ngoài ra, quan trọng là hiểu về mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, và nắm rõ nội dung của các nguyên tắc kế toán chung.
 • Điều quan trọng khác là phải thấu hiểu ý nghĩa của chứng từ kế toán, nắm rõ nội dung các yếu tố cơ bản trong một chứng từ kế toán, biết cách xử lý chuỗi chứng từ kế toán và tuân theo các quy định pháp luật liên quan đến chứng từ kế toán (học nguyên lý kế toán).
 • Cần hiểu rõ nội dung và cấu trúc chung của các loại tài khoản kế toán, cách phân loại tài khoản kế toán và quan hệ tương quan giữa các tài khoản. Cần nắm bắt quy trình kiểm tra việc ghi chép nghiệp vụ trên tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết.
 • Đồng thời, cần nắm rõ nội dung và cấu trúc của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, cơ sở dữ liệu và phương pháp lập các báo cáo này. Cần biết cách áp dụng cơ sở dữ liệu để tạo ra các báo cáo cụ thể dưới dạng đơn giản.
 • Nắm rõ nội dung của các nghiệp vụ chính trong quy trình kế toán như mua hàng, sản xuất, bán hàng.
 • Cuối cùng, cần hiểu rõ tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp, các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và các hình thức sổ kế toán.

5. Tự vẽ lại, thiết kế các mẫu sổ, mẫu bảng kế toán

Việc tự vẽ lại và thiết kế các mẫu sổ, bảng kế toán là một cách tuyệt vời để bạn tạo sự kết nối giữa lý thuyết và thực tế. Đây là một số mẹo:

 • Tự vẽ biểu đồ tài khoản: Sử dụng giấy và bút để vẽ lại biểu đồ tài khoản. Bạn có thể thực hiện nó theo kiểu sơ đồ tư duy để hiểu sâu hơn.
 • Thiết kế bảng tính kế toán: Sử dụng phần mềm bảng tính để tạo các mẫu bảng kế toán. Thử tạo và điền thông tin vào các bảng này để thấy rõ cách hệ thống hoạt động.

6. Học nhóm – phương pháp hiệu quả mà không bao giờ lỗi thời

Học nhóm là một phương pháp hiệu quả mà không bao giờ lỗi thời. Dưới đây là cách bạn có thể tận dụng lợi ích của học nhóm:

 • Chia sẻ kiến thức: Trong nhóm học, mỗi người có thể chia sẻ kiến thức của họ về nguyên lý kế toán. Điều này giúp mỗi người hiểu sâu hơn thông qua góc nhìn khác nhau.
 • Trao đổi câu hỏi và giải đáp: Nhóm học là nơi bạn có thể đặt câu hỏi và giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập.
 • Kiểm tra kiến thức: Hãy thử thực hiện các bài kiểm tra nhỏ với nhau để kiểm tra kiến thức. Điều này giúp bạn tự tin hơn khi đối diện với bài tập kế toán.

7. Hãy luôn chăm chỉ, cần cù, thận trọng và kiên nhẫn

Cuối cùng, không thể bỏ qua mẹo quan trọng này. Hãy luôn luôn chăm chỉ, cần cù, thận trọng và kiên nhẫn trong việc học nguyên lý kế toán. Đây là những phẩm chất quan trọng giúp bạn thành công trong mọi lĩnh vực, không chỉ kế toán.

 • Chăm chỉ: Dành thời gian và công sức cho việc học tập. Hãy cống hiến bản thân mình vào quá trình học.
 • Cần cù: Đừng bao giờ từ bỏ. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy cố gắng hơn. Cần cù sẽ đưa bạn đến thành công.
 • Thận trọng: Kế toán là một lĩnh vực đòi hỏi tính chính xác và sự thận trọng. Hãy luôn kiểm tra kỹ trước khi hoàn thành bài tập.
 • Kiên nhẫn: Học kế toán có thể đôi khi khó khăn. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào khả năng của bạn.

Việc học nguyên lý kế toán không chỉ đòi hỏi kiến thức, mà còn đòi hỏi sự chăm chỉ, cần cù, thận trọng và kiên nhẫn. Hãy lên kế hoạch học tập, thuộc lòng hệ thống tài khoản, thực hành, và sử dụng các mẹo giúp bạn nhớ lâu kiến thức quan trọng. Hãy luôn luôn tận dụng cơ hội học tập và không ngừng phấn đấu để trở thành một chuyên gia kế toán xuất sắc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng