087.790.7790

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính như thế nào ?

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính, được dùng để phân tích chi tiết những thông tin, số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vậy Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính như thế nào ? Hãy để bài viết của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?
Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng của báo cáo tài chính. Thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp thêm thông tin về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp thêm thông tin về các khoản mục trên báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Ý nghĩa của các khoản mục: Thuyết minh báo cáo tài chính giải thích ý nghĩa của các khoản mục trên báo cáo tài chính, bao gồm cách thức xác định, phân loại và kế toán các khoản mục đó.
 • Những khoản mục không được trình bày trên báo cáo tài chính: Thuyết minh báo cáo tài chính giải thích lý do tại sao một số khoản mục không được trình bày trên báo cáo tài chính, chẳng hạn như các khoản mục không đáng kể hoặc các khoản mục mang tính chất tạm thời.
 • Các chính sách kế toán và ước tính kế toán: Thuyết minh báo cáo tài chính giải thích các chính sách kế toán và ước tính kế toán được sử dụng để lập báo cáo tài chính.
 • Các thông tin bổ sung: Thuyết minh báo cáo tài chính có thể cung cấp các thông tin bổ sung về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, chẳng hạn như thông tin về các khoản đầu tư, các khoản nợ, các khoản dự phòng,…

Thuyết minh báo cáo tài chính được lập và trình bày theo các chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.

Tại Việt Nam, thuyết minh báo cáo tài chính được lập và trình bày theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thuyết minh báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.

2. Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính 

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính 
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần không thể tách rời của báo cáo tài chính. Thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp thêm thông tin về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Nội dung thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các nội dung sau:

 • Giới thiệu chung về doanh nghiệp
 • Chính sách kế toán
 • Thông tin bổ sung về các khoản mục trên báo cáo tài chính
 • Thông tin bổ sung về các khoản mục trên báo cáo tài chính
 • Các thông tin khác
 • Giới thiệu chung về doanh nghiệp

Phần giới thiệu chung về doanh nghiệp bao gồm các thông tin như:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Quy mô hoạt động của doanh nghiệp.
 • Cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp.
 • Các thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp.

Chính sách kế toán

Phần chính sách kế toán bao gồm các thông tin về các chính sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng trong quá trình lập báo cáo tài chính. Các chính sách kế toán cần được trình bày một cách rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu.

Thông tin bổ sung về các khoản mục trên báo cáo tài chính

Phần thông tin bổ sung về các khoản mục trên báo cáo tài chính bao gồm các thông tin chi tiết về các khoản mục trên báo cáo tài chính. Các thông tin này giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về bản chất và ý nghĩa của các khoản mục trên báo cáo tài chính.

Các thông tin khác

Phần các thông tin khác bao gồm các thông tin bổ sung khác mà doanh nghiệp muốn cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính. Các thông tin này có thể bao gồm các thông tin về:

 • Các khoản dự phòng
 • Các khoản đầu tư tài chính
 • Các khoản nợ phải trả
 • Các khoản đầu tư dài hạn
 • Các thông tin khác liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính cần được lập một cách rõ ràng, đầy đủ, chính xác và trung thực. Khi lập thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập theo mẫu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở các thông tin đã được ghi nhận trên sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cơ sở lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính ở đâu ?

Cơ sở lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm:

 • Các quy định của pháp luật về kế toán

Cụ thể là Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Các thông tin trên báo cáo tài chính

Các thông tin trên báo cáo tài chính là cơ sở để doanh nghiệp giải thích, bổ sung cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

 • Các thông tin khác có liên quan

Có thể bao gồm các thông tin về chính sách kế toán, phương pháp kế toán, cơ sở tính toán,…

Nội dung Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các nội dung sau:

 • Tổng quan về doanh nghiệp

Cung cấp thông tin về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, tình hình tài chính,…

 • Thông tin về chính sách kế toán

Giải thích các chính sách kế toán đã sử dụng trong quá trình lập báo cáo tài chính.

 • Thông tin về các khoản mục trên báo cáo tài chính

Giải thích, bổ sung cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

 • Thông tin khác có liên quan

Cung cấp các thông tin khác có liên quan đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý khi lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Khi lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán

Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.

 • Đầy đủ, chính xác, trung thực

Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập đầy đủ, chính xác, trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Kịp thời

Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập kịp thời theo quy định.

 • Có tính khả thi

Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải có tính khả thi, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các bên liên quan.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính như thế nào ? . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790