087.790.7790

Mẫu số 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với cá nhân,hộ kinh doanh

Mẫu số 01/CNKD là biểu mẫu quan trọng trong việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quý. Việc lập Mẫu 01 CNKD chính xác và đầy đủ là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách hiệu quả.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách lập Mẫu 01 CNKD, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức.

Mẫu số 01CNKD Tờ khai thuế đối với cá nhân,hộ kinh doanh
Mẫu số 01CNKD Tờ khai thuế đối với cá nhân,hộ kinh doanh

1. Mẫu số 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với cá nhân,hộ kinh doanh

Mẫu 01 CNKD là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quý, áp dụng cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Mẫu 01 CNKD được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 22/4/2021 của Bộ Tài chính.

Mẫu 01 CNKD được sử dụng để khai báo các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong quý, bao gồm:

  • Doanh thu
  • Chi phí
  • Lợi nhuận
  • Thuế TNDN

Căn cứ vào thông tin khai báo trong Mẫu 01 CNKD, cơ quan thuế sẽ tính toán số thuế TNDN mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp.

Mẫu 01-CNKD
Mẫu 01-CNKD

>>>>>>>Tải về: Mẫu số 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với cá nhân,hộ kinh doanh

2.Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định tại Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC như sau:

– Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

3. Một số lưu ý khi kê khai tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Mẫu 01/CNKD):

– Chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế được áp dụng như sau:

+ Chỉ tiêu [01a] chỉ khai đối với HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán.

+ Chỉ tiêu [01b] hoặc [01c] chỉ khai đối với HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay khai thuế theo tháng hoặc quý.

+ Chỉ tiêu [01d] khai đối với HKD, CNKD nộp thuế theo từng lần phát sinh.

– Chỉ tiêu [08a] chỉ đánh dấu khi thông tin tại chỉ tiêu [08] có thay đổi so với lần khai trước liền kề.

– Chỉ tiêu [12a] chỉ đánh dấu khi thông tin tại chỉ tiêu [12b], [12c], [12d], [12đ] có thay đổi so với lần khai trước liền kề.

– Tại chỉ tiêu doanh thu, sản lượng: Nếu là Hộ khoán thì kê khai doanh thu, sản lượng dự kiến trung bình 1 tháng trong năm; Nếu là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì kê khai doanh thu, sản lượng phát sinh theo từng lần phát sinh. Nếu là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay thì kê khai doanh thu, sản lượng theo tháng hoặc theo quý tương ứng với kỳ tháng hoặc quý.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức thì tổ chức khai thay kèm theo Tờ khai 01/CNKD Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu 01-1/BK-CNKD và không phải khai các chỉ tiêu từ [04] đến [18].

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng