087.790.7790

Mẫu ds xnbs (danh sách xác nhận bổ sung ) quá trình đóng BHXH

Xác nhận bổ sung là việc cơ quan có thẩm quyền xác nhận thêm thông tin, nội dung nào đó vào một văn bản, giấy tờ đã được ban hành trước đó. Vậy Mẫu ds xnbs (danh sách xác nhận bổ sung ) quá trình đóng BHXH

1. Xác nhận bổ sung BHXH là gì ?

Xác nhận bổ sung BHXH là gì ?
Xác nhận bổ sung BHXH là gì ?

Xác nhận bổ sung BHXH là việc cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH cho người lao động trong trường hợp thời gian đóng BHXH chưa được ghi đầy đủ trên sổ BHXH.

Xác nhận bổ sung BHXH có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Người lao động chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác mà thời gian đóng BHXH ở đơn vị cũ chưa được ghi đầy đủ trên sổ BHXH.
 • Người lao động đã đóng BHXH ở nhiều đơn vị mà thời gian đóng BHXH ở các đơn vị đó chưa được ghi đầy đủ trên sổ BHXH.
 • Người lao động đã đóng BHXH theo diện bắt buộc, diện tự nguyện, diện do người sử dụng lao động đóng mà thời gian đóng BHXH chưa được ghi đầy đủ trên sổ BHXH.

Để được xác nhận bổ sung BHXH, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Sổ BHXH.
 • Đơn đề nghị xác nhận bổ sung BHXH.
 • Các giấy tờ chứng minh thời gian đóng BHXH (giấy tờ gốc hoặc bản sao có chứng thực).

Hồ sơ xác nhận bổ sung BHXH được nộp tại cơ quan BHXH nơi người lao động đang tham gia BHXH.

Thời hạn giải quyết hồ sơ xác nhận bổ sung BHXH là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan BHXH có trách nhiệm thông báo cho người lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Người lao động có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Nếu sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà người lao động không bổ sung hồ sơ thì hồ sơ đó không được giải quyết.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH xác nhận bổ sung BHXH và trả lại sổ BHXH cho người lao động.

Xác nhận bổ sung BHXH là một thủ tục quan trọng giúp người lao động đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHXH.

2. Mẫu danh sách xác nhận bổ sung quá trình đóng BHXH 

Mẫu danh sách xác nhận bổ sung quá trình đóng BHXH 
Mẫu danh sách xác nhận bổ sung quá trình đóng BHXH

Mẫu danh sách xác nhận bổ sung BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2024/DS-XNC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

DANH SÁCH XÁC NHẬN BỔ SUNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội,

Công ty TNHH A, với tư cách là người sử dụng lao động, xác nhận bổ sung quá trình đóng bảo hiểm xã hội của các đối tượng sau:

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Số sổ BHXH Thời gian đóng BHXH chưa được xác nhận
1 Nguyễn Văn A 01/01/1980 Nam 312345678 Từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2022
2 Nguyễn Thị B 02/02/1981 Nữ 312345690 Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2022
3 Trần Văn C 03/03/1982 Nam 312345702 Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022

Chúng tôi cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã cam kết.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.

Người xác nhận

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Công ty TNHH A

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn D

Lưu ý:

Danh sách xác nhận bổ sung BHXH được lập theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Danh sách xác nhận bổ sung BHXH phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động.
 • Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, số sổ BHXH của người lao động.
 • Thời gian đóng BHXH chưa được xác nhận.

Danh sách xác nhận bổ sung BHXH phải được ký tên và đóng dấu của người sử dụng lao động.

Khi nộp hồ sơ xác nhận bổ sung BHXH, người sử dụng lao động cần nộp kèm theo các giấy tờ sau:

 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bản sao hợp lệ sổ BHXH của người lao động.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh quá trình đóng BHXH của người lao động (nếu có).

Trên đây là một số thông tin về Mẫu ds xnbs (danh sách xác nhận bổ sung ) quá trình đóng BHXH. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng