Hướng dẫn mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán

Kế toán, một trong những ngành học phổ biến và quan trọng tại Việt Nam, thu hút nhiều sinh viên tham gia đào tạo tại các trường Đại học và Cao đẳng. Trong bối cảnh thị trường kinh doanh ngày nay, hoạt động kế toán trở nên không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp và cơ quan. Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát doanh thu, chi phí và các hoạt động kinh doanh khác của một tổ chức. Vì vậy, sinh viên thực tập kế toán phải hoàn thành một báo cáo thực tập chuyên ngành để tạo điều kiện cho nhà tuyển dụng đánh giá năng lực và khả năng làm việc của họ.

1. Đề cương báo cáo thực tập kế toán là gì?

Đề cương báo cáo thực tập kế toán chính là bước đầu quan trọng trong quá trình hoàn thiện báo cáo thực tập. Nhưng đề cương báo cáo thực tập kế toán là gì? Đây là câu hỏi mà nhiều sinh viên quan tâm. Chúng ta có thể hiểu đề cương báo cáo thực tập như bản tóm lược hoặc khung sườn của báo cáo, giống như việc lập dàn ý cho một bài văn. Nó giúp tổng hợp tất cả các ý, luận điểm của báo cáo, giúp bạn tổng quan về vấn đề và không bỏ sót chi tiết nào quan trọng. Điều này cũng giúp tránh việc mất tập trung vào một vấn đề cụ thể quá nhiều. Một đề cương báo cáo thực tập kế toán sẽ bao gồm tất cả thông tin quan trọng và cần thiết của báo cáo.

Một đề cương báo cáo thực tập kế toán thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Giới Thiệu:
  • Mục tiêu và ý nghĩa của báo cáo.
  • Phạm vi nghiên cứu và tóm tắt về doanh nghiệp hoặc tổ chức mà sinh viên thực hiện thực tập.
 2. Khung Lý Thuyết:
  • Cung cấp kiến thức nền tảng về các nguyên tắc kế toán, quy tắc và phương pháp áp dụng trong doanh nghiệp.
  • Trình bày về hệ thống kế toán, các loại báo cáo tài chính, và các quy định pháp luật liên quan.
 3. Phương Pháp Nghiên Cứu:
  • Mô tả cách sinh viên thực hiện nghiên cứu, thu thập dữ liệu và phân tích thông tin kế toán.
  • Nêu rõ các công cụ, phương tiện và phương pháp sử dụng trong quá trình nghiên cứu.
 4. Thực Hiện Thực Tập:
  • Mô tả chi tiết về công việc đã thực hiện trong quá trình thực tập kế toán.
  • Nêu rõ vai trò, trách nhiệm, và các thách thức gặp phải.
 5. Kết Quả và Thảo Luận:
  • Trình bày kết quả nghiên cứu và phân tích chúng dưới góc độ kế toán.
  • Thảo luận về những điểm mạnh, điểm yếu, và đề xuất cải tiến.
 6. Kết Luận:
  • Tóm tắt những điểm chính và rút ra những kết luận quan trọng từ quá trình thực tập kế toán.
 7. Tài Liệu Tham Khảo:
  • Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu, sách, và thông tin tham khảo đã sử dụng trong báo cáo.
 8. Phụ Lục:
  • Đính kèm các tài liệu, bảng số liệu, biểu đồ, hoặc thông tin chi tiết hỗ trợ cho nội dung chính của báo cáo.

Đề cương này giúp định rõ hướng thực hiện báo cáo, giúp sinh viên tự tin và hiệu quả khi thực hiện công việc thực tập kế toán của mình.

 1. Đề Xuất Giải Pháp và Đề Nghị:
  • Dựa trên những phân tích và nhận xét từ kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể để cải thiện quy trình kế toán, tăng cường kiểm soát hoặc nâng cao hiệu suất tài chính.
  • Đưa ra đề nghị về cách thức thực hiện các cải tiến, bao gồm cả các khía cạnh như đào tạo nhân sự, sử dụng công nghệ mới, hoặc thay đổi quy trình làm việc.
 2. Tác Động và Học Được:
 • Đánh giá tác động của công việc thực tập kế toán đối với doanh nghiệp và bản thân sinh viên.
 • Mô tả những kỹ năng, kiến thức mới, và trải nghiệm tích lũy được qua quá trình thực tập.
 1. Góp Ý và Phản Hồi:
 • Tổng hợp góp ý và phản hồi từ người hướng dẫn thực tập, cấp quản lý, và các thành viên khác trong tổ chức.
 • Nêu rõ những điểm mạnh và những điểm cần cải thiện để phát triển nghề nghiệp và năng lực cá nhân.
 1. Đề Xuất Hướng Phát Triển Tương Lai:
 • Trình bày ý kiến cá nhân về hướng phát triển tương lai của lĩnh vực kế toán và tài chính.
 • Đề xuất những chủ đề hoặc lĩnh vực nghiên cứu mà sinh viên quan tâm và muốn tiếp tục phát triển sau khi kết thúc thực tập.
 1. Đánh Giá Toàn Diện:
 • Tổng hợp và tự đánh giá quá trình làm việc, học tập, và đóng góp của sinh viên trong suốt thời gian thực tập.
 • Xác định những kỹ năng và phẩm chất mà sinh viên đã phát triển và còn cần cải thiện trong tương lai.
 1. Lời Cảm Ơn:
 • Bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ và cơ hội được thực tập từ phía doanh nghiệp, người hướng dẫn, và mọi người đã hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu và viết báo cáo.
 1. Chữ Ký và Xác Nhận:
 • Đặt chữ ký và thông tin liên lạc của sinh viên và người hướng dẫn để xác nhận sự hoàn thành và chấp nhận báo cáo thực tập kế toán.

Điều này giúp bảo đảm rằng báo cáo không chỉ là một tài liệu chứa đựng thông tin mà còn là một công cụ hữu ích để đánh giá và phát triển năng lực của sinh viên trong lĩnh vực kế toán.

2. Hướng dẫn làm đề cương báo cáo thực tập kế toán logic

2.1. Phần mở đầu

Phần mở đầu không thể thiếu của một đề cương báo cáo thực tập kế toán. Nó bao gồm:

Lý do chọn đề tài: Đưa ra nguyên nhân thúc đẩy lựa chọn chủ đề nghiên cứu, bao gồm cả nguyên nhân từ chủ quan tới khách quan, và cơ sở thực tiễn.

Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Chỉ ra mục tiêu sau cùng của báo cáo, giải quyết vấn đề gì cho lý thuyết và thực tiễn.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Chỉ rõ đối tượng nghiên cứu và phạm vi, không nên nghiên cứu một vấn đề chung chung mà không biết phạm vi điều chỉnh của nó là gì.

Phương pháp nghiên cứu: Bao gồm các phương pháp như nghiên cứu tài liệu, thống kê, xử lý số liệu, thu thập thông tin, phỏng vấn, điều tra, khảo sát thực tiễn, quan sát, thực địa…

Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu: Đề cập đến ý nghĩa về mặt lý thuyết và thực tiễn, đóng góp khoa học và giải quyết vấn đề cho địa bàn nghiên cứu.

Cấu trúc của đề tài: Phần này tùy thuộc vào nội dung và phân chia bố cục của người viết để xác định số chương hoặc phần chính trong báo cáo.

2.2. Phần nội dung

Phần nội dung là trọng tâm của báo cáo thực tập kế toán. Bạn sẽ sử dụng số liệu và cơ sở lý luận để chứng minh và phân tích vấn đề nghiên cứu.

Thông thường, phần này sẽ bao gồm:

Chương 1: Khái quát về địa bàn nghiên cứu (thường sẽ là doanh nghiệp hoặc cơ quan thực tập)

Bạn cần phải chỉ ra quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của công ty hoặc doanh nghiệp. Điều này bao gồm thông tin như năm thành lập, giám đốc, các giai đoạn phát triển, vai trò và vị thế hiện tại của công ty, sức ảnh hưởng trên thị trường và mục tiêu định hướng phát triển trong tương lai. Đồng thời, bạn cần trình bày bộ máy tổ chức hoạt động của công ty và cung cấp số liệu và phân tích kết quả hoạt động của công ty trong thời gian qua.

Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển của doanh nghiệp gắn liền với vấn đề nghiên cứu kế toán của bạn

Trước hết, bạn cần phải chỉ ra các hoạt động và tình hình hiện tại của công tác kế toán tại đơn vị nghiên cứu trong quá khứ, điều gì đã đạt được và còn thiếu sót. Sau đó, bạn cần tiến hành đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu gắn liền với đơn vị thực tập. Điều này bao gồm việc đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân gây ra tồn tại, thách thức, cơ hội, và định hướng phát triển của công ty.

Chương 3: Đánh giá khái quát và tổng quan lại vấn đề nghiên cứu và đưa ra giải pháp

Phần này bao gồm những nhận xét, quan điểm cá nhân của bạn về vấn đề nghiên cứu gắn liền với công ty hoặc doanh nghiệp. Bạn cần đưa ra mục tiêu và định hướng phát triển hoạt động kế toán cho công ty trong tương lai, và đề xuất giải pháp mang tính thực tiễn. Điều này bao gồm việc thiết lập một phương án chi tiết và chi tiết hơn cho những giải pháp này, bao gồm nhiều phương án chi tiết và phụ khác nhau để giải quyết vấn đề nghiên cứu.

2.3. Phần kết luận

Phần kết luận sẽ tổng hợp toàn bộ quá trình nghiên cứu và nội dung chính của vấn đề nghiên cứu. Bạn cũng cần đưa ra phần tài liệu tham khảo, một phần quan trọng của đề tài nghiên cứu, và cần tuân theo quy định của bộ giáo dục khi trích dẫn tài liệu tham khảo. Cuối cùng, bạn có thể thêm phần phụ lục với sơ đồ, bảng biểu số liệu và hình ảnh trong quá trình nghiên cứu.

3. Quy tắc cơ bản trong việc viết đề cương báo cáo

Khi bắt đầu viết đề cương báo cáo thực tập kế toán, có một số quy tắc cơ bản bạn cần tuân theo để đảm bảo chất lượng và sự chuyên nghiệp của báo cáo. Điều này bao gồm:

Khổ giấy và căn lề

 • Sử dụng khổ giấy A4 thông thường để viết báo cáo.
 • Căn lề trên, dưới, phải và trái theo quy định chung: trên 2 cm, dưới 2 cm, phải 2 cm, trái 3 cm.

Phông chữ và kích thước chữ

 • Sử dụng phông chữ Time New Roman, theo quy định của bộ giáo dục.
 • Kích thước chữ thông thường là từ 13 đến 14, có thể tùy chỉnh theo từng đề mục lớn, nhỏ.

Khoảng cách dòng và màu văn bản

 • Khoảng cách dòng thông thường là từ 1,3 lines đến 1,5 lines, tùy theo quy định của đơn vị công tác.
 • Sử dụng màu nền trắng và chữ đen, nguyên tắc chung của bất kể loại văn bản nào, bao gồm cả báo cáo thực tập kế toán.

Đề mục và số trang

 • Đề mục cần được trình bày khoa học và đánh dấu theo số, ví dụ: 1.2.4; 3.2.1;…
 • Số trang không giới hạn trong báo cáo thực tập, nhưng không nên đánh số trang phần bìa, bìa phục lục và phụ lục của văn bản này.

Lưu ý rằng việc trình bày sạch sẽ và khoa học trong đề cương báo cáo là quan trọng vì nhà tuyển dụng cũng sẽ chấm điểm hình thức của nó.

4. Mẫu đề cương báo cáo thực tập chi tiết

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3:

Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm công ty Quảng cáo

Đề tài : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO GIA ĐỊNH

 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO GIA ĐỊNH
 • 1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty
 • 1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Lĩnh vực hoạt động
 • 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận
 • 1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty
 • 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
 • 1.4.1.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.4.1.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận
 • 1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
 • 1.4.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty (có liên quan đến đề tài)
 • 1.5. Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty
 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 2.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
 • 2.1.1. Chi phí sản xuất
 • 2.1.1.1. Khái niệm
 • 2.1.1.2. Phân loại.
 • 2.1.2. Giá thành sản phẩm
 • 2.1.2.1. Khái niệm
 • 2.1.2.2. Phân loại.
 • 2.1.3. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
 • 2.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành
 • 2.1.5. Kỳ tính giá thành sản phẩm
 • 2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
 • 2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
 • 2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
 • 2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
 • 2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm
 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO GIA ĐỊNH (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 3.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gia Định
 • 3.1.1. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty
 • 3.1.2. Tổ chức quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty.
 • 3.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty
 • 3.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty.
 • 3.1.5. Kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty.
 • 3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
 • 3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty
 • 3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại công ty
 • 3.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty
 • 3.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty
 • 3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty
 • 3.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty
 • CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1. Nhận xét
 • 4.1.1. Ưu điểm
 • 4.1.2. Hạn chế
 • 4.2. Kiến nghị KẾT LUẬN PHỤ LỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download: Tại đây

Nắm vững những cách để tạo nên đề cương báo cáo thực tập kế toán hoàn chỉnh này sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng báo cáo và đảm bảo sự chuyên nghiệp trong công việc của bạn.Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000