0764704929

Mẫu công văn hỏi về ưu đãi thuế TNDN chi tiết nhất

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một chính sách quan trọng của Nhà nước nhằm khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh .Vậy mẫu công văm hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề

1. Công văn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu công văn hỏi về ưu đãi thuế TNDN chi tiết nhất
Mẫu công văn hỏi về ưu đãi thuế TNDN chi tiết nhất

Công văn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thường được ban hành để giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về các vấn đề như:

 • Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Hồ sơ đăng ký ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Mức thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các trường hợp chấm dứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, công văn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cũng có thể được ban hành để hướng dẫn thực hiện các quy định mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ, công văn số 6402/TCT-CS ngày 05/08/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 25/5/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lưu ý theo dõi các công văn mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời các quy định mới và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Những lưu ý khi viết công văn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi viết công văn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lưu ý một số nội dung sau:

 • Thông tin doanh nghiệp: Công văn cần ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Thông tin dự án: Công văn cần ghi rõ tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, lĩnh vực hoạt động của dự án, tổng vốn đầu tư của dự án, nguyên giá tài sản cố định tăng thêm của dự án.
 • Lý do đề nghị ưu đãi: Công văn cần nêu rõ lý do doanh nghiệp đề nghị được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ kèm theo: Công văn cần ghi rõ các tài liệu kèm theo, bao gồm:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư.
 • Bản sao báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính bán niên (nếu có).
 • Các tài liệu chứng minh dự án đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi (nếu có).

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau khi viết công văn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Công văn cần được viết rõ ràng, đầy đủ thông tin, không tẩy xóa, sửa chữa.
 • Công văn cần được ký, đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Công văn cần được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

Dưới đây là một mẫu công văn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

[Tên doanh nghiệp]

[Địa chỉ]

[Mã số thuế]

[Số điện thoại]

[Email]

Kính gửi:

Cục Thuế [Tên tỉnh/thành phố]

[Tên doanh nghiệp] kính gửi Quý Cục công văn này đề nghị được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án [Tên dự án] theo quy định của pháp luật.

Thông tin về dự án như sau:

Tên dự án: [Tên dự án]

Địa điểm thực hiện dự án: [Địa điểm thực hiện dự án]

Lĩnh vực hoạt động của dự án: [Lĩnh vực hoạt động của dự án]

Tổng vốn đầu tư của dự án: [Tổng vốn đầu tư của dự án]

Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm của dự án: [Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm của dự án]

[Lý do đề nghị ưu đãi]

Doanh nghiệp đã nộp kèm theo công văn này các tài liệu sau:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư.

Bản sao báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

Các tài liệu chứng minh dự án đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi (nếu có).

Kính mong Quý Cục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

[Người đại diện theo pháp luật]

[Chức vụ]

[Ký, ghi rõ họ tên]

Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu công văn trên để viết công văn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp mình.

3. Kiến thức cần biết về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Kiến thức cần biết về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Khái niệm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là việc giảm mức thuế suất, miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số đối tượng, khu vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật.

 1. Mục đích của ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm mục đích:

Khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên, khu vực khó khăn.

 1. Đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, bao gồm:

 • Doanh nghiệp thành lập mới.
 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao.
 • Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
 • Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
 1. Hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

 • Miễn thuế: Miễn hoàn toàn nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Giảm thuế: Giảm một phần nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Áp dụng thuế suất ưu đãi: Áp dụng mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất thông thường.
 1. Thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể đối với từng đối tượng, khu vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật.

 1. Thủ tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đề nghị hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật.

 1. Một số lưu ý về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phải khai báo đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi kê khai thuế.
 • Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu công văn hỏi về ưu đãi thuế TNDN chi tiết nhất. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929