087.790.7790

Mẫu biên bản chia lợi nhuận hiện nay

Chia lợi nhuận là việc phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp cho các chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông. Lợi nhuận được chia sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận. Vậy Mẫu biên bản chia lợi nhuận hiện nay như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Chia lợi nhuận chia như thế nào ?

Chia lợi nhuận chia như thế nào ?
Chia lợi nhuận chia như thế nào ?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, lợi nhuận của công ty cổ phần được chia thành các khoản sau:

 • Lợi nhuận sau thuế và các khoản khác theo quy định của pháp luật.
 • Lợi nhuận được phân chia cho các cổ đông.
 • Lợi nhuận được trích lập các quỹ của công ty.

Lợi nhuận được phân chia cho các cổ đông bao gồm:

 • Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông.
 • Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi khác.

Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông

Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Cổ tức được trả cho mỗi cổ phần phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.

Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi cổ tức được xác định theo mức được ghi trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Cổ tức được trả cho mỗi cổ phần ưu đãi cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.

Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi khác

Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi khác được xác định theo quy định tại Điều lệ công ty.

Thời điểm và thủ tục chia lợi nhuận

Lợi nhuận được chia cho các cổ đông sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên quyết định thời điểm và thủ tục chia lợi nhuận cho các cổ đông.

Việc chia lợi nhuận cho các cổ đông phải được thông báo bằng văn bản đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Trách nhiệm của công ty đối với cổ đông

Công ty có trách nhiệm thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo đúng thời hạn, mức và phương thức đã được thông báo.

Công ty không được chia lợi nhuận cho các cổ đông khi công ty đang bị lỗ, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong quá trình giải thể, phá sản.

Công ty phải bồi thường thiệt hại cho các cổ đông do việc chậm trả hoặc không trả cổ tức theo quy định.

2. Mẫu biên bản chia lợi nhuận

Mẫu biên bản chia lợi nhuận
Mẫu biên bản chia lợi nhuận

BIÊN BẢN CHIA LỢI NHUẬN

Công ty: [Tên công ty]

Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]

Số điện thoại: [Số điện thoại công ty]

Mã số thuế: [Mã số thuế công ty]

Thời gian: [Thời gian họp]

Địa điểm: [Địa điểm họp]

Thành phần tham dự:

[Tên thành viên 1]

[Tên thành viên 2]

[Tên thành viên 3]

Nội dung cuộc họp:

 1. Xem xét tình hình kinh doanh của công ty trong năm [năm]
 2. Phân chia lợi nhuận của công ty trong năm [năm]
 3. Các vấn đề khác
 4. Xem xét tình hình kinh doanh của công ty trong năm [năm]

Chủ tọa cuộc họp đã thông qua báo cáo tình hình kinh doanh của công ty trong năm [năm]. Theo báo cáo, công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan, với tổng doanh thu là [số liệu] và tổng lợi nhuận là [số liệu].

 1. Phân chia lợi nhuận của công ty trong năm [năm]

Chủ tọa cuộc họp đã đề xuất phương án phân chia lợi nhuận của công ty trong năm [năm] như sau:

 • Lợi nhuận sau thuế được giữ lại để bổ sung vốn là [số liệu]
 • Lợi nhuận được chia cho các thành viên là [số liệu]

Tỷ lệ chia lợi nhuận cho các thành viên là như sau:

 • [Tên thành viên 1] được hưởng [số liệu]
 • [Tên thành viên 2] được hưởng [số liệu]
 • [Tên thành viên 3] được hưởng [số liệu]

Quyết định của Hội đồng thành viên về phương án phân chia lợi nhuận được thông qua với đa số thành viên dự họp tán thành.

 1. Các vấn đề khác

Trong phần thảo luận các vấn đề khác, không có vấn đề nào được đưa ra.

Cuộc họp kết thúc lúc [giờ] cùng ngày.

Biên bản này được lập thành [số] bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Tư ký

[Tên thư ký]

Các thành viên

[Tên thành viên 1]

[Tên thành viên 2]

[Tên thành viên 3]

Lưu ý:

 • Nội dung của biên bản chia lợi nhuận phải được ghi chép đầy đủ, rõ ràng và trung thực.
 • Biên bản phải được lập thành văn bản và có chữ ký của tất cả các thành viên tham dự cuộc họp.
 • Biên bản phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty để phục vụ cho việc tra cứu và kiểm tra.

Dưới đây là một số lưu ý khi lập biên bản chia lợi nhuận:

 • Biên bản chia lợi nhuận phải được lập ngay sau khi cuộc họp kết thúc.
 • Biên bản phải ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung cuộc họp, quyết định của Hội đồng thành viên và ý kiến của các thành viên tham dự.
 • Biên bản phải được lập thành văn bản và có chữ ký của tất cả các thành viên tham dự cuộc họp.
 • Biên bản phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty để phục vụ cho việc tra cứu và kiểm tra.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu biên bản chia lợi nhuận hiện nay . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng