087.790.7790

Mẫu báo cáo tài chính excel theo thông tư 133

Các doanh nghiệp có thể tải mẫu báo cáo tài chính Excel theo Thông tư 133 tại các trang web cung cấp tài liệu kế toán. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tự tạo mẫu báo cáo tài chính Excel theo nhu cầu của mình. Vậy Mẫu báo cáo tài chính excel theo thông tư 133 như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Báo cáo tài chính theo Thông tư 133
Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 là hệ thống báo cáo tài chính được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính được lập theo dạng đầy đủ, bao gồm:

 • Báo cáo tình hình tài chính
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Báo cáo tình hình tài chính phản ánh tổng quát tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Báo cáo tình hình tài chính gồm các nội dung chính sau:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tổng quát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm các nội dung chính sau:

 • Doanh thu
 • Chi phí
 • Lợi nhuận (hoặc lỗ) trước thuế
 • Lợi nhuận (hoặc lỗ) sau thuế
 • Lợi nhuận chưa phân phối

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tình hình thu nhận và chi trả tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm các nội dung chính sau:

 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 • Tăng (giảm) tiền và các khoản tương đương tiền

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin bổ sung, giải thích cho các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính gồm các nội dung chính sau:

 • Nguyên tắc kế toán áp dụng
 • Chính sách kế toán
 • Giải thích các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính
 • Các thông tin khác theo quy định của pháp luật

Báo cáo tài chính được lập theo Thông tư 133 là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp cho các đối tượng sử dụng, bao gồm:

 • Chủ doanh nghiệp
 • Cơ quan Nhà nước
 • Các nhà đầu tư
 • Các chủ nợ
 • Các khách hàng

Báo cáo tài chính được lập theo Thông tư 133 có vai trò quan trọng trong việc:

 • Hỗ trợ cho việc quản lý, điều hành của doanh nghiệp
 • Đáp ứng yêu cầu về thông tin của các đối tượng sử dụng
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật

2. Mẫu báo cáo tài chính excel theo thông tư 133

Mẫu báo cáo tài chính excel theo thông tư 133
Mẫu báo cáo tài chính excel theo thông tư 133

Mẫu báo cáo tài chính excel theo thông tư 133 bao gồm các mẫu sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Mỗi mẫu báo cáo tài chính có cấu trúc và nội dung khác nhau, phù hợp với từng loại báo cáo.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tổng quát về tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 133 được chia thành hai phần:

 • Phần tài sản

Phần tài sản bao gồm các chỉ tiêu phản ánh giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Các chỉ tiêu tài sản được phân loại theo tính chất và hình thái tài sản.

 • Phần nguồn vốn

Phần nguồn vốn bao gồm các chỉ tiêu phản ánh nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn được phân loại theo nguồn gốc hình thành.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tổng quát về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133 được chia thành hai phần:

 • Phần doanh thu, chi phí và lợi nhuận

Phần doanh thu, chi phí và lợi nhuận bao gồm các chỉ tiêu phản ánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

 • Phần lãi, lỗ khác

Phần lãi, lỗ khác bao gồm các chỉ tiêu phản ánh lãi, lỗ khác của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tổng quát về tình hình luân chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 133 được chia thành ba phần:

 • Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm các chỉ tiêu phản ánh tình hình thu chi tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

 • Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư bao gồm các chỉ tiêu phản ánh tình hình thu chi tiền tệ từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

 • Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính bao gồm các chỉ tiêu phản ánh tình hình thu chi tiền tệ từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo giải thích, bổ sung thêm thông tin về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Mẫu bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin chung về doanh nghiệp
 • Thông tin về tài sản
 • Thông tin về nguồn vốn
 • Thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
 • Thông tin về lưu chuyển tiền tệ
 • Thông tin khác

Mỗi mẫu báo cáo tài chính excel theo thông tư 133 đều có các ô trống để kế toán nhập liệu. Kế toán cần nhập liệu đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo quy định.

Ngoài ra, kế toán cũng có thể sử dụng các hàm tính toán trên Excel để tự động tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu báo cáo tài chính excel theo thông tư 133. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng