087.790.7790

Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133

Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133 là mẫu bảng được sử dụng để ghi chép thông tin về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ của người lao động. Mẫu bảng này được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 25/11/2016 của Bộ Tài chính. Bài viết dưới dây, ACC sẽ cung cấp cho các bạn thông tin thêm về mẫu bảng chấm công theo thông tư 133

Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133
Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133

1. Mục đích bảng chấm công

Bảng chấm công là một công cụ quan trọng trong việc quản lý nhân sự, được sử dụng để theo dõi thời gian làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ của người lao động. Bảng chấm công có các mục đích chính sau:

Theo dõi thời gian làm việc:

Bảng chấm công giúp ghi chép chính xác thời gian làm việc của mỗi người lao động, từ đó tạo cơ sở để tính lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác.

Giúp quản lý hiệu quả giờ giấc làm việc của nhân viên, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật lao động và nội quy của doanh nghiệp.

Theo dõi tình hình nghỉ ngơi của nhân viên:

Bảng chấm công giúp theo dõi thời gian nghỉ phép, ốm đau, nghỉ chủ nhật của nhân viên, từ đó đảm bảo quyền lợi nghỉ ngơi của người lao động.

Giúp quản lý việc sử dụng phép của nhân viên, tránh tình trạng lạm dụng phép nghỉ.

Căn cứ để tính lương:

Bảng chấm công là căn cứ chính để bộ phận kế toán tính lương cho người lao động, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc chi trả lương.

Giúp phân biệt các trường hợp làm việc bình thường, làm thêm giờ, nghỉ phép, nghỉ ốm để tính lương cho phù hợp.

Cung cấp thông tin cho các công tác quản lý khác:

Bảng chấm công cung cấp thông tin cho các công tác quản lý khác như: đánh giá năng lực, khen thưởng, kỷ luật, v.v.

Giúp đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Tạo bằng chứng cho các trường hợp tranh chấp:

Bảng chấm công là bằng chứng quan trọng trong các trường hợp tranh chấp về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, lương thưởng giữa người lao động và doanh nghiệp.

Giúp bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

2. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 133

Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 133 là mẫu số 01a- LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, được áp dụng đối với:

– Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

– Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

bảng chấm công
bảng chấm công

>>>>tải về: Mẫu bảng chấm công theo thông tư 133

3. Cách ghi bảng chấm công theo Thông tư 133

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm…) phải lập bảng chấm công hàng tháng.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người trong bộ phận công tác.

Cột C: Ghi ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ của từng người.

Cột 1-31: Ghi các ngày trong tháng (Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng).

Cột 32: Ghi tổng số công hưởng lương sản phẩm của từng người trong tháng.

Cột 33: Ghi tổng số công hưởng lương thời gian của từng người trong tháng.

Cột 34: Ghi tổng số công nghỉ việc và ngừng việc hưởng 100% lương của từng người trong tháng.

Cột 35: Ghi tổng số công nghỉ việc và ngừng việc hưởng các loại % lương của từng người trong tháng.

Cột 36: Ghi tổng số công nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội của từng người trong tháng.

Hàng ngày tổ trưởng (Trưởng ban, phòng, nhóm,…) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ cột 1 đến cột 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.

Cuối tháng, người chấm công và người phụ trách bộ phận ký vào Bảng chấm công và chuyển Bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy xin nghỉ việc không hưởng lương,… về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu qui ra công để tính lương và bảo hiểm xã hội. Kế toán tiền lương căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số ngày công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.

Ngày công được quy định là 8 giờ. Khi tổng hợp quy thành ngày công nếu còn giờ lẻ thì ghi số giờ lẻ bên cạnh số công và đánh dấu phẩy ở giữa.

Ví dụ: 22 công 4 giờ ghi 22,4

Bảng chấm công được lưu tại phòng (ban, tổ,…) kế toán cùng các chứng từ có liên quan.

4. Phương pháp chấm công

Tùy thuộc vào điều kiện công tác và trình độ kế toán tại đơn vị để sử dụng 1 trong các phương pháp chấm công sau:

– Chấm công ngày: Mỗi khi người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác như hội nghị, họp,… thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó.

Cần chú ý 2 trường hợp:

+ Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất. Ví dụ người lao động A trong ngày họp 5 giờ làm lương thời gian 3 giờ thì cả ngày hôm đó chấm “H” Hội họp.

+ Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian bằng nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc diễn ra trước.

– Chấm công theo giờ:

Trong ngày người lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu tương ứng.

– Chấm công nghỉ bù: Nghỉ bù chỉ áp dụng trong trường hợp làm thêm giờ hưởng lương thời gian nhưng không thanh toán lương làm thêm, do đó khi người lao động nghỉ bù thì chấm “NB” và vẫn tính trả lương thời gian.

5. Một số quy ước trong mẫu bảng chấm công theo thông tư 133

+ X: Công trong giờ ngày thường 8 tiếng, nếu ít hơn 8 giờ, ghi số giờ

+ P: Phép hưởng lương

+ L: lễ nghỉ hưởng lương

+ TC: Tăng ca chủ nhật, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ

+ TCL: tăng ca lễ, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ

+ NB: Nghỉ bù hưởng lương

Chủ nhật, lễ, tăng ca nếu nghỉ bù đánh TB (không tính lương, do đó NB tính lương). Số ngày nghỉ bù tương ứng nên có sheet theo dõi riêng. Số giờ làm việc ghi số.

– Quy ước tính số ngày công, giờ công:

+ Ngày thường: tăng ca sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2

+ Chủ nhật: nhân 1.5, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3

+ Lễ: Nhân 3, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 4.5

+ Các hệ số nhân này ghi vào dòng 9 tại các cột tương ứng.

6. Các lỗi thường gặp khi sử dụng bảng chấm công

Việc sử dụng bảng chấm công mặc dù giúp phòng nhân sự quản lý nhân viên tốt hơn nhưng phương pháp này vẫn còn một số hạn chế. Trong quá trình sử dụng, bạn có thể sẽ gặp một số lỗi như sau:

Sai sót trong việc tính toán giờ làm việc

Trong quá trình dùng mẫu bảng chấm công, bộ phận nhân sự cần theo dõi sát sao thời gian tới và về của nhân viên. Dù là người cẩn thận vẫn sẽ có lúc ghi chép sai số liệu khiến việc tính toán thời gian làm việc thực tế sẽ có sự nhầm lẫn. Một số trường hợp, con số chênh lệch có thể lên tới hàng chục phút gây ảnh hưởng tới kết quả tính lương. Đó là còn chưa kể, số lượng nhân viên trong bảng chấm công thường rất lớn nên việc ghi chép sai số liệu là điều không thể tránh khỏi.

Nhân viên không đúng giờ vào/ra

Nhiều doanh nghiệp đề ra giờ vào làm của nhân viên vào một thời gian cụ thể. Những nhân viên tới công ty sau thời gian này sẽ bị tính là đi làm muộn và bị trừ tiền. Đặc biệt, việc dùng bảng chấm công sẽ khiến kế toán mất nhiều thời gian tính toán lại thời gian làm việc cụ thể của từng nhân sự. Việc này sẽ khiến thời gian làm việc của kế toán tăng lên để có thể xử lý được khối lượng lớn công việc phát sinh.

Trên đây hướng dẫn tạo mẫu bảng chấm công theo thông tư 133 để theo dõi quản lý công nhân, nhân viên ngày lương công được hưởng. Việc tính công của nhân viên trong một doanh nghiệp đơn vị lớn sẽ tốn thời gian với cách tính thủ công, là một kế toán bạn cần có những tính chuyên nghiệp trên excel để có thể thuận tiện cho công việc và rút ngắn thời gian làm việc của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng