087.790.7790

Mẫu 07/GTGT  Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

Theo quy định của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tính thuế GTGT từ 50 tỷ đồng trở xuống trong năm có trách nhiệm kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng. Mẫu 07 GTGT là công cụ để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế đã lựa chọn.Vậy hãy để ACC hướng dẫn chi tiết cho bạn làm thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng nhé ! 

1.Thông báo chuyển đổi kì khai thuế GTGT là gì ? 

Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT là văn bản do doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế để thông báo về việc chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ kỳ khai hiện tại sang kỳ khai mới. Việc chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT chỉ được thực hiện trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu 07/GTGT – thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT 

Mẫu 07/GTGT, hay còn gọi là Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý/tháng đối với doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tính thuế GTGT từ 50 tỷ đồng trở xuống, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

 

>>>> Tải mẫu 07 GTGT về tại đây 

3. Mục đích của mẫu 07/GTGT 

Để thông báo cho doanh nghiệp về các thay đổi trong quy định hoặc chính sách thuế mà họ cần phải tuân thủ, các thay đổi này có thể liên quan đến việc thay đổi ngày bắt đầu hoặc kết thúc của kỳ kê khai, việc điều chỉnh thời hạn nộp thuế, hoặc các yêu cầu bổ sung về tài liệu hoặc thông tin cần phải cung cấp.Mục đích chính của Mẫu 07/GTGT bao gồm:

3.1 Kê khai thuế GTGT đúng hạn và đầy đủ:

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế đã lựa chọn (quý hoặc tháng) bằng Mẫu 07/GTGT. Mẫu 07/GTGT yêu cầu doanh nghiệp khai báo chi tiết thông tin về doanh thu, chi phí tính thuế GTGT, số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT đã nộp, số thuế GTGT được khấu trừ,… trong kỳ tính thuế.Việc kê khai thuế GTGT đúng hạn và đầy đủ giúp doanh nghiệp tránh được các khoản tiền phạt và chế tài xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3.2 Cung cấp thông tin cho cơ quan thuế:

Mẫu 07/GTGT cung cấp cho cơ quan thuế thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, chi phí, số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT đã nộp, số thuế GTGT được khấu trừ,… trong kỳ tính thuế.Cơ quan thuế sử dụng thông tin này để quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế GTGT của doanh nghiệp.Doanh nghiệp cần đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin khai báo trên Mẫu 07/GTGT để góp phần đảm bảo công tác quản lý thuế được thực hiện hiệu quả.

3.3 Theo dõi và quản lý hoạt động kinh doanh:

Mẫu 07/GTGT yêu cầu doanh nghiệp khai báo chi tiết thông tin về doanh thu, chi phí tính thuế GTGT trong kỳ tính thuế. Doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin trên Mẫu 07/GTGT để theo dõi, quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.Việc theo dõi, quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.

3.4 Tham gia đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ:

Một số trường hợp doanh nghiệp cần cung cấp Mẫu 07/GTGT khi tham gia đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Mẫu 07/GTGT thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của bên tổ chức đấu thầu, mua sắm.Việc cung cấp Mẫu 07/GTGT đầy đủ, chính xác giúp doanh nghiệp tăng cơ hội trúng thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

3.5 Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng:

Khi vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp thường được yêu cầu cung cấp Mẫu 07/GTGT để chứng minh năng lực tài chính, khả năng thanh toán vay vốn. Mẫu 07/GTGT giúp ngân hàng đánh giá rủi ro cho vay, đưa ra quyết định cho vay phù hợp.Việc cung cấp Mẫu 07/GTGT đầy đủ, chính xác giúp doanh nghiệp tăng khả năng được vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi.

4.Mẫu 07/GTGT và sự tuân thủ thuế

Việc sử dụng Mẫu 07/GTGT đúng cách, đầy đủ và chính xác giúp doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đúng hạn, tránh được các khoản tiền phạt và chế tài xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

4.1 Khai báo thuế GTGT đúng hạn:

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế đã lựa chọn (quý hoặc tháng) bằng Mẫu 07/GTGT.Hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quy định tại Điều 11 Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).Việc khai báo thuế GTGT đúng hạn giúp doanh nghiệp tránh được các khoản tiền phạt nộp chậm thuế GTGT theo quy định tại Điều 15 Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

4.2 Khai báo thuế GTGT đầy đủ và chính xác:

Mẫu 07/GTGT yêu cầu doanh nghiệp khai báo chi tiết thông tin về doanh thu, chi phí tính thuế GTGT, số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT đã nộp, số thuế GTGT được khấu trừ,… trong kỳ tính thuế.Doanh nghiệp cần đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin khai báo trên Mẫu 07/GTGT.Việc khai báo thuế GTGT đầy đủ và chính xác giúp doanh nghiệp tránh được các khoản tiền phạt truy thu thuế GTGT, số tiền thuế GTGT phải nộp chậm, lãi truy thu theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

4.3 Lưu giữ hồ sơ kê khai thuế GTGT:

Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ kê khai thuế GTGT theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).Hồ sơ kê khai thuế GTGT bao gồm: Tờ khai thuế GTGT, hóa đơn, sổ kế toán thuế bán hàng GTGT, và các chứng từ liên quan khác.Việc lưu giữ hồ sơ kê khai thuế GTGT đầy đủ, đúng thời hạn giúp doanh nghiệp chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

4.4 Hợp tác với cơ quan thuế:

Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc kê khai thuế GTGT cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.Doanh nghiệp cần hợp tác với cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, thanh tra thuế GTGT.

5.Thủ tục và quy trình khi gặp vấn đề với mẫu 07/GTGT

Khi doanh nghiệp gặp vấn đề liên quan đến mẫu 07/GTGT, họ cần thực hiện các thủ tục và quy trình nhất định để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Dưới đây là các bước mà họ có thể thực hiện:

  • Xác định vấn đề cụ thể: Đầu tiên, doanh nghiệp cần xác định và hiểu rõ vấn đề cụ thể liên quan đến mẫu 07/GTGT. Điều này có thể bao gồm việc thiếu thông tin, sai sót trong tính toán thuế, hoặc các vấn đề khác liên quan đến mẫu này.
  • Tìm hiểu quy định và hướng dẫn:Sau khi xác định vấn đề, doanh nghiệp cần tìm hiểu các quy định và hướng dẫn liên quan đến vấn đề đó từ cơ quan thuế hoặc các nguồn thông tin chính thức khác. Họ cần hiểu rõ các quy trình và yêu cầu cụ thể để giải quyết vấn đề.
  • Liên hệ với cơ quan thuế:Nếu cần thiết, doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được hỗ trợ và tư vấn về cách giải quyết vấn đề. Họ có thể gửi yêu cầu hỏi đáp qua email, điện thoại hoặc thậm chí là đến trực tiếp cơ quan thuế để được hỗ trợ.
  • Thực hiện các bước điều chỉnh:Dựa trên hướng dẫn từ cơ quan thuế, doanh nghiệp cần thực hiện các bước điều chỉnh cần thiết để khắc phục vấn đề. Điều này có thể bao gồm việc sửa đổi thông tin trên mẫu 07/GTGT, điều chỉnh số liệu thuế, hoặc bổ sung thông tin bị thiếu.
  • Kiểm tra và xác nhận: Trước khi gửi lại mẫu 07/GTGT hoặc thực hiện các bước tiếp theo, doanh nghiệp cần kiểm tra lại thông tin và xác nhận rằng tất cả các điều chỉnh đã được thực hiện đúng và đầy đủ.
  • Gửi lại mẫu 07/GTGT hoặc thực hiện các bước tiếp theo: Sau khi hoàn thành các bước điều chỉnh, doanh nghiệp cần gửi lại mẫu 07/GTGT hoặc thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn từ cơ quan thuế để hoàn tất quy trình giải quyết vấn đề.Bằng cách thực hiện các bước trên một cách cẩn thận và chính xác, doanh nghiệp có thể giải quyết vấn đề liên quan đến mẫu 07/GTGT một cách hiệu quả và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định thuế.

 Mẫu 07/GTGT là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ thuế GTGT. Việc sử dụng Mẫu 07/GTGT đúng cách, đầy đủ và chính xác, cùng với việc lưu giữ hồ sơ kê khai thuế GTGT đầy đủ, đúng thời hạn và hợp tác với cơ quan thuế giúp doanh nghiệp tránh được các khoản tiền phạt và chế tài xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng