087.790.7790

Mẫu 04 CNV TNCN: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Bạn đang gặp khó khăn trong việc thay đổi thông tin doanh nghiệp? Bạn cần hướng dẫn chi tiết về cách điền mẫu 04 CNV TNCN? Bài viết này ACC sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về mẫu 04 CNV TNCN, bao gồm cấu trúc, hướng dẫn điền thông tin, lưu ý quan trọng và lợi ích cho doanh nghiệp.Với những kiến thức được chia sẻ, bạn sẽ có thể tự tin hoàn thành thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

mẫu 04 cnv tncn
mẫu 04 cnv tncn

1.Giới thiệu về mẫu 04 CNV TNCN

1.1 Định nghĩa mẫu 04 CNV TNCN

Mẫu 04 CNV TNCN, hay còn gọi là Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp, là tờ khai được sử dụng để thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp tại Việt Nam. Mẫu tờ khai này do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 200/2014/BTC ngày 25/11/2014 quy định về hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

1.2 Mục đích sử dụng: Mẫu 04 CNV TNCN được sử dụng để làm gì?

Mẫu 04 CNV TNCN được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp: Bao gồm thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, v.v.
 • Cập nhật thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp: Khi có thay đổi thông tin nhưng không thuộc trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp.
 • Đăng ký lại thuế doanh nghiệp: Trong trường hợp doanh nghiệp bị xóa sổ nhưng sau đó được tái lập.

1.3 Căn cứ pháp lý: Căn cứ pháp lý ban hành mẫu 04 CNV TNCN.

1.3.1  Thông tư số 200/2014/BTC ngày 25/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Phụ lục II quy định về Mẫu tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp (Mẫu số 04/CNV-TNCN).
 • Hướng dẫn chi tiết về cách điền thông tin vào từng phần của mẫu 04 CNV TNCN.
 • Quy định về hồ sơ kèm theo khi nộp mẫu 04 CNV TNCN.
 • Thủ tục nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp.

1.3.2 Luật Quản lý thuế 2020:

 • Quy định về nghĩa vụ đăng ký thuế của doanh nghiệp.
 • Quy định về nội dung thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp.
 • Quy định về thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp.

1.3.3 Các văn bản pháp luật liên quan khác:

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan thuế.
 • Thông tư liên Bộ số 98/2014/TTLT-BTC-BKHCN quy định về việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

2.Mẫu 04/CNV-TNCN: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

2.1 Mẫu 04/CNV-TNCN

mẫu 04 cnv tncn
mẫu 04 cnv tncn

>>>> Tải mẫu về tại đây 

2.2 Cấu trúc mẫu 04 CNV TNCN

Mẫu 04/CNV-TNCN được chia thành 4 phần chính với đầy đủ thông tin cần thiết để doanh nghiệp khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Phần 1: Thông tin về doanh nghiệp

 • Họ và tên, chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật: Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp: Ghi rõ tên đầy đủ của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Mã số thuế: Nhập chính xác mã số thuế doanh nghiệp được cấp bởi cơ quan thuế.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Ghi rõ địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Điện thoại: Cung cấp số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp.
 • Email: Nhập địa chỉ email liên hệ của doanh nghiệp.
 • Website: Ghi rõ địa chỉ website của doanh nghiệp (nếu có).

Phần 2: Nội dung thay đổi

 • Chọn mục thay đổi: Doanh nghiệp cần đánh dấu vào ô lựa chọn phù hợp với nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.
 • Thông tin đã thay đổi: Liệt kê đầy đủ các thông tin đã thay đổi trước đây của doanh nghiệp.
 • Thông tin mới sau khi thay đổi: Cung cấp đầy đủ các thông tin mới sau khi thay đổi của doanh nghiệp.

Phần 3: Ký tên và đóng dấu

 • Họ và tên, chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật: Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để xác nhận tính chính xác của thông tin khai báo.

Phần 4: Ghi chú

 • Ghi rõ các thông tin cần thiết khác: Doanh nghiệp có thể ghi chú thêm các thông tin cần thiết liên quan đến việc thay đổi thông tin đăng ký thuế.

3. Lưu ý khi sử dụng mẫu 04 CNV TNCN:

3.1 Điền thông tin chính xác và đầy đủ:

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin được yêu cầu trong mẫu khai.
 • Kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi nộp để tránh sai sót.
 • Sử dụng bút mực để điền thông tin, đảm bảo chữ viết rõ ràng, dễ đọc.

3.2 Đảm bảo tính hợp lệ của thông tin:

 • So sánh thông tin khai báo trong mẫu 04/CNV-TNCN với các giấy tờ, hồ sơ liên quan của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác và nhất quán.
 • Cập nhật thông tin mới nhất về doanh nghiệp trước khi điền vào mẫu khai.

3.3 Tuân thủ quy trình nộp hồ sơ:

 • Nộp mẫu 04/CNV-TNCN cùng với các hồ sơ liên quan theo quy định tại Thông tư số 200/2014/BTC.
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Giữ lại biên lai nộp hồ sơ để làm bằng chứng.

3.4 Tham khảo ý kiến chuyên gia:

 • Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng mẫu 04/CNV-TNCN, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được hỗ trợ.

3.5 Lưu ý thêm:

 • Doanh nghiệp cần thay đổi thông tin đăng ký thuế trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.
 • Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ thuế khác của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cần lưu giữ hồ sơ liên quan đến việc thay đổi thông tin đăng ký thuế trong ít nhất 03 năm.

4.Lợi ích của việc sử dụng mẫu 04 CNV TNCN

4.1 Cập nhật thông tin đăng ký thuế chính xác và kịp thời:

 • Mẫu 04 CNV TNCN được thiết kế để giúp doanh nghiệp dễ dàng cập nhật các thay đổi về thông tin đăng ký thuế một cách chính xác và kịp thời.
 • Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu thuế và tránh những sai sót trong việc quản lý thuế của doanh nghiệp.

4.2 Tuân thủ đúng quy định pháp luật về quản lý thuế:

 • Luật pháp quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi.
 • Việc sử dụng Mẫu 04 CNV TNCN giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng nghĩa vụ này, tránh các vi phạm thuế và các rủi ro pháp lý.

4.3 Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh:

 • Cập nhật thông tin đăng ký thuế chính xác thể hiện sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Điều này góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

4.4 Tiết kiệm thời gian và chi phí:

 • Mẫu 04 CNV TNCN được cung cấp miễn phí và có thể dễ dàng tải xuống từ website của Bộ Tài chính.
 • Doanh nghiệp có thể tự điền thông tin vào mẫu khai mà không cần thuê dịch vụ tư vấn thuế, tiết kiệm chi phí và thời gian.

4.5 Tăng cường hiệu quả quản lý thuế:

 • Việc sử dụng Mẫu 04 CNV TNCN giúp cơ quan thuế dễ dàng quản lý thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.
 • Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790