087.790.7790

Mã tiểu mục thuế xuất khẩu – Tiểu mục 1851

Mã tiểu mục thuế xuất khẩu được quy định là Tiểu mục 1851, sử dụng để kê khai và nộp thuế xuất khẩu cho tất cả các loại hàng hóa xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

1. Mã tiểu mục thuế xuất khẩu là gì?

Mã tiểu mục thuế xuất khẩuTiểu mục 1851, theo quy định tại Phụ lục III Danh mục mã mục, tiểu mục kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Mã tiểu mục thuế xuất khẩu được sử dụng cho các mục đích kê khai, nộp và quản lý thuế xuất khẩu. Doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng mã này để kê khai và đánh thuế cho hàng hóa khi xuất khẩu, cũng như để nộp các khoản thuế liên quan. Cơ quan thuế cũng sử dụng mã này để quản lý và kiểm soát thuế xuất khẩu đối với các loại hàng hóa, đảm bảo tuân thủ các quy định và quản lý hiệu quả quá trình thuế.

Mã tiểu mục thuế xuất khẩu là gì?

2. Nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất xuất nhập khẩu gồm những gì?

Nguyên tắc ban hành biểu thuế và thuế suất xuất nhập khẩu, theo quy định tại Điều 10 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, bao gồm các điều sau:

Khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa đáp ứng nhu cầu: Biểu thuế và thuế suất xuất nhập khẩu được thiết lập để khuyến khích việc nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, đặc biệt là những loại mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu.

Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội và các cam kết quốc tế: Các biểu thuế và thuế suất xuất nhập khẩu phải phản ánh đúng định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Góp phần bình ổn thị trường và thu ngân sách nhà nước: Biểu thuế và thuế suất xuất nhập khẩu cũng được thiết kế để góp phần bảo đảm sự ổn định trên thị trường và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đơn giản, minh bạch và tạo thuận lợi cho người nộp thuế: Các biểu thuế và thuế suất xuất nhập khẩu cần được thiết kế đơn giản, dễ hiểu và minh bạch, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế.

Áp dụng thống nhất mức thuế suất và có sự điều chỉnh phù hợp:

Áp dụng mức thuế suất thống nhất đối với các loại hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo và tính năng kỹ thuật tương tự.

Đồng thời, thuế suất thuế nhập khẩu có thể được giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô, trong khi thuế suất thuế xuất khẩu có thể tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô. Điều này nhằm tạo động lực cho sự phát triển sản xuất và xuất khẩu của đất nước.

3. Căn cứ tính thuế xuất khẩu được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ vào quy định tại Điều 5 Điều 6 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, tiền thuế xuất khẩu đối với hàng hóa chịu thuế theo tỷ lệ phần trăm được tính như sau:

Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm:

  • Số tiền thuế xuất khẩu được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.
  • Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu.
  • Trong trường hợp có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu, thì hàng hóa xuất khẩu sẽ thực hiện theo các thỏa thuận này.

Phương pháp tính thuế tuyệt đối và thuế hỗn hợp:

  • Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối đối với hàng hóa xuất khẩu được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.
  • Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với hàng hóa xuất khẩu được xác định là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối theo quy định nêu trên.

Tổng cộng, quy định này cho phép tính thuế xuất khẩu bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm hoặc bằng cách áp dụng thuế tuyệt đối hoặc hỗn hợp, tùy thuộc vào phương pháp tính và quy định cụ thể cho từng trường hợp cụ thể.

Hy vọng bài viết trên của ACC có thể cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về Mã tiểu mục thuế xuất khẩu – Tiểu mục 1851 và các thông tin liên quan. Nếu còn bất kỳ điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790