087.790.7790

Những điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một tập hợp các bảng biểu và báo cáo cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Báo cáo tài chính được lập theo các quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán. Vậy Những điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính là gì ? Hãy cùng ACC giúp bạn tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây

1. Những điều cần lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính

Những điều cần lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính
Những điều cần lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính

Dưới đây là những điều cần lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính:

Kiểm tra lại toàn bộ số liệu kế toán. Đây là bước quan trọng nhất để đảm bảo tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính. Kế toán viên cần kiểm tra lại số liệu kế toán theo từng tài khoản, giữa các tài khoản với nhau, giữa tài khoản với chứng từ thực tế phát sinh.

Xác định loại báo cáo tài chính cần lập. Hiện nay, có 04 loại báo cáo tài chính chính:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Tìm hiểu các quy định về lập báo cáo tài chính. Kế toán viên cần nắm vững các quy định về lập báo cáo tài chính của pháp luật Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho việc lập báo cáo tài chính được chính xác và đầy đủ.

Ngoài ra, kế toán viên cũng cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Lập báo cáo tài chính đúng hạn. Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Lưu trữ báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính phải được lưu trữ đúng quy định của pháp luật.
 • Việc lưu ý những điều trên sẽ giúp cho việc lập báo cáo tài chính được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ, đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật.

2. Những điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính

Những điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính
Những điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính:

 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán: Đây là bước quan trọng nhất trong việc lập báo cáo tài chính. Các số liệu kế toán phải được kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng giữa các sổ kế toán, giữa các tài khoản kế toán, giữa các chứng từ kế toán với nhau.
 • Sử dụng đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán: Báo cáo tài chính phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán sẽ giúp đảm bảo tính chính xác, trung thực và nhất quán của báo cáo tài chính.
 • Sử dụng đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán
 • Trình bày báo cáo tài chính nhất quán: Báo cáo tài chính phải được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Điều này giúp người sử dụng báo cáo tài chính có thể dễ dàng so sánh, phân tích tình hình tài chính của đơn vị kế toán qua các kỳ.
 • Lập báo cáo tài chính kịp thời: Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với từng đơn vị. Việc lập báo cáo tài chính kịp thời sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính.

Ngoài ra, khi lập báo cáo tài chính, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Lập báo cáo tài chính đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
 • Lập báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan.
 • Lập báo cáo tài chính phù hợp với nội dung, hình thức theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính của đơn vị kế toán. Việc lập báo cáo tài chính đúng quy định sẽ giúp đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo tài chính, từ đó giúp các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính có thể đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.

3. Những điều cần lưu ý sau khi lập báo cáo tài chính

Sau khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

Kiểm tra lại tính chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính. Doanh nghiệp cần kiểm tra lại các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các số liệu.

Cung cấp báo cáo tài chính cho các đối tượng có liên quan. Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng, cần được cung cấp cho các đối tượng có liên quan, bao gồm:

 • Các cổ đông, nhà đầu tư
 • Các cơ quan quản lý nhà nước
 • Các đối tác kinh doanh

Bảo quản báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính cần được bảo quản cẩn thận, tránh làm mất, hỏng hoặc thất lạc.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tiếp thu ý kiến của các đối tượng có liên quan. Doanh nghiệp cần tiếp thu ý kiến của các đối tượng có liên quan về báo cáo tài chính, để có thể điều chỉnh, bổ sung báo cáo tài chính cho phù hợp.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể về từng vấn đề trên:

Kiểm tra lại tính chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính

Doanh nghiệp cần kiểm tra lại các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Tính hợp lý của các khoản mục trên báo cáo tài chính
 • Tính chính xác của số liệu
 • Tính đầy đủ của các thông tin trên báo cáo tài chính

Doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp kiểm tra sau:

 • Kiểm tra trực tiếp các chứng từ, sổ kế toán
 • So sánh các số liệu trên báo cáo tài chính với các số liệu trên các báo cáo tài chính khác
 • So sánh các số liệu trên báo cáo tài chính với các số liệu bên ngoài

Cung cấp báo cáo tài chính cho các đối tượng có liên quan

Doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính cho các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Đối với các cổ đông, nhà đầu tư, doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên hoặc các cuộc họp khác. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính theo yêu cầu của các cơ quan này. Đối với các đối tác kinh doanh, doanh nghiệp có thể cung cấp báo cáo tài chính theo thỏa thuận giữa hai bên.

Bảo quản báo cáo tài chính

Doanh nghiệp cần bảo quản báo cáo tài chính tại nơi an toàn, tránh làm mất, hỏng hoặc thất lạc. Báo cáo tài chính cần được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 10 năm.

Tiếp thu ý kiến của các đối tượng có liên quan

Doanh nghiệp cần tiếp thu ý kiến của các đối tượng có liên quan về báo cáo tài chính, để có thể điều chỉnh, bổ sung báo cáo tài chính cho phù hợp. Các ý kiến của các đối tượng có liên quan có thể giúp doanh nghiệp phát hiện những sai sót, thiếu sót trên báo cáo tài chính, từ đó có biện pháp khắc phục.

Tuân thủ các quy định của pháp luật

Báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định này để đảm bảo báo cáo tài chính được lập và trình bày đúng quy định.

Trên đây là một số thông tin về Những điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790