087.790.7790

Lập báo cáo tài chính tiếng anh là gì ?

Lập báo cáo tài chính là quá trình tổng hợp, phân tích các thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định. Báo cáo tài chính được lập dựa trên cơ sở các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và các quy định của pháp luật về kế toán. Vậy Lập báo cáo tài chính tiếng anh là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Lập báo cáo tài chính tiếng anh là gì?

Lập báo cáo tài chính tiếng anh là gì?
Lập báo cáo tài chính tiếng anh là gì?

Lập báo cáo tài chính tiếng Anh là financial reporting. Đây là một quá trình thu thập, xử lý và trình bày các thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Lập báo cáo tài chính là một nhiệm vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp và tổ chức, vì nó cung cấp thông tin cho các bên liên quan, bao gồm nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan khác.

Các bên liên quan sử dụng thông tin từ báo cáo tài chính để đưa ra các quyết định kinh tế, chẳng hạn như quyết định đầu tư, quyết định tín dụng và quyết định quản lý.

Lập báo cáo tài chính được thực hiện theo các chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.

Tại Việt Nam, lập báo cáo tài chính được thực hiện theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật về kế toán.

Các nội dung chính của báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán: Bảng này liệt kê tất cả tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc tổ chức tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Bảng này liệt kê tất cả doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc tổ chức trong kỳ báo cáo.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Bảng này liệt kê tất cả các dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp hoặc tổ chức trong kỳ báo cáo.
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: Bảng này cung cấp thêm thông tin về các khoản mục trên báo cáo tài chính.

2. Những từ vựng liên quan đến lập báo cáo tài chính trong tiếng anh 

Những từ vựng liên quan đến lập báo cáo tài chính trong tiếng anh 
Những từ vựng liên quan đến lập báo cáo tài chính trong tiếng anh

Dưới đây là một số từ vựng liên quan đến lập báo cáo tài chính trong tiếng Anh:

 • Financial statement (Báo cáo tài chính)
 • Balance sheet (Bảng cân đối kế toán)
 • Income statement (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh)
 • Cash flow statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
 • Notes to financial statements (Bản thuyết minh báo cáo tài chính)
 • Accounting standards (Chuẩn mực kế toán)
 • Financial ratios (Chỉ số tài chính)
 • Financial analysis (Phân tích tài chính)

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các từ vựng này trong câu:

 • The company’s financial statements are due on February 28th.
 • The balance sheet shows that the company has $1 million in assets and $500,000 in liabilities.
 • The income statement shows that the company had a profit of $100,000 in the past year.
 • The cash flow statement shows that the company generated $2 million in cash from operations in the past year.
 • The notes to financial statements provide additional information about the company’s financial position and performance.
 • Accounting standards are rules that govern how financial statements are prepared.
 • Financial ratios are used to compare a company’s financial performance to that of other companies or to its own performance in previous periods.
 • Financial analysis is the process of using financial information to make decisions about a company’s financial health.

Ngoài ra, còn có một số từ vựng khác liên quan đến lập báo cáo tài chính, chẳng hạn như:

 • Assets (Tài sản)
 • Liabilities (Nợ phải trả)
 • Equity (Vốn chủ sở hữu)
 • Revenue (Doanh thu)
 • Expenses (Chi phí)
 • Net income (Lợi nhuận sau thuế)
 • Cash flow from operations (Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh)
 • Cash flow from investing activities (Luồng tiền từ hoạt động đầu tư)
 • Cash flow from financing activities (Luồng tiền từ hoạt động tài chính)

Trên đây là một số thông tin về Lập báo cáo tài chính tiếng anh là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng