087.790.7790

Có bao nhiêu kỳ lập báo cáo tài chính ?

Kỳ lập báo cáo tài chính là căn cứ để các doanh nghiệp lập, trình bày và nộp báo cáo tài chính. Việc lập báo cáo tài chính đúng kỳ hạn và đầy đủ nội dung là trách nhiệm của các doanh nghiệp. Vậy Có bao nhiêu kỳ lập báo cáo tài chính ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Báo cáo tài chính phải cung cấp được những thông tin gì về doanh nghiệp ?

Báo cáo tài chính phải cung cấp được những thông tin gì về doanh nghiệp ?
Báo cáo tài chính phải cung cấp được những thông tin gì về doanh nghiệp ?

Báo cáo tài chính là một tập hợp các thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập và trình bày theo các chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính phải cung cấp được những thông tin sau về doanh nghiệp:

 • Tình hình tài sản của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cho thấy doanh nghiệp đang sở hữu những tài sản gì, giá trị của các tài sản đó là bao nhiêu và các tài sản đó được sử dụng như thế nào.
 • Tình hình nợ phải trả của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cho thấy doanh nghiệp đang nợ ai, số tiền nợ là bao nhiêu và thời hạn thanh toán các khoản nợ đó là khi nào.
 • Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cho thấy doanh nghiệp đang có bao nhiêu vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu được hình thành từ đâu và được sử dụng như thế nào.
 • Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cho thấy doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu doanh thu, chi phí là bao nhiêu và lợi nhuận là bao nhiêu.
 • Các luồng tiền của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cho thấy doanh nghiệp có bao nhiêu tiền vào và ra trong kỳ, tiền vào từ đâu và tiền ra đi đâu.

Tất cả các thông tin này đều là những yếu tố quan trọng để các bên liên quan, bao gồm nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan khác, đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo các nguyên tắc kế toán, bao gồm nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc nhất quán và nguyên tắc trọng yếu.

2. Có bao nhiêu kỳ lập báo cáo tài chính ?

Có bao nhiêu kỳ lập báo cáo tài chính ?
Có bao nhiêu kỳ lập báo cáo tài chính ?

Theo quy định của Luật Kế toán 2015, các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính cho các kỳ kế toán sau:

 • Kỳ kế toán năm: Các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính năm cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch.
 • Kỳ kế toán giữa niên độ: Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính giữa niên độ cho các kỳ kế toán giữa niên độ là 3, 6, 9 tháng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan có thẩm quyền được quy định như sau:

 • Báo cáo tài chính năm: Nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Báo cáo tài chính giữa niên độ: Nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

3. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có bắt buộc lập theo tháng không ?

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp không bắt buộc lập theo tháng.

Theo quy định của pháp luật về kế toán, doanh nghiệp chỉ bắt buộc lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm, bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Thời hạn lập báo cáo tài chính năm là trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo tháng hoặc quý để phục vụ cho mục đích quản lý, điều hành hoặc đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.

Khi lập báo cáo tài chính theo tháng hoặc quý, doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán.

Các lợi ích của việc lập báo cáo tài chính theo tháng hoặc quý

Việc lập báo cáo tài chính theo tháng hoặc quý mang lại cho doanh nghiệp một số lợi ích sau:

 • Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành

Báo cáo tài chính theo tháng hoặc quý cung cấp thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách kịp thời, giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

 • Đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan

Một số bên liên quan, chẳng hạn như ngân hàng, đối tác kinh doanh, nhà đầu tư,… có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp báo cáo tài chính theo tháng hoặc quý.

 • Giảm thiểu rủi ro

Bằng cách theo dõi tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách thường xuyên, doanh nghiệp có thể phát hiện và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

Trên đây là một số thông tin về Có bao nhiêu kỳ lập báo cáo tài chính ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng