Kiểm toán xây dựng là gì? Vai trò, quy trình kiểm toán xây dựng

Bạn có từng tự hỏi rằng khi xây dựng một công trình, liệu nó có được kiểm tra và đảm bảo chất lượng không? Câu trả lời đó là kiểm toán xây dựng. Trong bài viết này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng mọi người khám phá kiểm toán xây dựng là gì, mục đích của nó, vai trò quan trọng, và quy trình kiểm toán. Nếu bạn là một chủ thầu xây dựng, kiến trúc sư hoặc đơn vị quản lý dự án, đây chắc chắn là thông tin hữu ích.

Kiểm toán xây dựng
Kiểm toán xây dựng

1. Kiểm toán xây dựng là gì?

Kiểm toán xây dựng là một loại kiểm toán đặc biệt tập trung vào việc kiểm tra và đánh giá các quy trình tài chính và quản lý trong lĩnh vực xây dựng. Quá trình kiểm toán xây dựng tập trung vào các công trình xây dựng, các hoạt động xây dựng và các báo cáo tài chính liên quan. Kiểm toán xây dựng nhằm đảm bảo rằng các dự án xây dựng tuân thủ các quy định kế toán, thuế và quy trình liên quan khác.

2. Mục đích của kiểm toán xây dựng

 • Xác định tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính: Đảm bảo rằng báo cáo tài chính liên quan đến dự án xây dựng được lập theo nguyên tắc kế toán chính xác và có cơ sở đáng tin cậy.
 • Kiểm tra việc tuân thủ quy định và chính sách liên quan: Đảm bảo rằng dự án xây dựng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, chính sách và quy trình tài chính và quản lý liên quan.
 • Đánh giá hiệu suất vận hành và quản lý dự án xây dựng: Đánh giá khả năng quản lý, kiểm soát chi phí, quản lý rủi ro và đảm bảo chất lượng trong quá trình xây dựng dự án.
 • Phân tích rủi ro và đề xuất biện pháp cải thiện: Xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp cải thiện để tăng cường kiểm soát và hiệu suất của dự án xây dựng.
 • Kiểm tra tài sản vật chất và thực hiện quy trình kiểm kê: Xác nhận tính chính xác của thông tin về tài sản vật chất và kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm kê tài sản theo quy định.
 • Xác nhận tính bảo mật và an ninh thông tin: Đảm bảo tính bảo mật và an ninh thông tin của dự án xây dựng, đặc biệt trong việc xử lý thông tin nhạy cảm và quan trọng.

3. Vai trò của kiểm toán xây dựng

Vai trò của kiểm toán xây dựng
Vai trò của kiểm toán xây dựng

Đảm bảo tính trung thực, khách quan và đầy đủ của các thông tin tài chính và phi tài chính liên quan đến hoạt động xây dựng:

Kiểm toán xây dựng là một quá trình đánh giá độc lập và khách quan nhằm xác định tính trung thực, khách quan và đầy đủ của các thông tin tài chính và phi tài chính liên quan đến hoạt động xây dựng. Kiểm toán viên sẽ sử dụng các kỹ năng và kiến thức chuyên môn của mình để thu thập, phân tích và đánh giá các thông tin này. Kết quả kiểm toán sẽ được trình bày trong báo cáo kiểm toán, giúp các bên liên quan đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời.

Giúp các bên liên quan đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời:

Báo cáo kiểm toán của kiểm toán xây dựng là một tài liệu quan trọng đối với các bên liên quan đến hoạt động xây dựng, bao gồm:

 • Chủ đầu tư: Báo cáo kiểm toán giúp chủ đầu tư xác định được mức độ hiệu quả và hiệu quả của các khoản đầu tư xây dựng.

 • Nhà thầu: Báo cáo kiểm toán giúp nhà thầu xác định được mức độ hoàn thành các cam kết của mình đối với chủ đầu tư.

 • Ngân hàng: Báo cáo kiểm toán giúp ngân hàng đánh giá khả năng tài chính của chủ đầu tư và nhà thầu để quyết định cho vay.

 • Nhà đầu tư: Báo cáo kiểm toán giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời của các dự án xây dựng.

Phát hiện và ngăn ngừa gian lận, sai sót:

Kiểm toán xây dựng là một quá trình mang tính phòng ngừa, giúp phát hiện và ngăn ngừa gian lận, sai sót trong hoạt động xây dựng. Kiểm toán viên sẽ sử dụng các kỹ năng và kiến thức chuyên môn của mình để kiểm tra các quy trình và thủ tục liên quan đến hoạt động xây dựng, từ đó phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro gian lận, sai sót.

Nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng:

Kiểm toán xây dựng giúp các chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan khác xác định và cải thiện các điểm yếu trong hoạt động xây dựng. Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

4. Nội dung của kiểm toán xây dựng 

 • Kiểm tra tính pháp lý và tính hợp lệ của các dự án xây dựng.
 • Xem xét việc cấp vốn đầu tư cho dự án.
 • Đánh giá sự phù hợp giữa quy mô công việc xây dựng, số lượng và loại thiết bị được tính từ thiết kế.
 • Kiểm tra tính chính xác và tính hợp lý khi áp dụng định mức, giá xây dựng dự án và quy định về xác định các khoản chi phí của dự án.
 • Xác định tính hợp lý của các loại chi phí trong quá trình xây dựng dự án, bao gồm chi phí đầu tư, chi phí thiết bị, chi phí lắp đặt, và các khoản chi phí khác.
 • Kiểm tra tình hình công nợ, thiết bị, và vật tư còn tồn đọng của dự án.
 • Đánh giá mức độ đầy đủ và phù hợp của hồ sơ quyết toán dự án so với hướng dẫn quyết toán dự án do Bộ Tài Chính ban hành.

5. Quy trình của kiểm toán xây dựng

Quy trình của kiểm toán xây dựng
Quy trình của kiểm toán xây dựng

5.1. Giai Đoạn 1: Nghiên Cứu Chi Tiết Dự Án

Bước 1: Tìm Hiểu Và Đánh Giá Thông Tin Dự Án

Hãy khám phá và thu thập thông tin về dự án xây dựng cơ bản qua nhiều kênh tin tức khác nhau. Điều này là cần thiết để hiểu rõ nhu cầu thực hiện công việc kiểm toán.

Bước 2: Giới Thiệu Năng Lực Công Ty Vào Hồ Sơ Chủ Đầu Tư

Chúng tôi tiến hành gửi hồ sơ giới thiệu năng lực của Công ty tới các Chủ Đầu Tư và Ban Quản lý dự án để giới thiệu về Công ty, bày tỏ ý muốn và khả năng có thể thực hiện công việc kiểm toán.

Bước 3: Thỏa Thuận Và Ký Kết Hợp Đồng

Thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng giữa hai bên để khẳng định cam kết và mục tiêu công việc.

5.2. Giai Đoạn 2: Quy Trình Thực Hiện Kiểm Toán Xây Dựng

Trong giai đoạn này, chúng tôi thực hiện các bước kiểm toán quyết toán dự án theo trình tự và quy định theo Chuẩn Mực Số 1000.

Bước 1: Lên Kế Hoạch Kiểm Toán

1. Kế Hoạch Kiểm Toán Báo Cáo Quyết Toán Dự Án Hoàn Thành

 • Kế hoạch kiểm toán tổng thể mô tả phạm vi và cách thức tiến hành cuộc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán tổng thể cần đảm bảo tính đầy đủ, chi tiết và là cơ sở để lập chương trình kiểm toán.
 • Chương trình kiểm toán xác định nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng thể, đảm bảo mục tiêu kiểm toán và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, đồng thời đảm bảo hiệu quả của cuộc kiểm toán.

2. Gửi Kế Hoạch Kiểm Toán Xây Dựng

Sau đó, gửi tới đơn vị được kiểm toán kế hoạch kiểm toán xây dựng kèm theo danh mục các tài liệu cần cung cấp trước khi đoàn cán bộ kiểm toán đến thực hiện kiểm toán. Điều này giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết, cũng như bố trí địa điểm làm việc cho cán bộ kiểm toán.

Bước 2: Tiến Hành Kiểm Toán Xây Dựng

Chúng tôi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy trình chuyên nghiệp và chính xác.

(*) Khi đoàn cán bộ kiểm toán đến địa điểm làm việc do khách hàng sắp xếp và bố trí, hai bên tiến hành công tác giao – nhận hồ sơ, tài liệu đã chuẩn bị theo danh mục đã gửi trước đó. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ, tài liệu được giữ gìn và bảo quản một cách đáng tin cậy.

(**) Nội Dung Kiểm Toán Quyết Toán Dự Án Hoàn Thành

1. Kiểm Tra Hồ Sơ Pháp Lý Của Dự Án

 • Chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.
 • Chấp hành trình tự, thủ tục lựa chọn Nhà thầu theo quy định của pháp luật về lựa chọn Nhà thầu.
 • Đảm bảo sự phù hợp của việc thương thảo và ký kết các hợp đồng giữa Chủ Đầu Tư với các Nhà thầu so với các quy định của pháp luật về hợp đồng và quyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền.

2. Kiểm Tra Nguồn Vốn Đầu Tư

 • Kiểm tra, đối chiếu cơ cấu vốn và số vốn đầu tư thực hiện, đã thanh toán theo từng nguồn vốn qua từng năm so với số được duyệt.
 • Đảm bảo sự phù hợp giữa thực tế sử dụng nguồn vốn đầu tư so với cơ cấu nguồn vốn đầu tư xác định trong quyết định đầu tư.
 • Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của dự án có chấp hành đúng chế độ và thẩm quyền quy định không.
 • Sau khi kiểm tra các nguồn vốn đầu tư của dự án, kiểm toán viên sẽ đưa ra nhận xét về việc cấp phát, thanh toán, cho vay và sử dụng các nguồn vốn của dự án.

3. Kiểm Tra Chi Phí Đầu Tư

 • Dựa vào Chi Phí Đề Nghị Quyết Toán Theo Công Trình, Hạng Mục Hoàn Thành, chúng tôi thực hiện kiểm tra lần lượt theo cơ cấu chi phí ghi trong tổng mức đầu tư:a. Chi Phí Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng, Tái Định Cư. b. Chi Phí Xây Dựng Dự Án. c. Chi Phí Trang Thiết Bị. d. Chi Phí Quản Lý Dự Án. e. Chi Phí Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng. f. Chi Phí Khác.

Bước 3: Kết Thúc Kiểm Toán Xây Dựng

Xử lý hồ sơ giấy tờ theo đúng pháp luật hiện hành.

5.3. Giai Đoạn 3: Hoàn Thành Quá Trình Kiểm Toán

Kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kết thúc quá trình kiểm toán như sau:

 • Phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán.
 • Tiến hành lập báo cáo kiểm toán.
 • Xử lý các công việc phát sinh sau khi phát hành báo cáo kiểm toán xây dựng.

Sau khi hoàn thành công việc kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ phát hành bản báo cáo kiểm toán dự thảo và gửi tới khách hàng kiểm toán, cùng kế hoạch bảo vệ số liệu. Báo cáo kiểm toán dự thảo nêu ý kiến của kiểm toán viên về những vấn đề trình bày trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

 • Hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư.
 • Nguồn vốn đầu tư.
 • Giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành.
 • Giá trị khối lượng thiết bị hoàn thành.
 • Quyết toán các khoản chi phí khác.
 • Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản.
 • Giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng.
 • Tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng.

6. Câu hỏi thường gặp – FAQs

Q1. Kiểm toán xây dựng là gì?

A1. Kiểm toán xây dựng là quá trình đánh giá và kiểm tra các công việc xây dựng và quản lý dự án xây dựng để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Q2. Ai cần sử dụng dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản?

A2. Các chủ thầu xây dựng, đơn vị quản lý dự án và cơ quan chính phủ thường cần sử dụng dịch vụ kiểm toán xây dựng để đảm bảo chất lượng và an toàn công trình.

Q3: Kiểm toán xây dựng có phổ biến không?

A3: Đúng, kiểm toán xây dựng phổ biến và quan trọng trong ngành kiểm toán. Điều này đảm bảo tính minh bạch và hiệu suất trong các dự án xây dựng.

Kiểm toán xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của công trình xây dựng. Bằng cách kiểm tra và đánh giá từng phần của dự án, kiểm toán xây dựng mang lại niềm tin cho các bên liên quan và đóng góp vào sự thành công của dự án xây dựng. Hãy đảm bảo rằng mọi công trình xây dựng của bạn được kiểm toán một cách kỹ lưỡng và chất lượng để tạo nên những công trình xây dựng an toàn và bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000