Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Quy trình thực hiện chi tiết

Kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những quy trình quan trọng giúp đảm bảo sự chính xác, minh bạch và đáng tin cậy trong việc tổ chức và quản lý tài chính. Bài viết này của Công ty Kiểm toán Kế toán Thuế ACC sẽ đưa bạn đi sâu vào thế giới của kiểm toán báo cáo tài chính, giải đáp những câu hỏi quan trọng như: Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Tại sao phải kiểm toán báo cáo tài chính? Công ty nào cần phải kiểm toán báo cáo tài chính? Đối tượng, mục đích và nguyên tắc của báo cáo tài chính? Sẽ đồng thời phân tích quy trình kiểm toán báo cáo tài chính từ lập kế hoạch, thực hiện đến tổng hợp và hình thành ý kiến.

Kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm toán báo cáo tài chính

1. Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Là Gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là một quá trình độc lập và khách quan được thực hiện bởi một người kiểm toán hoặc một công ty kiểm toán để đánh giá tính chính xác và tin cậy của báo cáo tài chính của một tổ chức hoặc công ty. Mục tiêu chính của kiểm toán báo cáo tài chính là cung cấp một bức tranh rõ ràng về tình hình tài chính của tổ chức và đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong báo cáo tài chính là trung thực và phản ánh đúng tình hình tài chính thực tế của công ty.

Quá trình kiểm toán bao gồm việc thu thập, đánh giá và kiểm tra thông tin tài chính của công ty, bao gồm số liệu về tài sản, nợ, doanh thu, lợi nhuận và các ghi chú giải thích liên quan. Người kiểm toán sẽ kiểm tra xem liệu các giao dịch đã được ghi nhận đúng cách, liệu các nguyên tắc kế toán đã được tuân theo đúng cách, và liệu có sự tham gia của gian lận hoặc sai sót nào trong báo cáo tài chính.

Sau quá trình kiểm toán, người kiểm toán sẽ cung cấp một bản báo cáo kiểm toán. Báo cáo này sẽ đưa ra ý kiến của người kiểm toán về tính chính xác của báo cáo tài chính. Nếu báo cáo tài chính đã được kiểm toán một cách kỹ lưỡng và không có vấn đề lớn, báo cáo kiểm toán thường sẽ kết luận rằng báo cáo tài chính “đã được kiểm toán theo nguyên tắc kế toán chung và cung cấp một cái nhìn trung thực về tài chính của công ty.” Tuy nhiên, nếu có vấn đề nào đó, báo cáo kiểm toán có thể chứa các ý kiến hoặc phân tích về những vấn đề cụ thể.

Kiểm toán báo cáo tài chính quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và tin cậy trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Nó giúp cổ đông, người đầu tư, các bên liên quan và cơ quan quản lý có cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính của một công ty và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và trung thực trong hoạt động kinh doanh.

2. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

2.1. Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Các chuyên viên kiểm toán hoặc công ty kiểm toán đều cần thiết lập kế hoạch kiểm toán, đồng thời rõ ràng về phạm vi dự kiến và cách tiến hành kiểm toán. Bản kế hoạch cần được hoàn thiện và minh bạch để tạo nền tảng cho các bước kiểm toán tiếp theo. Bắt đầu từ lời mời kiểm toán, chuyên viên kiểm toán sẽ tìm hiểu về khách hàng, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Sau đó, khi lên kế hoạch, các công ty kiểm toán cần chuẩn bị về mặt phương tiện và nhân sự triển khai chương trình.

Hơn nữa, công ty kiểm toán và chuyên viên cần phải nhận diện và đánh giá rủi ro nếu có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn ở cấp độ báo cáo tài chính và cấp độ cơ sở dẫn liệu.

2.2. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

Chuyên viên kiểm toán sẽ thực hiện theo phương pháp kỹ thuật thích ứng với mỗi đối tượng cụ thể để từ đó thu thập số liệu chính xác. Thực tế, quá trình này là việc triển khai một cách có chủ động và tích cực kế hoạch, chương trình kiểm toán, nhằm đưa ra ý kiến về tính xác thực, hợp lý trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đây là giai đoạn chuyên viên kiểm toán tiến hành thủ tục kiểm soát, phân tích, kiểm tra chi tiết dựa trên kết quả đánh giá của hệ thống kiểm soát nội bộ khách hàng.

2.3. Tổng hợp và hình thành ý kiến

Sau khi phân tích và đánh giá, chuyên viên kiểm toán sẽ đưa ra kết luận ghi trong báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. Một số công việc cụ thể cần được thực hiện trước khi đánh giá bao gồm:

 • Xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến.
 • Xem xét sự việc xảy ra sau ngày kết thúc niên độ.
 • Xem xét tính hoạt động liên tục của đơn vị.
 • Thu thập thư giải trình của Ban giám đốc (nếu có).

Sau đó, chuyên viên kiểm toán tổng hợp kết quả, lập Báo cáo kiểm toán và giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập (nếu có). Kết quả có thể là: Chấp nhận toàn phần hoặc Không chấp nhận toàn phần.

3. Tại sao phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Kiểm toán báo cáo tài chính là quá trình đánh giá và xác nhận tính chính xác, minh bạch của thông tin tài chính trong báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Quá trình này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của cổ đông, đảm bảo sự minh bạch và tin cậy của thị trường tài chính. Dưới đây là một số lý do quan trọng về tại sao kiểm toán báo cáo tài chính là cần thiết:

 1. Bảo vệ Lợi Ích Cổ Đông: Cổ đông là những người đầu tư tiền của họ vào doanh nghiệp và họ cần đảm bảo rằng thông tin trong báo cáo tài chính là đáng tin cậy. Kiểm toán giúp đảm bảo rằng báo cáo không bị sai sót hay gian lận, bảo vệ quyền lợi và đầu tư của cổ đông.
 2. Tăng Cường Minh Bạch: Kiểm toán cung cấp một bước kiểm soát bên ngoài độc lập để đảm bảo tính minh bạch của thông tin tài chính. Điều này giúp tăng cường niềm tin của cộng đồng kinh doanh, cổ đông, và các bên liên quan về sự trung thực của thông tin được công bố.
 3. Đáp Ứng Yêu Cầu Pháp Lý: Nhiều quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính của mình để đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn kế toán quốc tế.
 4. Hỗ Trợ Quản Lý Hiệu Quả: Quá trình kiểm toán không chỉ đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính mà còn cung cấp những phản hồi và đề xuất để cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
 5. Tạo Niềm Tin Trên Thị Trường Tài Chính: Bảo đảm tính minh bạch và độ chính xác của thông tin tài chính giúp tạo ra một môi trường tin cậy trên thị trường tài chính, thúc đẩy sự phát triển và sự hỗ trợ từ phía các đối tác kinh doanh và ngân hàng.
 6. Phòng Ngừa Gian Lận: Quá trình kiểm toán giúp phát hiện và ngăn chặn gian lận tài chính bằng cách kiểm tra sự hiện diện của bất kỳ sai sót hay thất thoát nào trong hệ thống tài chính.

Tổng cộng, kiểm toán báo cáo tài chính không chỉ là một yếu tố quan trọng để bảo vệ lợi ích của cổ đông mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự minh bạch và tin cậy trong môi trường kinh doanh.

 1. Đảm Bảo Tuân Thủ Chuẩn Mực Kế Toán: Kiểm toán báo cáo tài chính đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành. Điều này giúp tạo ra sự đồng nhất và so sánh được giữa các doanh nghiệp, cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá hiệu suất tài chính một cách công bằng.
 2. Đối Phó Với Rủi Ro Tài Chính: Kiểm toán không chỉ nhìn nhận về quá khứ mà còn đưa ra đánh giá về khả năng tài chính và rủi ro trong tương lai. Điều này giúp doanh nghiệp và các bên liên quan đối phó với những thách thức có thể phát sinh và xây dựng kế hoạch phòng tránh.
 3. Hỗ Trợ Quá Trình Giao Dịch và Đầu Tư: Trong những quá trình mua bán, sáp nhập, hay đầu tư, việc có một báo cáo tài chính được kiểm toán tăng cường niềm tin từ phía các bên tham gia. Các nhà đầu tư và đối tác kinh doanh thường đòi hỏi thông tin chính xác và đáng tin cậy trước khi tham gia vào các giao dịch quan trọng.
 4. Thúc Đẩy Phát Triển Kinh Tế: Sự tin cậy trong thông tin tài chính của doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn từ thị trường và ngân hàng. Điều này, từ đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế bằng cách giúp doanh nghiệp mở rộng và tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Tóm lại, kiểm toán báo cáo tài chính không chỉ là quá trình cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và chính xác của thông tin tài chính mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quyết định kinh doanh, xây dựng niềm tin từ phía các đối tác và nhà đầu tư, và đảm bảo sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.

4. Công ty nào cần phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Công ty nào cần phải kiểm toán báo cáo tài chính?
Công ty nào cần phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Kiểm toán báo cáo tài chính là một quy trình quan trọng đối với nhiều loại doanh nghiệp và công ty. Dưới đây là danh sách các đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật tại Việt Nam:

 1.  Doanh nghiệp và Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 2. Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, phải tuân thủ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo Luật các tổ chức tín dụng.
 3.  Tổ chức tài chính, Doanh nghiệp bảo hiểm và các đơn vị liên quan. Đây bao gồm tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 4. Công ty đại chúng và tổ chức chứng khoán. Các công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.
 5. Các doanh nghiệp và tổ chức khác cũng bắt buộc phải tuân thủ và thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật.
 6. Doanh nghiệp nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.
 7. Các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án khi hoàn thành.
 8. Doanh nghiệp và tổ chức mà các tập đoàn hoặc tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính cũng phải thực hiện kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.
 9. Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.
 10. Doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cũng phải tuân thủ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

5. Đối tượng, mục đích và nguyên tắc của kiểm toán báo cáo tài chính

5.1. Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính, gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính…

5.2. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính

 • Mục tiêu chung: Thu thập bằng chứng để đưa ra các ý kiến về tính chất trung thực, hợp lý của thông tin trên bảng khai tài chính.
 • Mục tiêu kiểm toán tổng thể: Xem xét, đánh giá một cách tổng thể số tiền ghi trên các chu trình, cơ sở cam kết chung về trách nhiệm của nhà quản lý về các thông tin thu được qua khảo sát thực tế ở doanh nghiệp.

5.3. Nguyên tắc của kiểm toán báo cáo tài chính

Có 4 nguyên tắc cơ bản mà các kiểm toán viên cần tuân theo khi làm kiểm toán báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Tuân thủ quy định pháp luật: Kiểm toán viên cần tuân thủ mọi quy định của pháp luật liên quan đến kiểm toán để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình thực hiện công việc kiểm toán.
 • Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp: Kiểm toán viên cần tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, bảo mật để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong công việc kiểm toán.
 • Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn: Kiểm toán viên cần tuân thủ các chuẩn mực chuyên môn quốc tế và quốc gia áp dụng cho ngành kiểm toán để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của quá trình kiểm toán.
 • Có thái độ nghi vấn mang tính nghề nghiệp: Kiểm toán viên cần có thái độ nghi vấn mang tính nghề nghiệp khi tiến hành kiểm toán, từ đó đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của thông tin thu thập được.

6. Câu hỏi thường gặp

6.1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là một quy trình đánh giá tính chính xác và trung thực của thông tin tài chính được ghi trong báo cáo tài chính của một tổ chức hoặc công ty.

6.2. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm những gì?

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm xác định phạm vi, thu thập thông tin, kiểm tra và đánh giá rủi ro, kiểm toán tài sản và nợ, xác nhận số liệu tài chính và lập báo cáo kiểm toán.

6.3. Tại sao kiểm toán báo cáo tài chính quan trọng?

Kiểm toán báo cáo tài chính quan trọng để đảm bảo tính chính xác và trung thực của thông tin tài chính, phát hiện kỹ thuật lừa đảo và gây thiệt hại, đánh giá hiệu quả tài chính, và tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn kế toán.

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính. Việc áp dụng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính một cách đúng đắn mang lại lợi ích lớn cho cả tổ chức và các bên liên quan. Đồng thời, nắm bắt được quy trình và ý nghĩa của kiểm toán báo cáo tài chính giúp hiểu rõ hơn về sự quan trọng của việc này trong môi trường kinh doanh hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000