087.790.7790

Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kế toán (AIS) là một hệ thống tập hợp các phần cứng, phần mềm, quy trình và con người được sử dụng để thu thập, xử lý, lưu trữ và báo cáo thông tin tài chính. 

1.Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp là gì ?

Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán
        Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán (AIS) là quá trình thiết kế, thực hiện và duy trì một hệ thống các thủ tục, chính sách và biện pháp nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ và minh bạch của thông tin kế toán.

2.Các mục tiêu của kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp

Mục tiêu của kiểm soát hệ thống thông tin kế toán là nhằm đảm bảo:

 • Tính chính xác: Thông tin kế toán được ghi nhận, xử lý và trình bày một cách chính xác.
 • Tính kịp thời: Thông tin kế toán được cung cấp kịp thời để các bên liên quan có thể sử dụng để đưa ra quyết định.
 • Tính đầy đủ: Thông tin kế toán đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
 • Tính minh bạch: Thông tin kế toán được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.

3.Các yếu tố của kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp

Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán bao gồm các yếu tố sau:

 • Kiểm soát nội bộ: Kiểm soát nội bộ là hệ thống các thủ tục, chính sách và biện pháp được thiết kế và thực hiện bởi ban lãnh đạo doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính hiệu quả và hiệu quả của các hoạt động của doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ bao gồm các biện pháp kiểm soát phòng ngừa, kiểm soát phát hiện và kiểm soát khắc phục.
 • Kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước: Cơ quan quản lý nhà nước có các quy định, quy chế, chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ và minh bạch của thông tin kế toán.
 • Kiểm soát của các bên liên quan: Các bên liên quan, chẳng hạn như nhà đầu tư, chủ nợ, v.v. có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ và minh bạch của thông tin kế toán.

4.Các phương pháp và biện pháp của kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp

Các phương pháp kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán có thể được thực hiện bằng các phương pháp sau:

 • Phương pháp thủ công: Các thủ tục kiểm soát được thực hiện thủ công bởi nhân viên kế toán.
 • Phương pháp tự động hóa: Các thủ tục kiểm soát được thực hiện tự động bởi hệ thống phần mềm kế toán.

Các biện pháp kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

Các biện pháp kiểm soát hệ thống thông tin kế toán bao gồm:

 • Biện pháp kiểm soát trước: Các biện pháp kiểm soát được thực hiện trước khi giao dịch kinh doanh xảy ra. Ví dụ: thẩm định tín dụng của khách hàng trước khi bán hàng.
 • Biện pháp kiểm soát sau: Các biện pháp kiểm soát được thực hiện sau khi giao dịch kinh doanh xảy ra. Ví dụ: đối chiếu sổ sách kế toán với chứng từ gốc.
 • Biện pháp kiểm soát liên tục: Các biện pháp kiểm soát được thực hiện liên tục trong suốt quá trình diễn ra giao dịch kinh doanh. Ví dụ: phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng nhân viên kế toán.

5.Tầm quan trọng của kiểm soát hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp

Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán có tầm quan trọng đối với doanh nghiệp như sau:

 • Đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ và minh bạch của thông tin kế toán. Thông tin kế toán là cơ sở cho các nhà quản lý đưa ra quyết định kinh doanh, là cơ sở để các bên liên quan bên ngoài đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do đó, việc đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ và minh bạch của thông tin kế toán là rất quan trọng.
 • Hạn chế gian lận và sai sót trong kế toán. Gian lận và sai sót trong kế toán có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp, chẳng hạn như làm giảm uy tín của doanh nghiệp, làm tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp, v.v. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán có thể giúp hạn chế gian lận và sai sót trong kế toán.
 • Tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán có thể giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ và minh bạch của thông tin kế toán.

Trên đây là một số thông tin về kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng