087.790.7790

Đối tượng được phép hoạt động tại khu phi thuế quan là gì ?

Khu phi thuế quan (KTTQ) là một loại hình khu kinh tế đặc biệt, được hưởng chế độ miễn, giảm thuế quan và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật. Vậy Đối tượng được phép hoạt động tại khu phi thuế quan là gì ? Như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Khu phi thuế quan là gì?

Đối tượng được phép hoạt động tại khu phi thuế quan là gì ?
Đối tượng được phép hoạt động tại khu phi thuế quan là gì ?

Khu phi thuế quan là khu vực địa lý được thành lập theo quy định của pháp luật, nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu.

Khu phi thuế quan có các đặc điểm sau:

 • Khu phi thuế quan là khu vực địa lý nằm trong lãnh thổ Việt Nam, nhưng không thuộc lãnh thổ hải quan Việt Nam.
 • Khu phi thuế quan được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.
 • Trong khu phi thuế quan, hàng hóa được lưu thông, mua bán, trao đổi, gia công, chế biến mà không phải chịu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác.

Các đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan bao gồm:

 • Doanh nghiệp chế xuất;
 • Doanh nghiệp sản xuất, chế biến, gia công, lắp ráp hàng hóa xuất khẩu;
 • Doanh nghiệp kho bảo thuế;
 • Doanh nghiệp kho ngoại quan;
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics;
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong khu phi thuế quan;

Cá nhân có hoạt động thương mại, dịch vụ trong khu phi thuế quan.

Khu phi thuế quan là một trong những công cụ quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Khu phi thuế quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

2. Các hoạt động trong khu phi thuế quan

Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có chế độ thương mại, xuất nhập khẩu, thuế quan, hải quan, tiền tệ và các chế độ khác phù hợp với hoạt động thương mại quốc tế.

Các hoạt động chính trong khu phi thuế quan bao gồm:

 • Sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, chế biến hàng hóa: Các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được phép sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, chế biến hàng hóa với nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài hoặc từ nội địa.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa: Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, chế biến trong khu phi thuế quan được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu.
 • Thương mại hàng hóa, dịch vụ: Các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được phép mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ với các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, với các doanh nghiệp ở nội địa và với các doanh nghiệp ở nước ngoài.
 • Ngân hàng, tài chính: Các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được phép mở tài khoản, thực hiện các giao dịch ngân hàng, tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật: Các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được phép thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Các khu phi thuế quan ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước.

3. Đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 89/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định về khu phi thuế quan, đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan bao gồm:

Thương nhân Việt Nam:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thương nhân nước ngoài:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư:
 • Nhà đầu tư được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Các đối tượng này được phép thực hiện các hoạt động sau trong khu phi thuế quan:

 • Các hoạt động thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và các hoạt động khác quy định tại Luật Thương mại;
 • Sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, chế biến hàng hóa.

Ngoài ra, các đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với thương nhân Việt Nam, thương nhân nước ngoài;
 • Có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư.

Các đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hải quan, thuế, xuất nhập khẩu, đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Danh sách khu phi thuế quan tại Việt Nam

Tính đến ngày 2 tháng 8 năm 2023, cả nước có tổng cộng 35 khu phi thuế quan, bao gồm:

Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế

 • Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
 • Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Lèo, tỉnh Hà Tĩnh
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lào Cai
 • Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Nam Giang, tỉnh Kon Tum
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Sê San, tỉnh Gia Lai
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y – Nam Giang, tỉnh Kon Tum
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y – Sê San, tỉnh Gia Lai
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đak Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Na Mèo, tỉnh Nghệ An
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Điện Biên
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Chiềng Khương, tỉnh Sơn La
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh

Khu phi thuế quan thuộc khu công nghiệp

 • Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Khu công nghiệp Mỹ Xuân C, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 4, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 7, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 8, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 9, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 10, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 11, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 12, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 13, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 14, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 15, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 16, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 17, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 18, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 19, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 20, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 21, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp Nhơn Trạch 22, tỉnh Đồng Nai
 • Khu công nghiệp

Trên đây là một số thông tin về Đối tượng được phép hoạt động tại khu phi thuế quan là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790