0764704929

Có được khấu trừ thuế gtgt nộp thay nhà thầu nước ngoài hay không ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thay cho nhà thầu nước ngoài được khấu trừ theo quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Vậy có được khấu trừ thuế gtgt nộp thay nhà thầu nước ngoài hay không ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này 

1. Điều kiện để khấu trừ thuế gtgt nhà thầu nước ngoài ?

Có được khấu trừ thuế gtgt nộp thay nhà thầu nước ngoài hay không ?
Có được khấu trừ thuế gtgt nộp thay nhà thầu nước ngoài hay không ?

Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài được khấu trừ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Nhà thầu nước ngoài phải có tư cách pháp nhân hoặc là tổ chức, cá nhân không có tư cách pháp nhân nhưng có hoạt động kinh doanh.
 • Nhà thầu nước ngoài phải có địa chỉ kinh doanh tại nước ngoài.
 • Nhà thầu nước ngoài phải thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài phải thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài phải được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Nhà thầu nước ngoài phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế GTGT.

Trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài gồm:

 • Hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài dùng cho mục đích công cộng, phúc lợi xã hội.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài dùng cho các hoạt động không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài dùng cho mục đích khấu hao nhanh (trừ ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống).
 • Hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài được mua, thuê, thuê mua của tổ chức, cá nhân không kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài được mua, thuê, thuê mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhưng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Hồ sơ, chứng từ hợp lệ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài gồm:

 • Hóa đơn GTGT hợp pháp do nhà thầu nước ngoài phát hành.
 • Chứng từ thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ của nhà thầu nước ngoài.
 • Hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu nước ngoài.
 • Giấy chứng nhận mã số thuế của nhà thầu nước ngoài.

Cách hạch toán thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài:

 • Khi mua hàng hóa, dịch vụ của nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp hạch toán số thuế GTGT đầu vào vào tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài.
 • Khi hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, doanh nghiệp hạch toán số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

2. Hồ sơ khấu trừ thuế gtgt nhà thầu nước ngoài gồm những gì ?

Hồ sơ khấu trừ thuế GTGT nhà thầu nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau:

 

 • Tờ khai thuế nhà thầu theo mẫu số 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.
 • Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu).
 • Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.
 • Bản chụp hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào, sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá từ hai mươi triệu đồng trở lên).

Hồ sơ khấu trừ thuế GTGT nhà thầu nước ngoài phải được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam của nhà thầu nước ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ khấu trừ thuế GTGT nhà thầu nước ngoài là chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A ký hợp đồng nhà thầu với bên Việt Nam B. Hợp đồng nhà thầu có giá trị 10 tỷ đồng. Nhà thầu A đã thanh toán cho bên Việt Nam B bằng chuyển khoản ngân hàng. Nhà thầu A phải nộp hồ sơ khấu trừ thuế GTGT cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 10/08/2023 (ngày thứ 10 kể từ ngày 03/08/2023 là ngày phát sinh nghĩa vụ thuế).

Hồ sơ khấu trừ thuế GTGT nhà thầu nước ngoài phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì cơ quan thuế sẽ yêu cầu nhà thầu nước ngoài bổ sung, hoàn thiện.

3. Cách kê khai khấu trừ thuế gtgt nhà thầu nước ngoài 

Cách kê khai khấu trừ thuế GTGT nhà thầu nước ngoài được quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cụ thể, doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định.

Để kê khai khấu trừ thuế GTGT nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp cần chuẩn bị các chứng từ sau:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mua của nhà thầu nước ngoài.
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với nhà thầu nước ngoài.
 • Chứng từ thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài.

Sau khi có đầy đủ các chứng từ trên, doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Cụ thể, doanh nghiệp cần kê khai các thông tin sau:

 • Số tiền thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua của nhà thầu nước ngoài.
 • Doanh nghiệp kê khai các thông tin trên vào mục 21 của tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Số tiền thuế GTGT được khấu trừ kê khai vào mục 25 của tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ của nhà thầu nước ngoài để phục vụ cho việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT nhà thầu nước ngoài thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là ví dụ về cách kê khai khấu trừ thuế GTGT nhà thầu nước ngoài:

Ví dụ:

Công ty A mua dịch vụ tư vấn của nhà thầu nước ngoài với giá trị 100 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). Thuế GTGT của dịch vụ này là 10 triệu đồng. Công ty A đã thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài bằng chuyển khoản.

Cách kê khai thuế GTGT của Công ty A như sau:

Trong tờ khai thuế GTGT tháng 12/2023, Công ty A kê khai các thông tin sau:

 • Tại mục 21: 10 triệu đồng.
 • Tại mục 25: 10 triệu đồng.

Trên đây là một số thông tin về Có được khấu trừ thuế gtgt nộp thay nhà thầu nước ngoài hay không ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929