0764704929

Doanh nghiệp có khấu trừ thuế gtgt khi mua xe ô tô không ?

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của xe ô tô là một quyền lợi của doanh nghiệp khi mua xe ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của xe ô tô để đảm bảo quyền lợi của mình. Vậy doanh nghiệp có khấu trừ thuế gtgt khi mua xe ô tô không ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này 

1. Quy định về khấu trừ thuế gtgt khi mua xe ô tô

Doanh nghiệp có khấu trừ thuế gtgt khi mua xe ô tô không ?
Doanh nghiệp có khấu trừ thuế gtgt khi mua xe ô tô không ?

Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế GTGT đầu vào của xe ô tô được khấu trừ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Xe ô tô đó phải thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế GTGT.
 • Xe ô tô đó phải được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Xe ô tô đó phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của xe ô tô gồm:

 • Xe ô tô dùng cho mục đích công cộng, phúc lợi xã hội.
 • Xe ô tô dùng cho các hoạt động không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Xe ô tô dùng cho mục đích khấu hao nhanh (trừ ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống).
 • Xe ô tô được mua, thuê, thuê mua của tổ chức, cá nhân không kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
 • Xe ô tô được mua, thuê, thuê mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhưng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Hồ sơ, chứng từ hợp lệ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào của xe ô tô gồm:

 • Hóa đơn GTGT hợp pháp.
 • Chứng từ thanh toán tiền mua xe ô tô.
 • Biên bản giao nhận xe ô tô.
 • Bảng kê khai xe ô tô.

Cách hạch toán thuế GTGT đầu vào của xe ô tô:

 • Khi mua xe ô tô, doanh nghiệp hạch toán số thuế GTGT đầu vào vào tài khoản 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định.
 • Khi xe ô tô đưa vào sử dụng, doanh nghiệp hạch toán số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Lưu ý:

 • Đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào khi đáp ứng các điều kiện sau:
 • Xe ô tô đó được sử dụng cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.
 • Xe ô tô đó được sử dụng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô.
 • Đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, doanh nghiệp chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tối đa tương ứng với giá trị 1,6 tỷ đồng khi không đáp ứng các điều kiện nêu trên.

2. Điều kiện khấu trừ thuế gtgt khi mua xe ô tô 

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 14/02/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, để được khấu trừ thuế GTGT khi mua xe ô tô, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Xe ô tô phải được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Xe ô tô phải có giá trị từ 1,6 tỷ đồng trở xuống.
 • Doanh nghiệp phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của xe ô tô.
 • Đối với xe ô tô mua vào có giá từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể:

 • Xe ô tô được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là xe ô tô được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, hành khách, chở khách du lịch, làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô.

Xe ô tô có giá trị từ 1,6 tỷ đồng trở xuống là giá trị xe ô tô chưa bao gồm thuế GTGT.

Hóa đơn GTGT hợp pháp của xe ô tô là hóa đơn được phát hành theo đúng quy định của pháp luật về hóa đơn. Hóa đơn GTGT của xe ô tô phải có các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của người bán hàng, tên, địa chỉ của người mua hàng.
 • Số, ký hiệu hóa đơn GTGT.
 • Ngày, tháng, năm lập hóa đơn.
 • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; giá trị hàng hóa, dịch vụ; thuế suất GTGT; tổng giá trị tiền hàng, giá trị thuế GTGT.
 • Chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là chứng từ thanh toán bằng séc, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, thẻ ngân hàng, giro, lệnh chi, phiếu chuyển tiền, ủy nhiệm thu, thanh toán điện tử, thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp doanh nghiệp mua xe ô tô có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT khi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với giá trị không thấp hơn giá thanh toán ghi trên hóa đơn mua xe ô tô trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Ví dụ: Doanh nghiệp A mua một chiếc ô tô để phục vụ cho hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa. Chiếc ô tô này có giá trị 1,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp A đã thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản ngân hàng. Doanh nghiệp A được khấu trừ thuế GTGT đối với chiếc ô tô này.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp A mua một chiếc ô tô để phục vụ cho mục đích cá nhân nhưng đứng tên cho công ty thì doanh nghiệp A không được khấu trừ thuế GTGT đối với chiếc ô tô này.

Ngoài ra, doanh nghiệp mua xe ô tô phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về thuế, chẳng hạn như doanh nghiệp phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

3. Cách kê khai thuế gtgt khi mua xe ô tô

Cách kê khai thuế GTGT khi mua xe ô tô được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. Cụ thể, đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, nếu có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa bao gồm thuế GTGT) thì:

Trường hợp xe ô tô được sử dụng vào sản xuất, kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn thì được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào. 

Trường hợp xe ô tô được sử dụng vào mục đích khác thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với giá trị 1,6 tỷ đồng.

Để kê khai thuế GTGT khi mua xe ô tô, doanh nghiệp cần chuẩn bị các chứng từ sau:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mua xe ô tô.
 • Biên bản giao nhận xe ô tô.
 • Hợp đồng mua bán, thanh lý.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (Bắt buộc, vì hóa đơn GTGT trên 20 tr): Phải có ủy nhiệm chi và Giấy báo Nợ.

Sau khi có đầy đủ các chứng từ trên, doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Cụ thể, doanh nghiệp cần kê khai các thông tin sau:

 • Tổng giá trị xe ô tô (chưa bao gồm thuế GTGT).
 • Tổng số tiền thuế GTGT.
 • Số thuế GTGT được khấu trừ.

Doanh nghiệp kê khai các thông tin trên vào mục 23 và 24 của tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Số thuế GTGT được khấu trừ kê khai vào mục 25 của tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp cần lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc mua xe ô tô để phục vụ cho việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế GTGT khi mua xe ô tô thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Doanh nghiệp có khấu trừ thuế gtgt khi mua xe ô tô không ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929