087.790.7790

Kết chuyển Thuế GTGT là gì? Mục đích của kết chuyển Thuế GTGT

Kết chuyển thuế GTGT là nghiệp vụ kế toán được thực hiện cuối kỳ kế toán nhằm xác định số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước. Vậy Kết chuyển Thuế GTGT là gì? Mục đích của kết chuyển Thuế GTGT như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Kết chuyển thuế GTGT là gì ? 

Kết chuyển thuế GTGT là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu vào mà doanh nghiệp được khấu trừ với số thuế GTGT bên đầu ra mà doanh nghiệp phải nộp để xác định được chính xác tổng số thuế doanh nghiệp phải thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Kết chuyển thuế GTGT là gì ? 
Kết chuyển thuế GTGT là gì ?

 

2. Mục đích thực hiện kết chuyển thuế GTGT

Mục đích thực hiện kết chuyển thuế GTGT là để xác định chính xác số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Thuế GTGT là một loại thuế giá trị gia tăng được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam. Theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế tương ứng với số thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ tính thuế.

Việc kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là việc kế toán thực hiện bù trừ giữa số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với số thuế GTGT bên đầu ra phải nộp từ đó xác định được chính xác tổng số thuế doanh nghiệp phải thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Cụ thể, mục đích của kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ bao gồm:

 • Xác định số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước: Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là bước cuối cùng của quá trình hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thông qua việc kết chuyển thuế GTGT, doanh nghiệp có thể xác định được chính xác số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước trong kỳ tính thuế.
 • Đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là một trong những căn cứ quan trọng để các nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh. Số liệu thuế GTGT trên báo cáo tài chính phải được đảm bảo chính xác, trong đó số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước là một chỉ tiêu quan trọng. Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ giúp đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Tạo thuận lợi cho việc kê khai và nộp thuế: Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ giúp doanh nghiệp nắm bắt được số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước trong kỳ tính thuế. Từ đó, doanh nghiệp có thể chủ động kê khai và nộp thuế đúng hạn, tránh bị phạt vi phạm hành chính về thuế.
Mục đích thực hiện kết chuyển thuế GTGT
Mục đích thực hiện kết chuyển thuế GTGT

3. Nguyên tắc khi thực hiện kết chuyển thuế GTGT 

Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là việc kế toán thực hiện bù trừ giữa số thuế GTGT đầu vào mà doanh nghiệp được khấu trừ với số thuế GTGT bên đầu ra mà doanh nghiệp phải nộp để xác định được chính xác tổng số thuế doanh nghiệp phải thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC, nguyên tắc khi thực hiện kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ như sau:

 • Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới thực hiện kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ.
 • Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ được thực hiện hàng tháng, quý hoặc năm.
 • Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ được thực hiện trên tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Cụ thể, khi thực hiện kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ, kế toán cần thực hiện các bước sau:

 • Xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ.
 • Xác định số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ.
 • Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp.

Căn cứ vào kết quả kết chuyển, kế toán sẽ ghi nhận bút toán như sau:

 • Trường hợp số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

 • Trường hợp số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra phải nộp:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

 • Trường hợp số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng số thuế GTGT đầu ra phải nộp:

Không ghi nhận bút toán

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp phải lưu ý hạch toán đúng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, số thuế GTGT đầu ra phải nộp để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
 • Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
 • Doanh nghiệp phải lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào không được khấu trừ thuế GTGT để xác định số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

Trên đây là một số thông tin về Kết chuyển Thuế GTGT là gì? Mục đích của kết chuyển Thuế GTGT . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790