087.790.7790

Công việc kế toán thương mại dịch vụ cần làm những gì?

Kế toán thương mại dịch vụ là một lĩnh vực kế toán quan trọng, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Vậy công việc kế toán thương mại dịch vụ cần làm những gì? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này 

1. Kế toán thương mại dịch vụ là gì ?

Công việc kế toán thương mại dịch vụ cần làm những gì?
Công việc kế toán thương mại dịch vụ cần làm những gì?

Kế toán thương mại dịch vụ là người thực hiện các công việc kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ. Đối tượng mà kế toán thương mại dịch vụ thường hướng tới là các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị,… cung cấp cho hoạt động của dịch vụ. Quá trình sản xuất, cung cấp, tiêu dùng sản phẩm dịch vụ được diễn ra đồng thời.

Công việc của kế toán thương mại dịch vụ bao gồm:

 • Ghi chép, tổng hợp và phân loại các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại doanh nghiệp thương mại dịch vụ.
 • Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kế toán, tài chính trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính.
 • Kế toán thương mại dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Các thông tin do kế toán thương mại dịch vụ cung cấp giúp lãnh đạo doanh nghiệp ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Để trở thành kế toán thương mại dịch vụ, bạn cần có:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, thương mại, dịch vụ hoặc các ngành liên quan.
 • Có kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, thương mại, dịch vụ.
 • Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán.
 • Có khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Mức lương của kế toán thương mại dịch vụ phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và vị trí công việc. Mức lương trung bình của kế toán thương mại dịch vụ tại Việt Nam dao động từ 10 triệu đến 20 triệu đồng/tháng.

Dưới đây là một số công việc cụ thể của kế toán thương mại dịch vụ:

 • Ghi chép, tổng hợp và phân loại các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Đây là công việc cơ bản nhất của kế toán, bao gồm ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong ngày, tuần, tháng, quý, năm vào các sổ sách kế toán. Sau đó, kế toán sẽ tổng hợp và phân loại các nghiệp vụ này theo từng nhóm, từng loại để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.
 • Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Định khoản kế toán là việc xác định các tài khoản kế toán và số tiền ghi vào các tài khoản kế toán cho từng nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Đây là công việc đòi hỏi kế toán phải có kiến thức chuyên môn vững vàng.
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính là hệ thống các báo cáo phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo thống kê là hệ thống các báo cáo phản ánh các chỉ tiêu kinh tế, xã hội trong một thời kỳ nhất định. Kế toán thương mại dịch vụ có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kế toán, tài chính trong doanh nghiệp. Kế toán thương mại dịch vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kế toán, tài chính trong doanh nghiệp, nhằm đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả.
 • Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính. Kế toán thương mại dịch vụ có trách nhiệm tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính, giúp lãnh đạo doanh nghiệp ra các quyết định đúng đắn.

2 Công việc cần làm của kế toán thương mại dịch vụ

2.1. Các công việc cần phải làm hàng ngày

Công việc của kế toán thương mại dịch vụ bao gồm các công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Các công việc cần phải làm hàng ngày của kế toán thương mại dịch vụ bao gồm:

 • Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Đây là công việc quan trọng nhất của kế toán, là cơ sở để thực hiện các công việc kế toán khác. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động thương mại dịch vụ bao gồm:

Mua hàng hóa, vật tư

Bán hàng hóa, dịch vụ

Thu tiền bán hàng

Chi tiền mua hàng, chi phí kinh doanh

Trả lương, thưởng cho nhân viên

 • Lập các chứng từ kế toán: Các chứng từ kế toán là căn cứ pháp lý để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán thương mại dịch vụ cần lập các chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Nhập liệu chứng từ kế toán: Sau khi lập chứng từ kế toán, kế toán cần nhập liệu chứng từ vào phần mềm kế toán. Việc nhập liệu chính xác và kịp thời là yêu cầu quan trọng trong công tác kế toán.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Căn cứ vào chứng từ kế toán đã nhập liệu, kế toán thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hạch toán là quá trình ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán: Kế toán cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác và trung thực của số liệu.

Ngoài ra, kế toán thương mại dịch vụ cần thực hiện các công việc sau:

 • Theo dõi công nợ: Kế toán cần theo dõi công nợ của doanh nghiệp với nhà cung cấp và khách hàng. Việc theo dõi công nợ giúp doanh nghiệp đảm bảo thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp và thu hồi công nợ từ khách hàng.
 • Theo dõi hàng tồn kho: Kế toán cần theo dõi hàng tồn kho của doanh nghiệp, bao gồm hàng hóa, vật tư, công cụ dụng cụ. Việc theo dõi hàng tồn kho giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hàng hóa, vật tư, công cụ dụng cụ hiện có để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
 • Lập báo cáo kế toán: Kế toán thương mại dịch vụ cần lập các báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật. Các báo cáo kế toán cung cấp thông tin cho các nhà quản lý doanh nghiệp để ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Công việc của kế toán thương mại dịch vụ đòi hỏi tính chính xác, trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ. Kế toán cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, nghiệp vụ thương mại dịch vụ và pháp luật.

2.2. Công việc cần làm hàng quý

Kế toán thương mại dịch vụ là một lĩnh vực kế toán khá phổ biến, bao gồm các công việc liên quan đến việc ghi chép, tổng hợp, phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ.

Hàng quý, kế toán thương mại dịch vụ cần phải thực hiện các công việc sau:

Lập báo cáo thuế tháng, quý và tình hình sử dụng hóa đơn

Đây là công việc quan trọng nhất của kế toán thương mại dịch vụ hàng quý. Kế toán cần phải lập báo cáo thuế tháng, quý và tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế theo đúng quy định. Hiện nay, kế toán có thể lập báo cáo thuế qua mạng để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Lập báo cáo tài chính đầy đủ gửi cho thuế, thống kê, ngân hàng

Kế toán cần phải lập báo cáo tài chính đầy đủ theo quy định của pháp luật để gửi cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và ngân hàng. Báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân

Cuối năm, kế toán cần phải lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp. Quyết toán thuế là một công việc quan trọng, đòi hỏi kế toán phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn.

Ngoài các công việc trên, kế toán thương mại dịch vụ hàng quý còn cần phải thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán

Kế toán cần phải kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán giữa các sổ sách, chứng từ để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin kế toán.

Xử lý các nghiệp vụ phát sinh

Kế toán cần phải xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

Lập các báo cáo quản trị

Kế toán cần phải lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của doanh nghiệp để phục vụ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

Công việc của kế toán thương mại dịch vụ hàng quý khá nhiều và phức tạp. Do đó, kế toán cần phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng để thực hiện tốt các công việc này.

2.3. Công việc cuối năm của kế toán dịch vụ

Công việc của kế toán thương mại dịch vụ bao gồm rất nhiều công việc, từ việc ghi chép, tổng hợp, phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp, đến việc lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế,…

Các công việc cần làm của kế toán thương mại dịch vụ cuối năm

 

Cuối năm là thời điểm kết thúc một kỳ kế toán, kế toán thương mại dịch vụ cần thực hiện các công việc sau:

Kiểm kê tài sản cố định, vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ

Kiểm kê tài sản là một công việc quan trọng để xác định số lượng, chất lượng, giá trị của tài sản tại thời điểm cuối kỳ kế toán. Kế toán thương mại dịch vụ cần lập biên bản kiểm kê tài sản, trong đó ghi rõ:

 • Ngày kiểm kê
 • Thành phần tham gia kiểm kê
 • Danh mục tài sản được kiểm kê
 • Số lượng, chất lượng, giá trị của từng loại tài sản

Lập báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính năm là báo cáo tổng hợp tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm. Báo cáo tài chính năm bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân

Kế toán thương mại dịch vụ cần lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp và người lao động. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân là báo cáo về tình hình sử dụng thuế của doanh nghiệp và người lao động trong một năm.

Ngoài ra, kế toán thương mại dịch vụ cũng cần thực hiện các công việc khác như:

 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Lập báo cáo tình hình nộp thuế
 • Lập báo cáo thống kê
 • Lập kế hoạch công việc cuối năm

Để đảm bảo hoàn thành các công việc cuối năm một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời, kế toán thương mại dịch vụ cần lập kế hoạch công việc cụ thể. Kế hoạch công việc cần bao gồm các nội dung sau:

 • Danh mục các công việc cần thực hiện
 • Thời hạn hoàn thành từng công việc
 • Người thực hiện từng công việc

Kế toán thương mại dịch vụ cần phân bổ thời gian hợp lý để hoàn thành các công việc cuối năm. Đồng thời, kế toán thương mại dịch vụ cần phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để đảm bảo hoàn thành các công việc đúng thời hạn.

Một số lưu ý khi thực hiện các công việc cuối năm

Khi thực hiện các công việc cuối năm, kế toán thương mại dịch vụ cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Lập kế hoạch công việc cụ thể
 • Phân bổ thời gian hợp lý
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác
 • Kiểm tra, rà soát lại các số liệu trước khi lập báo cáo

Việc thực hiện các công việc cuối năm một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế và thống kê. Đồng thời, các công việc cuối năm cũng giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm.

Trên đây là một số thông tin về Công việc kế toán thương mại dịch vụ cần làm những gì?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790