087.790.7790

Kế toán thanh toán quốc tế là gì ?

Kế toán thanh toán quốc tế là một chuyên ngành kế toán quan trọng trong các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh tế quốc tế. Chuyên ngành này bao gồm các quy trình kế toán, kiểm toán liên quan đến các giao dịch thanh toán quốc tế, bao gồm xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vay nợ,…Vậy Kế toán thanh toán quốc tế là gì ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Kế toán thanh toán quốc tế là gì ?

Kế toán thanh toán quốc tế là gì ?
Kế toán thanh toán quốc tế là gì ?

Kế toán thanh toán quốc tế là công việc ghi chép, theo dõi, kiểm soát các khoản thu, chi tiền của doanh nghiệp trong các giao dịch quốc tế. Kế toán thanh toán quốc tế là một bộ phận quan trọng của công tác kế toán quốc tế, có vai trò quan trọng trong việc quản lý dòng tiền của doanh nghiệp trong các giao dịch quốc tế.

Kế toán thanh toán quốc tế bao gồm các công việc sau:

 • Lập chứng từ kế toán thanh toán quốc tế: Kế toán thanh toán quốc tế cần lập đầy đủ, chính xác, kịp thời các chứng từ kế toán thanh toán quốc tế, bao gồm:
 • Phiếu thu tiền quốc tế: Chứng từ này được lập khi doanh nghiệp thu tiền từ các nguồn khác nhau trong các giao dịch quốc tế.
 • Phiếu chi tiền quốc tế: Chứng từ này được lập khi doanh nghiệp chi tiền cho các mục đích khác nhau trong các giao dịch quốc tế.
 • Ghi sổ kế toán thanh toán quốc tế: Kế toán thanh toán quốc tế cần ghi sổ kế toán thanh toán quốc tế theo đúng quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán thanh toán quốc tế: Kế toán thanh toán quốc tế cần kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán thanh toán quốc tế để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin.
 • Lập báo cáo kế toán thanh toán quốc tế: Kế toán thanh toán quốc tế cần lập báo cáo kế toán thanh toán quốc tế theo đúng quy định của pháp luật.

Kế toán thanh toán quốc tế cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Kiến thức chuyên môn: Kế toán thanh toán quốc tế cần có kiến thức chuyên môn vững vàng về kế toán, tài chính, đặc biệt là về kế toán thanh toán quốc tế. Kế toán thanh toán quốc tế cần nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính, kế toán thanh toán quốc tế.
 • Kỹ năng nghiệp vụ: Kế toán thanh toán quốc tế cần có kỹ năng nghiệp vụ thành thạo, bao gồm:
 • Kỹ năng lập chứng từ kế toán: Kế toán thanh toán quốc tế cần có kỹ năng lập các loại chứng từ kế toán thanh toán quốc tế một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời.
 • Kỹ năng ghi sổ kế toán: Kế toán thanh toán quốc tế cần có kỹ năng ghi sổ kế toán thanh toán quốc tế một cách chính xác, khoa học, ngăn nắp.
 • Kỹ năng kiểm tra, đối chiếu số liệu: Kế toán thanh toán quốc tế cần có kỹ năng kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán thanh toán quốc tế một cách cẩn thận, chính xác.
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống: Kế toán thanh toán quốc tế cần có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.
 • Thái độ làm việc: Kế toán thanh toán quốc tế cần có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm.

Ngoài ra, kế toán thanh toán quốc tế cũng cần có một số kỹ năng mềm khác như:

 

 • Kỹ năng tin học: Kế toán thanh toán quốc tế cần có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
 • Kỹ năng ngoại ngữ: Kế toán thanh toán quốc tế cần có kỹ năng ngoại ngữ tốt để giao tiếp, trao đổi thông tin với các đối tác nước ngoài.

Kế toán thanh toán quốc tế có vai trò quan trọng trong việc quản lý dòng tiền của doanh nghiệp trong các giao dịch quốc tế, cụ thể như sau:

 • Kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi tiền: Kế toán thanh toán quốc tế giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi tiền trong các giao dịch quốc tế, đảm bảo sử dụng tiền một cách hợp lý, hiệu quả.
 • Phát hiện kịp thời các sai sót, gian lận: Kế toán thanh toán quốc tế giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời các sai sót, gian lận trong các giao dịch quốc tế, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.
 • Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định kinh doanh: Kế toán thanh toán quốc tế cung cấp thông tin về tình hình thu, chi tiền trong các giao dịch quốc tế, từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

 2. Ai được sử dụng cách viết số theo thông lệ quốc tế ?

Cách viết số theo thông lệ quốc tế được sử dụng bởi tất cả các tổ chức, cá nhân trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Cách viết số này được quy định trong Tiêu chuẩn quốc tế ISO 31-0, được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).

Theo Tiêu chuẩn ISO 31-0, cách viết số theo thông lệ quốc tế như sau:

 • Số tự nhiên được viết theo hệ thập phân, sử dụng các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • Số thập phân được viết bằng cách đặt dấu phẩy (,) giữa phần nguyên và phần thập phân.
 • Số mũ được viết bằng cách đặt dấu mũ (^) ở phía sau số nguyên và phía trước chỉ số.

Ví dụ:

 • Số tự nhiên 123 được viết là “123”.
 • Số thập phân 123,45 được viết là “123,45”.
 • Số mũ 123 được viết là “123^1”.

Tại Việt Nam, cách viết số theo thông lệ quốc tế được quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1 – Hệ thống kế toán, được ban hành bởi Bộ Tài chính. Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1, các doanh nghiệp Việt Nam phải sử dụng cách viết số theo thông lệ quốc tế trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngoài ra, cách viết số theo thông lệ quốc tế cũng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm:

 • Khoa học và kỹ thuật
 • Kinh tế và tài chính
 • Giáo dục và đào tạo
 • Thương mại và dịch vụ

Cách viết số theo thông lệ quốc tế có nhiều ưu điểm, bao gồm:

 • Dễ đọc và dễ hiểu
 • Thống nhất và nhất quán trên toàn thế giới
 • Thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các quốc gia

3. Sở giao dịch cần tổ chức thực hiện kế toán thanh toán quốc tế từ tiếng nước ngoài thành tiếng Việt hay không ?

 Có, Sở giao dịch cần tổ chức thực hiện kế toán thanh toán quốc tế từ tiếng nước ngoài thành tiếng Việt.**

Theo quy định tại Thông tư số 49/2014/TT-NHNN, các chứng từ kế toán thanh toán quốc tế, khi sử dụng để ghi sổ kế toán tại đơn vị, phải được dịch ra tiếng Việt.**

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 49/2014/TT-NHNN, quy định như sau:

 • “Chứng từ kế toán thanh toán quốc tế, khi sử dụng để ghi sổ kế toán tại đơn vị, phải được dịch ra tiếng Việt.
 • Trường hợp chứng từ kế toán thanh toán quốc tế phát sinh nhiều lần và có nội dung giống nhau thì chỉ cần dịch một lần và đính kèm bản dịch với các chứng từ kế toán thanh toán quốc tế phát sinh sau đó.

Việc dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế sang tiếng Việt phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ nội dung của chứng từ gốc.”

Có một số lý do chính giải thích tại sao Sở giao dịch cần tổ chức thực hiện kế toán thanh toán quốc tế từ tiếng nước ngoài thành tiếng Việt:

 • Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ nội dung của chứng từ gốc: Chứng từ kế toán là cơ sở để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, do đó việc dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế sang tiếng Việt phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ nội dung của chứng từ gốc. Điều này giúp đảm bảo tính trung thực, minh bạch của thông tin kế toán và phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là tài liệu lưu trữ quan trọng của doanh nghiệp, do đó việc dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế sang tiếng Việt sẽ giúp thuận lợi cho việc lưu trữ, bảo quản chứng từ. Điều này giúp đảm bảo tính bảo mật, an toàn của chứng từ kế toán và phục vụ tốt cho việc tra cứu, kiểm tra chứng từ khi cần thiết.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật: Việc dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế sang tiếng Việt là quy định bắt buộc của pháp luật. Do đó, việc không thực hiện việc dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế sang tiếng Việt có thể bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Để tổ chức thực hiện kế toán thanh toán quốc tế từ tiếng nước ngoài thành tiếng Việt, Sở giao dịch có thể thực hiện theo các bước sau:

 

 1. Xây dựng quy định về việc dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế: Quy định này cần quy định rõ về nội dung, hình thức, thời hạn dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.
 2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên về nghiệp vụ dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế: Cán bộ, nhân viên phụ trách việc dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế cần được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế để đảm bảo chất lượng của công việc.
 3. Tổ chức cung cấp dịch vụ dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế: Sở giao dịch có thể tự tổ chức dịch chứng từ kế toán thanh toán quốc tế hoặc thuê dịch vụ của các đơn vị dịch thuật chuyên nghiệp.

Việc tổ chức thực hiện kế toán thanh toán quốc tế từ tiếng nước ngoài thành tiếng Việt là cần thiết để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ nội dung của chứng từ kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán và tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Kế toán thanh toán quốc tế là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng