087.790.7790

Kế toán ngân hàng thương mại là gì? Nhiệm vụ, đặc điểm

Kế toán ngân hàng là một lĩnh vực kế toán đặc thù, có những đặc điểm riêng biệt so với kế toán doanh nghiệp. Kế toán ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng, phục vụ cho các mục tiêu quản lý, điều hành và kiểm tra hoạt động của ngân hàng. Vậy Kế toán ngân hàng thương mại là gì? Nhiệm vụ, đặc điểm như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn về ACC

1. Kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng thương mại là gì? Nhiệm vụ, đặc điểm
Kế toán ngân hàng thương mại là gì? Nhiệm vụ, đặc điểm

Kế toán ngân hàng là người thực hiện việc ghi chép, tổng hợp, phân loại và giải thích những nghiệp vụ về kinh tế, tài chính để cung cấp những thông tin cần thiết cho các ngân hàng nhằm quản lý hoạt động tiền tệ.

Công việc của kế toán ngân hàng bao gồm:

 • Ghi chép, tổng hợp và phân loại các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại ngân hàng.
 • Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kế toán, tài chính trong ngân hàng.
 • Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính.

Kế toán ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động tiền tệ của ngân hàng. Các thông tin do kế toán ngân hàng cung cấp giúp lãnh đạo ngân hàng ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động hiệu quả và an toàn.

Để trở thành kế toán ngân hàng, bạn cần có:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng hoặc các ngành liên quan.
 • Có kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, ngân hàng.
 • Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán.
 • Có khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Mức lương của kế toán ngân hàng phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và vị trí công việc. Mức lương trung bình của kế toán ngân hàng tại Việt Nam dao động từ 10 triệu đến 20 triệu đồng/tháng.

2. Đối tượng của kế toán ngân hàng 

Đối tượng của kế toán ngân hàng là toàn bộ các hiện tượng kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của ngân hàng, bao gồm:

Tài sản có: Là những tài sản thuộc quyền sở hữu của ngân hàng, có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. Tài sản có của ngân hàng bao gồm:

 • Tiền mặt và các khoản tương đương tiền
 • Các khoản đầu tư tài chính
 • Các khoản cho vay và đầu tư
 • Các khoản phải thu khác

Tài sản cố định

Vốn: Là nguồn gốc hình thành tài sản của ngân hàng. Vốn của ngân hàng bao gồm:

 

 • Vốn chủ sở hữu
 • Vốn huy động

Sử dụng vốn: Là việc ngân hàng sử dụng vốn của mình để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Sử dụng vốn của ngân hàng bao gồm:

 • Cho vay
 • Đầu tư
 • Chi phí hoạt động

Ngoài ra, kế toán ngân hàng cũng quan tâm đến các đối tượng sau:

 • Các khoản thanh toán trong và ngoài ngân hàng: Là các khoản tiền, tài sản khác được chuyển giao giữa ngân hàng và các đối tượng khác.
 • Các khoản cam kết, bảo lãnh, giấy tờ có giá: Là các khoản cam kết của ngân hàng đối với các đối tượng khác.

Đối tượng của kế toán ngân hàng có những đặc điểm sau:

 • Tính phức tạp: Các hoạt động kinh tế, tài chính của ngân hàng diễn ra rất đa dạng và phức tạp, bao gồm nhiều nghiệp vụ khác nhau.
 • Tính nhạy cảm: Các hoạt động kinh tế, tài chính của ngân hàng có tác động trực tiếp đến nền kinh tế quốc dân. Do đó, kế toán ngân hàng cần đảm bảo tính chính xác, trung thực và kịp thời.
 • Tính chuyên môn hóa: Kế toán ngân hàng đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, am hiểu sâu về lĩnh vực ngân hàng.

3. Đặc điểm của kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là một ngành nghề đặc thù, có những đặc điểm riêng biệt so với kế toán doanh nghiệp. Những đặc điểm này được thể hiện ở các khía cạnh sau:

 • Tính tổng hợp cao, tính xã hội cao

Kế toán ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của ngân hàng, đảm bảo an toàn cho tài sản của ngân hàng và của khách hàng. Do đó, kế toán ngân hàng cần phải có kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật pháp,… để có thể ghi chép, tổng hợp, phân tích chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại ngân hàng.

Ngoài ra, kế toán ngân hàng còn có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, giúp họ đưa ra các chính sách phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của đất nước.

 • Xử lý nghiệp vụ theo quy trình chặt chẽ

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại ngân hàng có tính chất phức tạp và đòi hỏi tính chính xác cao. Do đó, kế toán ngân hàng cần phải tuân thủ theo các quy trình xử lý nghiệp vụ chặt chẽ của ngân hàng. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin kế toán.

 • Tính kịp thời và chính xác cao

Thông tin kế toán ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của ngân hàng, do đó cần phải đảm bảo tính kịp thời và chính xác cao. Các thông tin kế toán ngân hàng cần được cung cấp kịp thời cho các bộ phận liên quan trong ngân hàng để họ có thể đưa ra các quyết định quản lý kịp thời, chính xác.

 • Khối lượng chứng từ lớn và phức tạp

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại ngân hàng thường có khối lượng lớn và phức tạp. Do đó, kế toán ngân hàng cần phải có kỹ năng xử lý chứng từ nhanh chóng và chính xác.

Nhìn chung, kế toán ngân hàng là một ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và kỹ năng nghiệp vụ tốt. Những người làm kế toán ngân hàng cần có kiến thức tổng hợp về kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật pháp,…, kỹ năng xử lý chứng từ nhanh chóng và chính xác, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

4. Nhiệm vụ quan trọng của một kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là vị trí công việc thực hiện việc ghi chép, tổng hợp, phân loại và giải thích những nghiệp vụ về kinh tế, tài chính để cung cấp những thông tin cần thiết cho các ngân hàng nhằm quản lý hoạt động tiền tệ.

Nhiệm vụ quan trọng của một kế toán ngân hàng bao gồm:

Ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng

Đây là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất của kế toán ngân hàng. Kế toán ngân hàng cần phải ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng bao gồm:

 • Các nghiệp vụ tiền gửi
 • Các nghiệp vụ cho vay
 • Các nghiệp vụ thanh toán
 • Các nghiệp vụ đầu tư
 • Các nghiệp vụ khác

Tổng hợp và phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Sau khi ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ngân hàng cần tiến hành tổng hợp và phân tích các nghiệp vụ này để cung cấp thông tin cho lãnh đạo ngân hàng. Các thông tin này bao gồm:

 • Tình hình tài chính của ngân hàng
 • Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng
 • Tình hình thanh toán của khách hàng
 • Tình hình đầu tư của ngân hàng
 • Các rủi ro tài chính của ngân hàng

Cung cấp thông tin cho lãnh đạo ngân hàng

Thông tin mà kế toán ngân hàng cung cấp là cơ sở quan trọng để lãnh đạo ngân hàng đưa ra các quyết định kinh doanh. Kế toán ngân hàng cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và hữu ích cho lãnh đạo ngân hàng.

Ngoài ra, kế toán ngân hàng còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như:

 • Kiểm tra, giám sát hoạt động của các bộ phận kinh doanh trong ngân hàng
 • Tham gia xây dựng và triển khai các quy trình, quy chế kế toán trong ngân hàng
 • Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán cho nhân viên trong ngân hàng
 • Kế toán ngân hàng là một vị trí quan trọng trong hệ thống ngân hàng. Kế toán ngân hàng cần có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt và khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

5. Công việc của Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là người thực hiện việc ghi chép, tổng hợp, phân loại và giải thích các nghiệp vụ về kinh tế, tài chính để cung cấp những thông tin cần thiết cho các ngân hàng nhằm quản lý hoạt động tiền tệ. Công việc của kế toán ngân hàng có thể được chia thành các nhóm chính sau:

Nhóm công việc về nghiệp vụ kế toán:

 • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán.
 • Lập các bút toán kế toán, sổ sách, báo cáo kế toán theo quy định.
 • Theo dõi, kiểm soát các khoản thu, chi, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu của ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, kiểm toán.

Nhóm công việc về phân tích tài chính:

 • Phân tích tình hình tài chính của ngân hàng, bao gồm: tình hình vốn, tình hình tài sản, tình hình nợ phải trả, tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận,…
 • Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
 • Phân tích các rủi ro tài chính của ngân hàng.

Nhóm công việc về tư vấn tài chính:

 • Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ tài chính của ngân hàng.
 • Tư vấn cho ngân hàng về các chiến lược, chính sách tài chính.

Ngoài ra, kế toán ngân hàng còn có thể tham gia các công việc khác như:

 • Lập kế hoạch tài chính cho ngân hàng.
 • Quản lý các dự án tài chính của ngân hàng.
 • Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới của ngân hàng.

Kế toán ngân hàng là một vị trí quan trọng trong hệ thống ngân hàng. Họ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin tài chính của ngân hàng, giúp ngân hàng đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Để trở thành kế toán ngân hàng, bạn cần có các yêu cầu sau:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng,…
 • Có kiến thức và kỹ năng về kế toán, tài chính, ngân hàng.
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Trên đây là một số thông tin về Kế toán ngân hàng thương mại là gì? Nhiệm vụ, đặc điểm. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790