0764704929

Kế toán kho công ty may mặc là gì ?

Kế toán kho công ty may mặc là người chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm trong kho của công ty may mặc. Để hiểu thêm nhiều thông tin về kế toán kho tròn may mặc, hãy theo dõi bài viết dưới đây của công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC nhé.

1. Kế toán kho công ty may mặc

Kế toán kho công ty may mặc là gì ?
Kế toán kho công ty may mặc là gì ?

1.1.  Kế toán kho công ty may mặc là gì ?

Kế toán kho công ty may mặc là một bộ phận trong hệ thống kế toán của công ty may mặc, có nhiệm vụ quản lý, theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ,… trong kho.

Kế toán kho công ty may mặc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ khi nhập kho.
 • Cập nhật số lượng, giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ trong kho.
 • Lập phiếu xuất kho, nhập kho.
 • Lập báo cáo tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý kho.
 • Kế toán kho công ty may mặc có vai trò quan trọng trong việc quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ trong công ty may mặc. Kế toán kho giúp công ty kiểm soát được tình hình tồn kho, đảm bảo hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ được sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát.
 • Các nghiệp vụ kế toán kho công ty may mặc

Các nghiệp vụ kế toán kho công ty may mặc bao gồm:

 • Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ khi nhập kho

Khi hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ được nhập kho, kế toán kho cần thực hiện các công việc sau:

* Kiểm tra hóa đơn, chứng từ nhập kho.

* Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ.

* Lập phiếu nhập kho.

Cập nhật số lượng, giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ trong kho

Kế toán kho cần thường xuyên cập nhật số lượng, giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ trong kho để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

 • Lập phiếu xuất kho, nhập kho

Phiếu xuất kho, nhập kho là những chứng từ quan trọng trong việc quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ trong kho. Kế toán kho cần lập phiếu xuất kho, nhập kho theo đúng quy định để đảm bảo tính hợp lệ của chứng từ.

 • Lập báo cáo tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ

Báo cáo tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ là báo cáo quan trọng để công ty nắm được tình hình tồn kho. Kế toán kho cần lập báo cáo tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ theo đúng quy định để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin.

 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý kho

Trong quá trình quản lý kho, có thể phát sinh một số vấn đề như hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ bị mất, hư hỏng,… Kế toán kho cần phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề này một cách hợp lý.

Kỹ năng cần có của kế toán kho công ty may mặc

Kế toán kho công ty may mặc cần có những kỹ năng sau:

 • Kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính.
 • Khả năng tính toán nhanh chóng, chính xác.
 • Khả năng lập báo cáo rõ ràng, dễ hiểu.
 • Khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, tỉ mỉ.
 • Khả năng giao tiếp tốt.

1.2. Vai trò của Kế toán kho công ty may mặc

Kế toán kho công ty may mặc là người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa, vật tư trong kho của công ty. Kế toán kho có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành công ty may mặc, cụ thể như sau:

 • Quản lý hàng hóa, vật tư: Kế toán kho có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách, giá trị của hàng hóa, vật tư trong kho. Từ đó, đảm bảo hàng hóa, vật tư trong kho luôn đúng với thực tế, tránh thất thoát, hư hỏng.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Kế toán kho có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định pháp luật về kế toán, thuế, hải quan trong hoạt động xuất, nhập kho.
 • Giúp công ty tiết kiệm chi phí: Kế toán kho có thể đề xuất các phương án quản lý kho hiệu quả, giúp công ty tiết kiệm chi phí.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác: Kế toán kho cung cấp thông tin về tình hình nhập, xuất, tồn kho cho các bộ phận khác trong công ty, giúp các bộ phận khác trong công ty đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Cụ thể, kế toán kho công ty may mặc có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Tiếp nhận, kiểm tra, nhập kho nguyên vật liệu, hàng hóa:
 • Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại, quy cách, bao bì, nhãn mác của nguyên vật liệu, hàng hóa theo hợp đồng, chứng từ giao nhận.
 • Thực hiện các thủ tục nhập kho theo quy định của công ty.
 • Ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác các nghiệp vụ nhập kho vào sổ kế toán.

Xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa:

Kiểm tra các chứng từ, lệnh xuất kho.

Thực hiện các thủ tục xuất kho theo quy định của công ty.

Ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác các nghiệp vụ xuất kho vào sổ kế toán.

Kiểm kê kho hàng:

Thực hiện kiểm kê định kỳ, đột xuất theo quy định của công ty.

So sánh số liệu kiểm kê với số liệu sổ kế toán, lập biên bản chênh lệch (nếu có).

Xử lý các chênh lệch phát hiện trong kiểm kê.

Bảo quản hàng hóa, vật tư trong kho:

Thực hiện các biện pháp bảo quản hàng hóa, vật tư trong kho theo quy định của công ty.

Thực hiện các thủ tục bảo hiểm hàng hóa, vật tư trong kho.

Tính giá trị hàng hóa, vật tư trong kho:

Thực hiện các phương pháp tính giá trị hàng hóa, vật tư trong kho theo quy định của công ty.

Ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác giá trị hàng hóa, vật tư trong kho vào sổ kế toán.

Thủ tục thanh toán hàng hóa, vật tư:

Thực hiện các thủ tục thanh toán hàng hóa, vật tư theo quy định của công ty.

Ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác các nghiệp vụ thanh toán hàng hóa, vật tư vào sổ kế toán.

Thống kê, báo cáo về tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa:

Thực hiện thống kê, báo cáo về tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa theo quy định của công ty.

Để đảm bảo thực hiện tốt vai trò của mình, kế toán kho công ty may mặc cần có những kỹ năng và kiến thức cần thiết như:

 • Kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế, hải quan: Kế toán kho cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế, hải quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán kho cần có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo để sử dụng các phần mềm kế toán, quản lý kho.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán kho cần có kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Kế toán kho cần có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.3. Nhiệm vụ của Kế toán kho công ty may mặc 

Kế toán kho công ty may mặc là người chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa, vật tư trong kho của công ty. Nhiệm vụ của kế toán kho công ty may mặc bao gồm:

Nhập kho:

 • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ nhập kho.
 • Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa, vật tư nhập kho.
 • Phân loại, sắp xếp hàng hóa, vật tư nhập kho.
 • Ghi chép nhập kho.

Xuất kho:

 • Lập phiếu xuất kho.
 • Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa, vật tư xuất kho.
 • Ghi chép xuất kho.

Kiểm kê kho:

 • Lập kế hoạch kiểm kê kho.
 • Thực hiện kiểm kê kho.
 • Ghi chép kiểm kê kho.

Tính giá hàng tồn kho:

 • Tính giá nhập kho.
 • Tính giá xuất kho.
 • Tính giá trị hàng tồn kho.

Lập báo cáo kho:

 • Lập báo cáo nhập kho.
 • Lập báo cáo xuất kho.
 • Lập báo cáo kiểm kê kho.
 • Lập báo cáo giá trị hàng tồn kho.

Ngoài ra, kế toán kho công ty may mặc còn có các nhiệm vụ khác như:

Quản lý kho:

 • Sắp xếp, bố trí kho.
 • Tổ chức bảo quản hàng hóa, vật tư.
 • Phòng ngừa, xử lý hư hỏng, mất mát hàng hóa, vật tư.

Phối hợp với các bộ phận khác:

 • Phối hợp với bộ phận mua hàng trong việc nhập kho.
 • Phối hợp với bộ phận sản xuất trong việc xuất kho nguyên vật liệu.
 • Phối hợp với bộ phận bán hàng trong việc xuất kho thành phẩm.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kế toán kho công ty may mặc cần có những kỹ năng sau:

Kỹ năng chuyên môn:

 • Kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính.
 • Kiến thức về ngành may mặc.

Kỹ năng nghiệp vụ:

 • Kỹ năng nhập, xuất, tồn kho.
 • Kỹ năng kiểm kê kho.
 • Kỹ năng tính giá hàng tồn kho.
 • Kỹ năng lập báo cáo kho.

Kỹ năng tin học:

 • Kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, quản lý kho.

Kỹ năng giao tiếp:

 • Kỹ năng giao tiếp tốt với các bộ phận khác trong công ty, với khách hàng, nhà cung cấp.

Kỹ năng làm việc nhóm:

 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

2. Chức năng của Kế toán kho công ty may mặc

Kế toán kho công ty may mặc là bộ phận thực hiện công tác kế toán kho, bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

 • Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa nhập kho

Kế toán kho có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa nhập kho theo đúng quy trình, thủ tục quy định. Việc kiểm tra hàng hóa nhập kho bao gồm kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại, giá cả,…

 • Xuất kho hàng hóa

Kế toán kho có nhiệm vụ xuất kho hàng hóa theo đúng yêu cầu của khách hàng hoặc đơn vị sản xuất. Việc xuất kho hàng hóa bao gồm lập phiếu xuất kho, kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại,…

 • Quản lý hàng tồn kho

Kế toán kho có nhiệm vụ quản lý hàng tồn kho theo đúng quy định của pháp luật. Việc quản lý hàng tồn kho bao gồm:

* Theo dõi số lượng, chủng loại, giá cả,… của hàng tồn kho.

* Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ.

* Ghi chép, lưu trữ các thông tin về hàng tồn kho.

Lập báo cáo hàng tồn kho

Kế toán kho có nhiệm vụ lập báo cáo hàng tồn kho theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo hàng tồn kho là báo cáo tổng hợp về số lượng, chủng loại, giá cả,… của hàng tồn kho tại một thời điểm nhất định.

 • Các nhiệm vụ khác

Ngoài các nhiệm vụ chính nêu trên, kế toán kho công ty may mặc còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như:

* Lập kế hoạch nhập kho, xuất kho.

* Đề xuất phương án bố trí, sắp xếp hàng hóa trong kho.

* Quản lý các loại chứng từ liên quan đến kho.

* Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kho.

Chức năng của kế toán kho công ty may mặc là đảm bảo quản lý tốt hoạt động nhập, xuất, tồn kho hàng hóa, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, kế toán kho công ty may mặc có vai trò quan trọng trong việc:

 • Bảo đảm tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng tồn kho

Kế toán kho là người trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất, tồn kho hàng hóa. Do đó, kế toán kho cần nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán, quản lý hàng hóa,… để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng tồn kho.

 • Giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình hàng tồn kho

Thông qua việc theo dõi, kiểm kê hàng tồn kho, kế toán kho giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hàng tồn kho về số lượng, chủng loại, giá cả,… Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định phù hợp về quản lý hàng tồn kho, như:

* Quyết định về số lượng hàng tồn kho cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

* Quyết định về thời điểm nhập, xuất hàng tồn kho.

* Quyết định về phương pháp bảo quản hàng tồn kho.

 • Giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng tồn kho

Kế toán kho có nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa nhập, xuất kho. Việc kiểm tra này giúp hạn chế tình trạng thất thoát hàng tồn kho do nhầm lẫn, gian lận,…

Trên đây là một số thông tin về Kế toán kho công ty may mặc là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929