Kế toán hộ kinh doanh – Chế độ kế toán hộ kinh doanh (Mới nhất)

Kế toán hộ kinh doanh đó là gì? Đây chắc chắn là một câu hỏi được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những ai mới bắt đầu khám phá thế giới kinh doanh. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Kế toán hộ kinh doanh và chế độ kế toán hộ kinh doanh mới nhất thông qua bài viết này.

Kế toán hộ kinh doanh
Kế toán hộ kinh doanh

1. Kế toán hộ kinh doanh là gì?

Kế toán hộ kinh doanh là một hình thức kế toán dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những cá nhân, gia đình kinh doanh hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chế độ kế toán này nhằm mục tiêu tối ưu hóa việc quản lý tài chính, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp một cách hiệu quả và tiết kiệm.

2. Công việc của kế toán hộ kinh doanh

Trong hệ thống kế toán hộ kinh doanh, có một số công việc quan trọng mà kế toán phải thực hiện để đảm bảo sự hoạt động suôn sẻ của doanh nghiệp. Dưới đây là những công việc chủ yếu của kế toán hộ kinh doanh:

 • Ghi chép và quản lý sổ sách: Kế toán hộ kinh doanh cần thường xuyên ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách liên quan đến tài sản, nguồn vốn và các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo tài chính: Kế toán hộ kinh doanh có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và cuối năm. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và đưa ra quyết định kịp thời.
 • Xử lý nghiệp vụ thuế: Kế toán hộ kinh doanh phải xử lý việc tính toán và nộp thuế đúng hạn, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế hiện hành.
 • Tư vấn và hỗ trợ quyết định kinh doanh: Kế toán hộ kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và hỗ trợ chủ doanh nghiệp trong việc ra quyết định kinh doanh, đặc biệt là các quyết định liên quan đến tài chính.

3. Hộ kinh doanh nào phải chọn phương pháp kê khai

Hộ kinh doanh nào phải chọn phương pháp kê khai
Hộ kinh doanh nào phải chọn phương pháp kê khai

Tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38 quy định:
“5.Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai”.

Điều kiện để được xem là Hộ kinh doanh quy mô lớn

Các hộ kinh doanh sẽ được phân loại là quy mô lớn dựa trên một số tiêu chí quan trọng sau đây:

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng

 • Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân trong năm từ 10 người trở lên; hoặc
 • Có tổng doanh thu của năm trước đạt từ 3 tỷ đồng trở lên.

Lĩnh vực thương mại và dịch vụ

 • Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân trong năm từ 10 người trở lên; hoặc
 • Tổng doanh thu của năm trước đạt từ 10 tỷ đồng trở lên.

Những tiêu chí này sẽ giúp xác định và phân loại hộ kinh doanh vào một trong hai loại quy mô: quy mô lớn và quy mô nhỏ. Điều này quan trọng để áp dụng chính sách kế toán và nộp thuế phù hợp với quy mô kinh doanh của mỗi hộ.

4. Chế độ kế toán hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021/TT-BTC

4.1. Chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Đối tượng áp dụng chính là các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.

Các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không bắt buộc phải thực hiện chế độ kế toán theo quy định nhưng được khuyến khích áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

4.2. Tổ chức công tác kế toán

Việc bố trí người làm kế toán cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh do người đại diện quyết định. Người đại diện có thể bố trí các thành viên trong gia đình hoặc người thân làm kế toán hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán.

Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có thể chọn áp dụng chế độ kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư này hoặc chọn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh áp dụng các quy định tại Điều 41 Luật Kế toán và các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nghị định 174/2016/NĐ-CP để bảo quản và lưu trữ các tài liệu kế toán. Điều này nhằm phục vụ việc xác định nghĩa vụ thuế và công tác quản lý của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

4.3. Chứng từ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh

Trong hoạt động kinh doanh, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán đóng vai trò quan trọng đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Điều này tuân thủ theo quy định tại Điều 16, Điều 18 và Điều 19 của Luật Kế toán cũng như hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán” theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được áp dụng các quy định tại Điều 17, Điều 18 của Luật Kế toán về việc lập và lưu trữ chứng từ kế toán dưới dạng điện tử. Điều này nhằm thích ứng với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Nội dung, hình thức và quy trình lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (bao gồm cả hóa đơn điện tử) sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật về thuế. Điều này nhằm đảm bảo tính phù hợp và tuân thủ quy định về tài chính và thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Các chứng từ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bao gồm:

 • Phiếu thu (Mẫu số 01-TT)
 • Phiếu chi (Mẫu số 02-TT)
 • Phiếu nhập kho (Mẫu số 03-VT)
 • Phiếu xuất kho (Mẫu số 04-VT)
 • Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động (Mẫu số 05-LĐTL)

Cũng như các chứng từ quy định khác như hóa đơn, giấy nộp tiền và NSNN, giấy báo nợ, giấy báo có của ngân hàng, ủy nhiệm chi. Tất cả cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế.

5. Tại sao cần hiểu về kế toán hộ kinh doanh?

Tại sao cần hiểu về kế toán hộ kinh doanh?
Tại sao cần hiểu về kế toán hộ kinh doanh?

Hiểu rõ về Kế toán hộ kinh doanh là vô cùng quan trọng đối với mọi chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dưới đây là một số lợi ích khi bạn nắm vững về chế độ kế toán này:

 • Tuân thủ pháp luật: Khi bạn hiểu và áp dụng đúng chế độ kế toán hộ kinh doanh, bạn sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định, luật lệ về kế toán và thuế, tránh được các vấn đề pháp lý không mong muốn.
 • Tối ưu hóa chi phí: Chế độ kế toán hộ kinh doanh giúp bạn tối ưu hóa chi phí, từ đó cải thiện lợi nhuận và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.
 • Ra quyết định thông minh: Thông qua báo cáo tài chính và số liệu kế toán, bạn có cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra những quyết định thông minh, đúng lúc.

6. Các câu hỏi thường gặp về kế toán hộ kinh doanh

6.1. Kế toán hộ kinh doanh khác gì so với kế toán doanh nghiệp lớn?

Kế toán hộ kinh doanh tập trung vào việc quản lý tài chính và thuế của doanh nghiệp nhỏ, tập trung vào những giao dịch cơ bản, tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu suất kinh doanh. Trong khi đó, kế toán doanh nghiệp lớn có phạm vi và phức tạp hơn, phải xem xét nhiều yếu tố và giao dịch lớn hơn.

6.2. Tại sao nên thuê dịch vụ kế toán hộ kinh doanh?

Thuê dịch vụ kế toán hộ kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng quản lý tài chính. Kế toán chuyên nghiệp sẽ đảm bảo rằng các giao dịch được ghi chép chính xác, đúng quy định và nộp thuế đúng hạn.

6.3. Khi nào cần nâng cấp chế độ kế toán hộ kinh doanh?

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, quy mô hoạt động tăng lên, hoặc có nhu cầu mở rộng kinh doanh, bạn cần xem xét và nâng cấp chế độ kế toán hộ kinh doanh để đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Kế toán hộ kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về khái niệm “Kế toán hộ kinh doanh là gì?” và đồng thời đã phân tích công việc của kế toán hộ kinh doanh. Hi vọng rằng thông tin này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ hữu ích cho bạn trong việc hiểu và áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh một cách hiệu quả. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để khám phá thêm nhiều kiến thức hữu ích khác!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000