087.790.7790

Phân biệt kế toán công nợ và kế toán thanh toán

Kế toán công nợ và kế toán thanh toán là hai bộ phận kế toán quan trọng trong doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, tài sản và dòng tiền của doanh nghiệp. Vậy phân biệt  kế toán công nợ và kế toán thanh toán như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Yêu cầu của kế toán thanh toán 

Phân biệt kế toán công nợ và kế toán thanh toán
Phân biệt kế toán công nợ và kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là một vị trí quan trọng trong công tác kế toán, có vai trò quan trọng trong việc quản lý dòng tiền của doanh nghiệp. Do đó, kế toán thanh toán cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Kiến thức chuyên môn: Kế toán thanh toán cần có kiến thức chuyên môn vững vàng về kế toán, tài chính, đặc biệt là về kế toán thanh toán. Kế toán thanh toán cần nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính, kế toán thanh toán.
 • Kỹ năng nghiệp vụ: Kế toán thanh toán cần có kỹ năng nghiệp vụ thành thạo, bao gồm:

Kỹ năng lập chứng từ kế toán: Kế toán thanh toán cần có kỹ năng lập các loại chứng từ kế toán thanh toán một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Kỹ năng ghi sổ kế toán: Kế toán thanh toán cần có kỹ năng ghi sổ kế toán thanh toán một cách chính xác, khoa học, ngăn nắp.

Kỹ năng kiểm tra, đối chiếu số liệu: Kế toán thanh toán cần có kỹ năng kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán thanh toán một cách cẩn thận, chính xác.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống: Kế toán thanh toán cần có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

 • Thái độ làm việc: Kế toán thanh toán cần có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm.

Ngoài ra, kế toán thanh toán cũng cần có một số kỹ năng mềm khác như:

 • Kỹ năng tin học: Kế toán thanh toán cần có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
 • Kỹ năng ngoại ngữ: Kế toán thanh toán cần có kỹ năng ngoại ngữ tốt để giao tiếp, trao đổi thông tin với các đối tác nước ngoài.

Việc đáp ứng các yêu cầu trên sẽ giúp kế toán thanh toán thực hiện công việc một cách hiệu quả, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin kế toán, từ đó giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền một cách hiệu quả.

2. Nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của kế toán thanh toán 

Nguyên lý kế toán thanh toán

Nguyên lý kế toán thanh toán là những quy định cơ bản, mang tính chất bắt buộc, được áp dụng trong việc thực hiện kế toán thanh toán. Nguyên lý kế toán thanh toán có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho các nghiệp vụ thanh toán của doanh nghiệp được ghi chép đầy đủ, chính xác, đúng quy định và cung cấp thông tin chính xác cho việc lập báo cáo tài chính.

Các nguyên lý kế toán thanh toán bao gồm:

 • Nguyên lý bản chất kinh tế của nghiệp vụ kinh tế: Các nghiệp vụ thanh toán được ghi chép theo bản chất kinh tế của chúng, bất kể hình thức thanh toán là gì.
 • Nguyên tắc nguyên giá: Tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn được ghi nhận theo giá gốc, bao gồm giá mua, giá tự chế, giá đánh giá lại,…
 • Nguyên tắc ghi nhận theo giá trị thực: Tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn được ghi nhận theo giá trị thực tại thời điểm ghi nhận.
 • Nguyên tắc thận trọng: Kế toán thanh toán phải thận trọng, tránh ghi nhận những khoản mục chưa chắc chắn hoặc chưa có đầy đủ căn cứ.
 • Nguyên tắc nhất quán: Kế toán thanh toán phải nhất quán trong cả kỳ kế toán và giữa các kỳ kế toán.

Nguyên tắc hoạt động của kế toán thanh toán

Nguyên tắc hoạt động của kế toán thanh toán là những quy định cụ thể, hướng dẫn việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán thanh toán. Nguyên tắc hoạt động của kế toán thanh toán được xây dựng trên cơ sở các nguyên lý kế toán thanh toán và quy định của pháp luật.

Các nguyên tắc hoạt động của kế toán thanh toán bao gồm:

 • Quy tắc lập chứng từ kế toán thanh toán: Chứng từ kế toán thanh toán phải được lập đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật.
 • Quy tắc kiểm soát chứng từ kế toán thanh toán: Chứng từ kế toán thanh toán phải được kiểm soát chặt chẽ trước khi ghi sổ kế toán.
 • Quy tắc ghi sổ kế toán thanh toán: Các nghiệp vụ thanh toán phải được ghi sổ kế toán đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật.
 • Quy tắc lập báo cáo kế toán thanh toán: Báo cáo kế toán thanh toán phải được lập đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

Ý nghĩa của nguyên lý và nguyên tắc kế toán thanh toán

Nguyên lý và nguyên tắc kế toán thanh toán có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho các nghiệp vụ thanh toán của doanh nghiệp được ghi chép đầy đủ, chính xác, đúng quy định và cung cấp thông tin chính xác cho việc lập báo cáo tài chính. Cụ thể, nguyên lý và nguyên tắc kế toán thanh toán có các ý nghĩa sau:

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin kế toán thanh toán: Nguyên lý và nguyên tắc kế toán thanh toán là cơ sở để kế toán ghi chép các nghiệp vụ thanh toán chính xác, trung thực, phản ánh đúng bản chất kinh tế của các nghiệp vụ thanh toán.
 • Đảm bảo tính kịp thời của thông tin kế toán thanh toán: Nguyên lý và nguyên tắc kế toán thanh toán yêu cầu các nghiệp vụ thanh toán phải được ghi chép kịp thời, đảm bảo thông tin kế toán thanh toán được cung cấp kịp thời cho các đối tượng sử dụng.
 • Đảm bảo tính thống nhất, nhất quán của thông tin kế toán thanh toán: Nguyên lý và nguyên tắc kế toán thanh toán yêu cầu các nghiệp vụ thanh toán phải được ghi chép thống nhất, nhất quán trong cả kỳ kế toán và giữa các kỳ kế toán, đảm bảo tính liên tục của thông tin kế toán thanh toán.
 • Đảm bảo tính khả thi của thông tin kế toán thanh toán: Nguyên lý và nguyên tắc kế toán thanh toán cần phải khả thi, phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo các nghiệp vụ thanh toán được ghi chép thuận tiện, dễ dàng.

3. Phân biệt  kế toán công nợ và kế toán thanh toán

 Kế toán công nợ và kế toán thanh toán là hai bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Cả hai bộ phận này đều có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa kế toán công nợ và kế toán thanh toán có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Kế toán công nợ là bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý các khoản nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp.** Kế toán công nợ có nhiệm vụ:

 • Theo dõi, quản lý các khoản nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp theo từng đối tượng, từng loại nợ.
 • Xác định các khoản nợ phải thu, phải trả đến hạn và thực hiện đôn đốc thu hồi nợ, thanh toán nợ.
 • Lập các báo cáo về tình hình công nợ của doanh nghiệp.

Kế toán thanh toán là bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý các khoản thu, chi tiền của doanh nghiệp.** Kế toán thanh toán có nhiệm vụ:

 • Lập các chứng từ kế toán thanh toán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu, chi tiền của doanh nghiệp vào các sổ kế toán.
 • Lập các báo cáo về tình hình thu, chi tiền của doanh nghiệp.
 • Phân biệt kế toán công nợ và kế toán thanh toán dựa trên các tiêu chí sau:
Tiêu chí Kế toán công nợ Kế toán thanh toán
Nội dung công việc Theo dõi, quản lý các khoản nợ phải thu, phải trả Theo dõi, quản lý các khoản thu, chi tiền
Đối tượng quản lý Các khoản nợ phải thu, phải trả Các khoản thu, chi tiền
Chứng từ kế toán Phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT,… Phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT,…
Sổ kế toán Sổ kế toán công nợ phải thu, sổ kế toán công nợ phải trả Sổ kế toán tiền mặt, sổ kế toán tiền gửi ngân hàng,…
Báo cáo tài chính Báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh,…

Trên đây là một số thông tin về Phân biệt  kế toán công nợ và kế toán thanh toán. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790